Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 27.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt er det stabil snø, men nokre få stadar, der snøen er veldig våt, kan det gå våte laussnøskred eller store flakskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Der snøen er våt kan skikøyrarar løyse ut våte laussnøskred, men dei blir truleg ikkje så store. Om vatn trenger ned til dei gamle vedvarande svake laga kan det gå store flakskred, men dette er mindre sannsynleg. Vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller.
Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og er frossen og hard i skuggesider over mildversgrensa, og våt og mjuk der det er sol og i lavtliggande områder.
Snøen er fortsatt lagdelt og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag djupt i snødekke. Det har gått store til svært store skred på kantkornlag i starten av forrige uke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temp utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2021 kl. 17:35

674 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er hardt og det er relativt lave temperaturer i fjellet. Evt naturlig utløste skred vil være begrenset til små skred i solvente sider. Lave temperaturer og hardt snødekket gjør at også kantkornlaget som ligger dypt heller ikke vil kunne påvirkes før det blir høyere temperaturer. Skredfaren vurderes til liten værutsiktene de kommende dagene tilsier fortsatt lav skredfare

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 100 moh Annet Meget våt Gjennomvåt smelteomvandlet i topp men fra tregrense bærende selv på fot ut på ettermiddagen. I høyden ligger det fortsatt skare i skyggesider.

Snøprofil

5 cm F MF V, 35 cm P-K MFpc 4 mm W-V, 8 cm K- MFpc W-V, 60 cm P+ MFcl W-V

ObsID: 274356

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

24.05.2021 kl. 12:40

593 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C 100% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavere temperaturer og kjølig vær har gjort snødekket isete og hardt. Det gjør at faren for naturlig utløste skred (både løssnøskred og flakskred) er liten. Men tilstedeværelse av kantkorn dypt i snødekket gjør at skredfaren vurderes som moderat da skred på dette vil bli svært stor Været de kommende dagene tilsier ingen endring i skredfaren

Snødekke

Skare Våt Hard skare og is over tregrense

Snøprofil

30 cm K MFpc, 70 cm P MF W

ObsID: 274262

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org