Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 17.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær varsom i områder med vassmetta og råtten snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høg varme gir smelting og vatn i snødekket. Varmen dei siste dagane har omdanna og stabilisert mykje av snødekket, men fortsatt forhold for naturlig utløste våte skred. Vær varsom dersom snødekket virker råttent og vassmetta, og det blir skredaktivitet i bratte heng. Toppskavler blir svekka i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket til topps. Grovkorna snø lågt i fjellet. I høgda er snødekket meir finkorna og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å bli varmepåvirka heilt til topps og vil gradvis bli borte.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Høyest nullgradersgrense i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

16.05.2021 kl. 17:22

1065 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør 1,6 °C 5 m/s fra S ↑ 75% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen virker hard og godt pakket. Noen vannlag i snøen. Vanskelig å løsne ut skred. Men varmen kan gi selvutløste skred enkelte steder. Fremstår dom snødekket blir mer homogent. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Våt Fra skogen og opp mot ca 500 moh våt løssnø. Grovkornet og løs. Smelting også fra bakken. Fra 600 moh noe fastere men fortsatt fuktig opp til topps på 1100 moh. Natt til 15 mai kom det noe snø i fjellet. Med bind ble det lagt noen små fokksnøflak. Disse er smeltepåvirlet og våte.

Snøprofil

8 cm 1F MF 1 mm W, 21 cm P RG 0 mm D-M, 1 cm 1F MFsl V-S, 18 cm P RG 0 mm D-M, 1 cm 1F MFsl V-S, 35 cm P RG 0 mm D-M -0,3 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm

ObsID: 272500

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org