Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 29.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er økende. Vind opptil kuling og mye nysnø fører til at det bygger seg opp større fokksnøflak i flere leheng. Disse vil det være lett for en skiløper å løse ut, og der det har kommet mest snø de siste dagene kan man løse ut store skred.
De siste dagene har det kommet en del nysnø som har lagt seg over et kompakt lag med smelteskare etter mildværet i midten av april. Nysnøen er noen steder blitt fuktet i overflaten av sola, andre steder er den bundet til myke flak, mens det også finnes tørr løssnø flere steder.
I høyden finnes flere vedvarende svake lag dypt i snødekket fra tidligere i vinter, men etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå svært mye til for å påvirke disse.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

29.04.2021 kl. 06:07

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270528

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.04.2021 kl. 18:29

661 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen opp til ca400 noe fuktig snø. Over dette gradvis tørrere. Fra 550 helt tørt. Ikke vindpåvirket. Underliggende snø er fuktig og hardere.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Stedvis har det vært kantkorn langt ned i snødekket. Heller ikke usannsynlig at det kan dannes nye kantkorn unse skare som ligger høyere i snødekket.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Fokksnø der vinden tar kan ligge over skare snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye upåvirket tørr snø som ligger i høyden. Under dette et kompakt denne med smelteomvandlet snø. Ved bakken er det enkelte steder obs kantkorn. Kan gi store skred. Dersom vind vil det deponeres bundet snø i le. Dette over løssnø. Varslet faregrad er for høy

Vær

Snø -5,9 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær. Tidvis kraftig. Lite vind foreløpig.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm F DF 2 mm D, 18 cm P MF/MFpc 1 mm M, 3 cm 1F/1F-P RG/RGxf 1 mm M, 18 cm P MF M, 4 cm 1F MF/MFsl M, 40 cm P MF M -0,3 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 13 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 31 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 270484

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 09:09

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270433

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 05:53

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 2 °C Oladalen (100moh) kl 05:53

ObsID: 270395

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

27.04.2021 kl. 09:00

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270309

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

26.04.2021 kl. 07:36

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270194

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org