Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold. Våte flakskred er uforutsigbare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og mulig solinnstråling gjør at snøen smelter og det blir mye vann i snødekket. Trolig er det en lett gjenfrysning av snødekket i høyden på nattestid. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til skarelag dypt i snødekket så kan skred løsne av seg selv. Skred kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Vær forsiktig hvis snødekket virker råtten eller mettet av vann. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket i hele regionen. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å avrundes og vil gradvis bli smelteomvandlet.
Mandag er det observert et stort flakskred vest i regionen nær Hammarneset, samt et stort flakskred i Engenesdalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-3 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Nordvest frisk bris utsatte steder. Nullgradersgrensen synker generelt noe i utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.05.2021 kl. 18:42

267 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 11 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Det har vært veldig mildt siste dager. Men i dag var det 15gr ved havnivå k Djupvik.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket i skogen er grov og løs. Fra 500 moh er det hardere med mykt overliggende lag som er fuktig pga sola. Underliggende snødekke er hardt, men det ble nylig obs lag med endel vann i. Det er åpenbart svake lag nær bakken.

Skredhendelse

18. mai 18:43 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 724 moh og sluttet på 584 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 150 cm høy og 300 m bred bruddkant Nær rygg Skredet gikk i bolle der det har gått noen våte sørpeskred. Virker som skredet har gått på svakt lag over skare ved konveks der det stikker gjennom stener. Ikke veldig bratt. Rundt 35 grader. Tilsvarende skred obs i nabodalen Engenesdalen. Bruddkant noe høyere. Rundt 1000moh. Der stikker stener/nabber gjennom snedekket. Ellers mye skred fra brattheng der varmen tar tak i berget.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Naturlig utløst 3 - Store S, SV, V over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Som tidligere nevnt er snøen grovkornet og løs i skogen. Hardere i høyden med et mykere lag i toppen. Varmen påvirker snødekket der solen tar godt over tid. Dårlig binding mot formentlig skare nær bakken kan løsne og gi store skred. Varmen vil påvirke snødekket og øke skredfaren der det er svake lag i snødekket Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Obs stor skred.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00)

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5)

ObsID: 273720

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org