Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 12.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelige å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rask temperaturøkning og sol gir stor svekkelse i snødekket. Det er ventet naturlig utløste, våte løssnøskred. Etter hvert som varmen trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne skred av seg selv. Skred på dette laget kan bli store og nå langt. Hold avstand til skavler. Skavler vil svekkes i varmen og kan lett knekke.
I helgen kom det noe ny snø over ca 300-400 moh. Før dette var snøoverflaten under ca 500 moh påvirket av sol om dagen, og gjenfrysning på natten. Over dette var snødekket mer vinterlig og det ble observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert et naturlig utløst stort vått løssnøskred på Uløya.
2-5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra sør, endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-5 °C til 3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

12.05.2021 kl. 20:20

1048 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Snedekket virker stabilt. Bilen virker unnsetning solid. Fuktig ned til 40-50 cm. Ligger et tykkere smelte frys lag over fokksnøen i høyden. Ytterligere stabilisering. Men mildvær kan gi flere naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 1000 moh våt løssnø. Stedvis små drønn i sneen. Men ikke skytende sprekker. Ikke observert kantkorn i øvre del av snødekket. Snedekket virker stabilt. Fokksnøen har bundet seg ytterligere. Sol og varme kan gi skred der snedekket tynt.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 6 m/s fra S ↑ 85% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Endel ferske våte løssnøskred. Str 1-2

Tester

CTN God

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh

Snøprofil

8 cm 4F RG M-W, 4 cm 1F MF W, 12 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 20 cm P RG D, 10 cm 1F RG D, 19 cm P RG D -0,3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 272154

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

10.05.2021 kl. 16:50

334 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Stein Torbjørn

Skredhendelse

10. mai 16:53 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst 100 cm høy bruddkant Brattheng Stort skred på Uløya nord troms

ObsID: 271920

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org