Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær forsiktig i løsneområder og utløpsområder for skred

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer på dagtid gir kraftig snøsmelting. Våte skred og skavlbrudd vil være mest aktuelt når snøsmeltingen er sterkest på ettermiddagen og mot kvelden. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Under 200 moh. er det bart, men over tregrensen er det fremdeles mye snø i terrenget. Rygger og egger er bare. Over 800 moh er snøoverflaten våt, mens resten av snødekket er hardt og bærende.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 14:13

1262 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker å være stabilt og lite skredaktivitet observert den siste uka. Høye tempereraturer gjør at det kan gå naturlig utløste skred, både flakskred og løssnøskred. Fare for flakskred er begrenset da det kam virke som lite lagdelt snø Værutsiktene tilsier liten endring i skredfaren kommende dager

Skredaktivitet

5. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

ObsID: 238130

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 13:06

780 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lite e during i snødekket siden onsdag. Ikke tint så mye i høyden, annet enn litt flere bare rygger. 7-8 cm grovkornet gjennomvåt snø i toppen, over hard grovkornetvåt snø. Kan stå med støvler uten å synke til anklene

Snøprofil

Sammeposisjon som onsdag. I ferd med å bli fritt for lagdeling i snødekket i

ObsID: 238120

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 12:05

167 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 15 °C 10% skyer Varmt og vindstille

Snødekke

Snøgrense på 150 moh Snøgrense på 150-200 m alt etter hvor i regionen

ObsID: 238107

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

03.06.2020 kl. 20:14

1097 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Sør Lyngenfjorden

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C fra SØ ↖ 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat I høyden er snedekket noe mere stabilt pga litt frost. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig I høyden noe smelte/frys skare. Ellers våt og kornete send.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1100 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra snøgrense og oppe innta 900 moh er snøen våt IG kornete. Mye vann k øvre del. Virker som det er homogent helt ned der serbiske er særlig mere en 1 m tykt. Opp mot 1100 moh er snøen smeltepåvirlet men hardere.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

ObsID: 237917

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 18:25

442 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Bilde tatt sør langs østsiden av Lyngen fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 7 °C 1 m/s fra NV ↘ 40% skyer Sol og litt trekk i luften.

Skredfarevurdering

2 Moderat Smeltingen vil formentlig stabilisere snedekket Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Homogent snølag av fuktig smelteomvandlet sne. Smelter godt i sidene langs fjorden.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 200 moh

ObsID: 237916

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 15:22

807 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø i høyden kombinert med høy temperatur kan gi naturlig utløste skred både flakskred og løssnøskred i bratte heng. Skred kan også løses ut som følge av skavlbrekk Værutsikter tilsier fortsatt moderat skredfare med mulig naturlig utløste skred. Dette gjelder i høyde over 500 meter.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

10 cm F MF V, 15 cm P MF V, 30 cm 1F MF V, 20 cm 4F MF Vestvendt brattheng over rygg. 850 moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

ObsID: 237896

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 14:53

596 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4% skyer

Snødekke

6-7 cm løs grovkornet gjennomvåt snø i topp over bærende grovkornet våt snø. Ski sklir i bratt terreng. Mye snø i fjellet over tregrense med noe bare rygger

ObsID: 237894

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.06.2020 kl. 19:15

775 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Mye vann i snøen. .7-8 cm grovkornet løs gjennomvåt snø i topp. Hardt under. Enkelte rabber tint frem men mye snø i høyden

ObsID: 237832

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.06.2020 kl. 18:39

439 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Regn 5 °C fra SØ ↖

Snødekke

110 cm totalt Gj våt snødekke i topp men hardt og bærende. Snøgrense ved ca 200 m. 110 cm snødybde ved tregrense. Ikke gravd til bunn men snødekket er grovkornet hardt ned til bunn

ObsID: 237830

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org