Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 18.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær varsom i områder med vassmetta og råtten snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høg varme og litt regn gir smelting og vatn i snødekket. Vind kan gi ein kjølande effekt på snødekket. Varmen dei siste dagane har omdanna og stabilisert mykje av snødekket, men fortsatt forhold for naturlig utløste våte skred. Vær varsom dersom snødekket virker råttent og vassmetta, og det blir skredaktivitet i bratte heng. Toppskavler blir svekka i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket til topps. Grovkorna snø lågt i fjellet. I høgda er snødekket meir finkorna og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å bli varmepåvirka heilt til topps og vil gradvis bli borte.
Oppholdsvær.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4-8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med stiv kuling først på dagen. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.05.2021 kl. 18:42

267 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Som tidligere nevnt er snøen grovkornet og løs i skogen. Hardere i høyden med et mykere lag i toppen. Varmen påvirker snødekket der solen tar godt over tid. Dårlig binding mot formentlig skare nær bakken kan løsne og gi store skred. Varmen vil påvirke snødekket og øke skredfaren der det er svake lag i snødekket Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 11 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Det har vært veldig mildt siste dager. Men i dag var det 15gr ved havnivå k Djupvik.

Faretegn

Ferske skred Obs stor skred.

Skredhendelse

18. mai 18:43 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 724 moh og sluttet på 584 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 150 cm høy og 300 m bred bruddkant Nær rygg Skredet gikk i bolle der det har gått noen våte sørpeskred. Virker som skredet har gått på svakt lag over skare ved konveks der det stikker gjennom stener. Ikke veldig bratt. Rundt 35 grader. Tilsvarende skred obs i nabodalen Engenesdalen. Bruddkant noe høyere. Rundt 1000moh. Der stikker stener/nabber gjennom snedekket. Ellers mye skred fra brattheng der varmen tar tak i berget.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00)

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5)

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Naturlig utløst 3 - Store S, SV, V over 700 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket i skogen er grov og løs. Fra 500 moh er det hardere med mykt overliggende lag som er fuktig pga sola. Underliggende snødekke er hardt, men det ble nylig obs lag med endel vann i. Det er åpenbart svake lag nær bakken.

ObsID: 273720

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

16.05.2021 kl. 17:22

1065 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen virker hard og godt pakket. Noen vannlag i snøen. Vanskelig å løsne ut skred. Men varmen kan gi selvutløste skred enkelte steder. Fremstår dom snødekket blir mer homogent. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1,6 °C 5 m/s fra S ↑ 75% skyer

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Våt Fra skogen og opp mot ca 500 moh våt løssnø. Grovkornet og løs. Smelting også fra bakken. Fra 600 moh noe fastere men fortsatt fuktig opp til topps på 1100 moh. Natt til 15 mai kom det noe snø i fjellet. Med bind ble det lagt noen små fokksnøflak. Disse er smeltepåvirlet og våte.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

8 cm 1F MF 1 mm W, 21 cm P RG 0 mm D-M, 1 cm 1F MFsl V-S, 18 cm P RG 0 mm D-M, 1 cm 1F MFsl V-S, 35 cm P RG 0 mm D-M -0,3 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm

ObsID: 272500

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org