Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 02.06.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snø

02.06.2021 kl. 22:02

1 moh

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Troms og Finnmark fylkeskommune Kommentar:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Skredhendelse

2. jun 22:01 Ukjent 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 722 moh og sluttet på 464 moh Brattheng @ Pollfjellet - Gamle Vegen Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 274809

Lyngen / Tromsø

Snø

02.06.2021 kl. 12:45

853 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Nilscf@regobsTroms Kommentar:  Skred gikk 1245. Trolig lite skavlbrudd var starten, men ble stort. Skredet gikk ut halve vannet og lagde flodbølge. Snødekket er fortsatt lagdelt noen i høyden.

Skredhendelse

2. jun 12:45 Skredet startet på 836 moh og sluttet på 649 moh

ObsID: 274810

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.06.2021 kl. 17:15

717 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Det har gått eit stort flakskred frå henriktind. Eg er usikker på når det har gått, så det er ikkje sikkert det er ferskt. Såg også skred frå gråtind, men dette var frå lang avstand! Så veit ikkje meir om det, eller om det var ferskt (men skilte seg ut).

ObsID: 274798

Lyngen / Sarasteinen rasteplass

Snø

01.06.2021 kl. 12:57

69 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Skredfarevurdering

Fare for skavelbrudd under varmen neste dager. Fra i morgen, vil jeg ikke bli overrasket om det går våte flakskred over en gitt høyde (900 - 1100 moh?) på gamle kantkornlag dypt i snødekket.

Snødekke

Se bilder for status Lavangsdalen 01.06, før varmen sette inn for fult i morgen. Snøgrense østsider: ca. 200 - 300 Snøgrense vestsider: ca. 300 - 500

ObsID: 274785

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org