Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 08.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til fokksnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag roer været seg og fokksnøen får tid til å stabilisere seg. I noen heng vil det likevel fortsatt være mulig å løse ut skred i fokksnøen. I heng der det har vært stor pålagring de siste dagene kan enkelte skred bli store. Der sola tar tak utover dagen kan det også gå små naturlig utløste løssnøskred. Man kan fortsatt ikke utelukke at det er mulig å påvirke vedvarende svakt lag med kantkorn der snødekket er tynt.
Etter nedbøren onsdag er det nå en del nysnø under skoggrensa som dekker den eldre smelteomvandlede snøen. I høyden finner man fokksnøflak av varierende hardhet, men de siste dagers nedbør gjør at man også finner ubunden nysnø mange steder også her.
I høyden kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn. De fleste steder er dette laget begravd under hard snø/is. Men det kan være regionale forskjeller, og sør i regionen kan forholdene ligne på Indre Troms der det gikk store skred på dette kantkornlaget før påske. I høyden er det også observert et skarelag etter mildvær før påske, som kantkorn potensielt kan ha utviklet seg rundt.
Godt utviklede kantkorn ble tirsdag observert på 500moh nord i Kåfjord på ca 120cm dypbde i snødekket, fortsatt vanskelig å påvirke. Onsdag er det kommet opp mot 20 cm nysnø i regionen.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.04.2021 kl. 20:05

125 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Skredet går over skredsikringstunnel ved Skardalen.

Skredhendelse

8. apr 19:24 Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 179 moh Brattheng

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 266382

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.04.2021 kl. 16:56

moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Tatt fra ferga
ObsID: 266362

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

08.04.2021 kl. 14:07

1133 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Vanskelig å se på bildet, 1 naturlig utløst flakskred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra S ↑

Tester

CTM17@27cmQ2 Middels Brudd i nedføyket nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, Ø, SØ, S, V, NV over 1000 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Kommet noe nysnø. I skogen myk og ikke påvirket av vind. Men utover dagen påvirket av solen. Opp til 900 moh upåvirket. Over dette noe påvirket av vinden. Stedvis mykt. Vend vindøkning er det endel snø for transport. Finnes nedføyket nysnø. Overliggende lag er noe hardere. Det er tidligere observert kantkorn dypt i snedekket. På dagens obs punkt ble det ikke obs kantkorn i høyden. Snedekket var der tynt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gått flere selvutløste skred i området. Kommet endel nysnø etter noe regn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

8. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ. Over 500 moh Flere naturlig utløste ras på nø siden av Uløys. Et naturlig utløst i N vendt heng 6-700 moh sør for Storhaugen.

Snøprofil

11 cm 1F RG D, 11 cm 4F RG D, 27 cm F DF D, 15 cm 4F RG D, 20 cm P

ObsID: 266350

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.04.2021 kl. 12:12

712 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. I solvendte sider er snødekket i ferd med å bli fuktig og oppvarmet. I høyden har siste ladning med nysnø kommet med vind og dannet fokksnø av ulik hardhet. Hard og bærende over rygg - myk og gradvis hardere i leformasjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste dager med tilførsel av nysnø kombinert med vind har gitt pålagring av fokksnøflak i bratte leområder, men dette har stabilisert seg bra med gunstige temperaturforhold. Utover ettermiddagen er det soloppvarming i sørvendte sider og mulig naturlig utløste løssnøskred. Sett noen str 4-5 skred som har gått i løpet av siste par døgn. Skred er gått på pålagring med stepdown til vedvarende svakt lag av kantkorn som ligger dypt i snødekket. Er ikke et skredproblem men bør nevnes i skredfarevurderingen Værutsiktene tilsier fortsatt stabilisering av fokksnøflak. I solvendte sider er det mulig med naturlig utløste løssnøskred utover dagen

Snøprofil

30 cm 4F RG, 1 cm F DF, 90 cm 1F/P- RG, 7 cm K- MFpc, 7 cm F-4F/4F DHxr M-W, 20 cm P+ MFpc Vestvendt brattheng rundt same høyde som obs skredaktivitet

ObsID: 266295

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.04.2021 kl. 11:42

599 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Notater

2 stk Str 4-5 skred fra Sorbmegaisa og over Engnesvannet. Naturlig utløst 800-900 moh vest og sv vendt. Ser ut som at det har gått naturlig utløst skred som følge av pålagring, med flere stepdown til vedvarende svakt lag som ligger dypt i snødekket

ObsID: 266270

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.04.2021 kl. 11:07

399 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet svært mye nysnø siste døgn. Rundt tregrense 40 cm nysnø som er fuktig ned mot gammelt snødekke. En del skredaktivitet har det vært, men usikker når. Gått rundt 7-750m høyde

Snøprofil

20 cm F/4F- D, 60 cm 4F/1F RG, 1 cm 4F DF, 2 cm K MFcr, 40 cm P RG

ObsID: 266260

Nord-Troms / KVÆNANGEN

Snø

08.04.2021 kl. 10:49

380 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Stein Torbjørn Kommentar:  Rett bak gildetun
ObsID: 266248

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.04.2021 kl. 08:49

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 266028

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.04.2021 kl. 07:01

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Oladalen (100moh) kl 07:01 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 266005

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.04.2021 kl. 13:37

530 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Ca 550 moh
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  CT test
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  På 120 cm dybde et fuktig lag på 10 cm med kantkorn og beger. Store krystaller, enkelte på 3 mm. Ligger under et stabilt lag på 30 cm med MF og mye vindpakket sne (RG) over dette. Også et par lag med tynne, 0,5 cm, mildværs skare på 60cm og 83cm inn i mellom RG lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn og begerkrystaller. Fuktig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -1,2 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Tåke fra 300 moh. Regn og slutt oppt il ca 500 moh. I skogen våt snø.

Tester

CTM17@25cmQ2 Middels

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, Ø, SØ, S, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Snøen er tørr fra ca 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ligger endel fokksne, rimelig stabil. Kan få store ras på enkelte steder. Under 1 m i snedekket ligger godt beskyttet men vel utviklet kantkorn. Stor krystaller og 4 F. Varslet faregrad er riktig Generelt stabilt, men stedvis kan det løse ut store skred. Særlig der det deponeres sne av vinden.

Snøprofil

ObsID: 265903

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.04.2021 kl. 11:29

987 moh

hendelse@nve (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 11:29 3 - Store Skredet startet på 1195 moh og sluttet på 716 moh Stort, muligens svært stort skred, en øvre nedføyka bruddkant og en nedre, tydeligere som ser høyere ut. 200-500m bruddkant. Antar at det løsnet mandag eller tirsdag basert på aktivitet ellers.

ObsID: 266266

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.04.2021 kl. 09:21

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 3 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 265799

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.04.2021 kl. 20:39

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 4 °C Oladalen (100moh) kl 20:39 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 265722

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.04.2021 kl. 09:34

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 265601

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org