Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 16.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger. Skavler som brekker kan føre til skred i underliggende terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt stigende temperatur og perioder med sol fører til fare for naturlig utløste våte løssnøskred i bratte solvendte heng. Roligere værfohold fører til at fokksnøen fra fredag gradvis stabiliserer seg. Men det kan forsatt være lett for en skiløper/skuter å løse ut skred i fersk fokksnø noen steder. Enkelte store skred er observert den sist uka. Dette kan tyde på at det kan være vedvarende svake lag tilstede i snødekket enkelte steder, men dette er ikke bekreftet av andre observasjoner. Det er fortsatt mye snø og store skavler i regionen. Vær varsom rundt skavler og eventuelle glidesprekker.
Mye vind og en del nysnø fredag har lagt fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot nordøst-øst. Fredag er det observert moderat snøfokk i høyden, men fuktig snødekke under ca 500 moh.
I naboregionen, Lyngen, er det observert enkelte steder med kantkorn høyt i snødekket, men utbredelsen av dette er usikker. I høyden finnes kantkornlag dypt i snødekket, men dette er ikke mulig å påvirke nå.
Torsdag morgen ble det observert et stort naturlig utløst flakskred i østvendt terreng ved Storslett.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kraftig lavtrykk passerer i løpet av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 17:00

905 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mikal@nortind
ObsID: 235786

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 11:53

438 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kommet endel nysnø kombinert med vind hovedsaklig fra SV. Har gitt pålagring av fersk fokksnøflak i leområder. Skreproblemet er mest gjeldene i høyereliggende områder. Fokksnøflak vil stabilisere seg relativt raskt og dermed også synkende skredfare. Med stigende temperatur og sol er det mulig med naturlig utløste løssnøskred i solvendte sider

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snødekke

250 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tørr og myke fokksnøflak i le for SV vind. Mer avblåst og skare over rygger og losider. Fuktig snødekke opptil 550 m.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 235748

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 11:44

399 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Våt nysnø opp til 400 m. Over tregrense har vind fra sv pålagret myke Fokksnøflak i leområder. Pågår lett snøtransport

Vær

12 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 235743

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

14.05.2020 kl. 18:56

954 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøbyger og vind fra Nv vfra torsdag kveld vil gi pålagring av fersk fokksnøflak i leheng som trenger tid å stabilisere seg, Fokksnøflak fra siste snøfall har fått til til å stabilisere seg Ventet vær med snø i høyden kombinert med vind fra ulike retninger vil gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leheng. Dette vil gi en forbigående økt skredfare i regionen til betydelig. Utover fredag ettermiddag vil snøbygene avta og fokksnøflak er ventet å stabilisere seg utover lørdagen. Stigende temperatur og sol lørdag vil øke faren for naturlig utløste løssnøskre i solvente sider. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt tørr løssnø i nordvendte sider. Snødekket over tregrensa er vekselsvis tørr fokksnø i isolerte områder, 3-4 cm porøs solpåvirket skarelag hvor sola har tatt tidligere på dagen. Over rygger er snødekket hard skare. Fokksnøflak i enkelte leheng nordvendte sider og i skyggesider.

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Sol og fint vær tidlig på dagen. Utover ettermiddagen dreining til NV og snøbyger fra ca 500 m.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 235663

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

14.05.2020 kl. 08:14

830 moh

StigR@obskorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ukjent tidspunkt innen siste døgn.

Skredhendelse

14. mai 08:14 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 679 moh Brattheng Str 3 skred ved Snøfonna på Storslett

ObsID: 235570

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.05.2020 kl. 18:51

817 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Sør Lyngenfjorden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Finnes svake lag i fersk fokksne. Vil stabilisere seg, men kan påvirkes av ytterligere snefall. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr I skogen fuktig snø. Opp til 500moh upåvirket av bind og fuktig. Over ca500 moh vindpåvirket hard med mykt underlag. Tendenser til drønn under skiene over konvekser.

Vær

Ikke nedbør -4,3 °C 2 m/s fra S ↑ 35% skyer

Tester

CTM13@10cmQ1 Middels

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Det har gått flere str 2 og str 3 skred i regionen den siste tiden. Ikke obs noe siste døgn. I hovedsak våte løssnøskred og tørre flakskred i høyden.

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

11 cm 4F DF D, 2 cm P MFcr D, 16 cm 4F DF D, 4 cm P MFcr D, 10 cm 1F RG M, 3 cm P MF D, 50 cm P MF D -1 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 234532

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org