Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det kan gå våte laussnøskred, men også store flakskred nokre få stadar. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og aukar utover dagen der sola står på. Då kan det gå våte laussnøskred, enten naturleg eller at dei blir utløyst av skikøyrarar. Nokre få stadar kan det gå store til svært store flakskred om djuptliggande kantkornlag blir påverka. Vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller. Der snøen er frossen, er det stabilt.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og blir våt når det er sol, og frys om natta. Snøen er likevel lagdelt, og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag. Det har gått store til svært store skred på desse i starten av førre veke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2021 kl. 17:35

674 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er hardt og det er relativt lave temperaturer i fjellet. Evt naturlig utløste skred vil være begrenset til små skred i solvente sider. Lave temperaturer og hardt snødekket gjør at også kantkornlaget som ligger dypt heller ikke vil kunne påvirkes før det blir høyere temperaturer. Skredfaren vurderes til liten værutsiktene de kommende dagene tilsier fortsatt lav skredfare

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 100 moh Annet Meget våt Gjennomvåt smelteomvandlet i topp men fra tregrense bærende selv på fot ut på ettermiddagen. I høyden ligger det fortsatt skare i skyggesider.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F MF V, 35 cm P-K MFpc 4 mm W-V, 8 cm K- MFpc W-V, 60 cm P+ MFcl W-V

ObsID: 274356

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

24.05.2021 kl. 12:40

593 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C 100% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavere temperaturer og kjølig vær har gjort snødekket isete og hardt. Det gjør at faren for naturlig utløste skred (både løssnøskred og flakskred) er liten. Men tilstedeværelse av kantkorn dypt i snødekket gjør at skredfaren vurderes som moderat da skred på dette vil bli svært stor Været de kommende dagene tilsier ingen endring i skredfaren

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Skare Våt Hard skare og is over tregrense

Snøprofil

30 cm K MFpc, 70 cm P MF W

ObsID: 274262

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2021 kl. 13:01

847 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavere temperaturer har gjort snødekket til skare og mulighet for naturlig utløste skred er nå ikke et problem. Skredfaren er nå lav, FG1, men på grunn av tilstedeværelse av vedvarende svakt lag langt ned i snødekket som potensielt kan gi skred på str 4-5 så vurderes skredfaren til moderat Stigende temperaturer og sol vil igjen medføre skredproblem med naturlig utløste skred som kan gå i løpet av ettermiddagen. Det er også mulig at skred kan trigge det vedvarende svake laget dypt i snødekket som kan gi svært store skred

Snødekke

Skare Tørr Is og skare etter lavere temperaturer det siste døgnet. Mulig å gå på fot på snødekket nå

Snøprofil

15 cm knivhardt skare over tykt lag blyanthard smelteomvandlet. Vanskelig å få spaden gjennom skarelaget

ObsID: 274088

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2021 kl. 12:22

461 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

-1 °C fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Skare Lavere temperaturer har gitt hard og bærende skare

ObsID: 274082

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org