Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vil gradvis stabiliseres når temperaturen synker, men der hvor snøoverflaten er myk og fuktig kan det fremdeles være lett å løse ut våte skred. Vær oppmerksom på at svake lag som tidligere har vært vanskelig å påvirke nå har blitt mer aktive.
Siste dagene med høyere temperaturer, sol og nedbør som regn har påvirket snødekket opp til ca 700 moh. Fortsatt kalde netter har gjort at snøen har fryst til over 100 moh. Over mildværsgrensa er snødekket mer vinterlig og det har blitt observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Oppholdsvær.
Bris fra sør, endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-5 °C til 3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra nord.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

12.05.2021 kl. 20:20

1048 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 6 m/s fra S ↑ 85% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snedekket virker stabilt. Bilen virker unnsetning solid. Fuktig ned til 40-50 cm. Ligger et tykkere smelte frys lag over fokksnøen i høyden. Ytterligere stabilisering. Men mildvær kan gi flere naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Endel ferske våte løssnøskred. Str 1-2

Tester

CTN God

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 1000 moh våt løssnø. Stedvis små drønn i sneen. Men ikke skytende sprekker. Ikke observert kantkorn i øvre del av snødekket. Snedekket virker stabilt. Fokksnøen har bundet seg ytterligere. Sol og varme kan gi skred der snedekket tynt.

Snøprofil

8 cm 4F RG M-W, 4 cm 1F MF W, 12 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 20 cm P RG D, 10 cm 1F RG D, 19 cm P RG D -0,3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 272154

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

10.05.2021 kl. 16:50

334 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Stein Torbjørn

Skredhendelse

10. mai 16:53 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst 100 cm høy bruddkant Brattheng Stort skred på Uløya nord troms

ObsID: 271920

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org