Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for våte skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred også høyere til fjells øker igjen. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Fokksnøen dannet i forrige uke er nå stort sett vanskelig å påvirke, men det kan være mulig å løse ut middels store skred i denne med større tilleggsbelastning, særlig der solen får myknet opp snøoverflaten. Enkelte store skred ble observert forrige uke. Dette kan tyde på at det kan være vedvarende svake lag tilstede i snødekket enkelte steder, men dette er ikke bekreftet av andre observasjoner. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Mye vind og en del nysnø forrige fredag førte til fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot nord og øst. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyt til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
I naboregionen, Lyngen, er det observert enkelte steder med kantkorn høyt i snødekket, men utbredelsen av dette er usikker. I høyden finnes kantkornlag dypt i snødekket, men dette er ikke mulig å påvirke nå.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

20.05.2020 kl. 19:39

723 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Bilde sør Lyngenfjorden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  I hovedsak fuktig 1F/P hardhet. Enkelte partier har mere vann i seg, men finner samme hardhet. fra 45 cm kan det se et som det er på tur å utvikle seg kantkorn. Skarelag nede i dekket er svakere og bløtere.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Viser et lag som er glatt og bryter opp ved bruk av spade. Dette etter utført CT test uten brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God Ingen brudd i test. Men ved ytterligere påvirkning med spade i bakkant løsner det flere glatte lag rundt 60-70 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -0,7 °C 1 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig I skogen mye råtten våt snø uten lagdeling. Over ca 600 moh mere hardpakket men fuktig. Fra ca 700 moh mildværsskare.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 900 moh og 200 moh

Snøprofil

48 cm 1F RG M, 42 cm P MF M, 45 cm 1F RG W -0,1 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 90 cm, -0,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236358

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org