Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 25.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Flakskred opp til stor størrelse kan trigges enten via et svakt lag med kantkorn eller pga opphopning av vann over skarelag høyt i snødekket. Vær spesielt obs høyt til fjells og når temperaturen er høy. Utbredelsen på kantkornproblemet er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Om natten fryser snøoverflaten til mildværsskare. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling og mye snø.
I naboregionene Lyngen og Vest-Finnmark er det observasjoner som tyder på at det finnes kantkorn over skare høyt i snødekket. Det antas at dette derfor også finnes i Nord-Troms, men utbredelsen av dette er usikker.
Det har blitt observert mange våte løssnøskred og våte flakskred de siste dagene.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2020 kl. 17:16

moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Laussnøskred
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Har vore i området arnøya og kågen dei siste dagane, og kjørt til olderdalen. Det har jamt gått våte skred og dei går når sola står på. Det betyr at det har gått i alle eksposisjonar sidan det er midnattsol, men det varierer iløp av døgnet kva himmelretning som er mest utsatt. Det er både laussnøskred og flakskred. Str. Varierer, dei fleste er størrelse 2 og 3. Flakskreda er såpass store at det tyder på vedvarende svake lag som blir våte/fuktige. Men ser ikkje ut til at dette finnast overalt. I tillegg er det skavlbrot og glidesprekker har starta å utvikle seg. Det er mykje snø som skal ned..

ObsID: 236955

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2020 kl. 13:13

733 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@80cmQ3 Svært stor belastning. Får en følelse at det skal veldig mye til å løse ut flak, men er nok ikke helt usannsynlig hvis skarelag er litt mer intakte i andre himmelretninger. Bruddet gikk ikke i noe tydelig lag, men det var antydning til rester av skarelag i den nedre delen av profilen.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred 3 - Store. Naturlig utløst Se kommentar vått flakskred.

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Så ett vått flakskred (har ikke bilde) som nok er et par dager gammelt. Utløst av glideskred som har gått i overkant, men flakskredet har gått i snødekket. Dvs svært stor tilleggsbelastning.

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Har gått masse våte løssnøskred siste dagene. Mye str 1, men noe str 2 også. Hørte og så et par mens vi har vært ute i dag.

Snødekke

Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Stor variasjon i hardhet på snøen med bratthet. Rimelig våt løssnø der det er bratt. Ganske fast i slakt terreng.

Snøprofil

5 cm F MF W, 2 cm 4F MFcr W, 4F MF W, 35 cm 1F/P- MF W, 1F MFcr W, 15 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr W Dreneres vann gjennom, 76 cm 1F MF W, 10 cm 4F MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 18 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 55 cm, -0,2 °C @ 75 cm, -0,1 °C @ 95 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 145 cm

ObsID: 236948

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

23.05.2020 kl. 11:23

443 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sørvendt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren er knyttet til soloppvarming av snødekket og sannsynlig naturlig utløste skred. Tidlig på dagen er snødekket hardt og skredfaren er lav. Utover ettermiddag og kveld øker skredfaren til betydelig. hvor det kan forventes store løssnøskred i sørvendte sider Fortsatt er skredfaren knyttet til løssnøskred i solvendte sider og økerutovrr dagen

Vær

Ikke nedbør 8 °C fra SØ ↖ Mer vind fra sø i dag

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V under 900 moh

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett nye løssnøskred i løpet av dagen, men forventer mer aktivitet utover kvelden

Snødekke

Meget våt 7 cm bærende smeltefrys i skog, men som er i ferd med å bli løst. Gjennomvåt grovkornet snø langt ned i snødekket. I høyden våt og hard smelteomvandlet snø som utover dagen blir løsere i toppen. Tørr snø i skyggeområder. Ser ikke løssnøskred sv betydning som har gått siden i går

Snøprofil

7 cm K MF, 4F MF V, 10 cm P MFcr V, 120 cm P/P-K RG M Sørvendt heng skogsgrense 235 cm snø ved skogsgrense

ObsID: 236669

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2020 kl. 17:08

989 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er våte løssnkskred som løsner i solvendte sider utover ettermiddagen. Snødekket generelt virket å bære mindre påvirket av varmen i høyden og ingen skred er observert. Utover ettermiddag er det sannsynlig med våte løssnøskred i høyde opptil 7-800 m Fortsatt varmt IG fint vær. Vil påvirke gi både løssnøskred og fare for væte flakskred i solvendte sider når temperaturøkning i snødekket svekker bindinger

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

ObsID: 236594

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

22.05.2020 kl. 16:00

48 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er store skavlar mange stadar, og glidesprekker nokre stadar.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått mange våte laussnøskred og nokre våte flakskred dei siste dagane. Dei fleste er naturleg utløyst, men skiløparar har også løyst ut våte skred når sola har tatt. Størrelsen varierer frå 1-3. Det Gjekk blant anna fleire skred ned mot vegen på registrert tidspunkt og plass. Dei stoppa 10 m frå vegen. Bileta viser kun nokre få, det har gått mange fleire i andre sider.

ObsID: 236613

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2020 kl. 14:38

602 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Skare Så vidt solpåvirka i sørvendte sider.fra 700 m og løp tik topp. Hard skare i nordvendte sider og tørr fokksnø i skyggesider

ObsID: 236576

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2020 kl. 13:37

620 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

35 cm K MF, 6 cm 4F FC, 20 cm P MF, 25 cm 4F FC W, 50 cm K MF/FC Sammenfrost kant NV vendt heng 1200 m

ObsID: 236572

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

22.05.2020 kl. 13:20

132 moh

Karhujak1 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Karhujak1 Kommentar:  Solpåvirke snø stokkenesdalen,varmeutløst skred.
ObsID: 236568

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2020 kl. 12:42

moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm K MFcr, 13 cm P MF, 2 cm P RG M, 15 cm 1F/1F-P MF M, 27 cm P MFcl M-W, 7 cm P/K- MFcr, 13 cm 1F MF W, 40 cm P MF W, 10 cm 4F FC 3 mm W Vestvendt brattheng 700 moh

ObsID: 236571

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2020 kl. 11:50

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

fra SØ ↖

Snødekke

225 cm totalt Skare Hard skare på formiddagen fra havnivå til tregrense. Mye snø i fjellet. Noen få løssnøskred i sørvendte sider siden i går, men mindre enn antatt

ObsID: 236558

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org