Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 28.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Regn og litt snø i høgda gir fare for små våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Men med noe nedbør, vind og synkende mildværsgrense er det mulighet for at det dannes enkelte små fokksnøflak i leheng høyt til fjells som er mulig påvirke. Under mildværsgrensa er det mulig å løse ut små våte løssnøskred, særlig om det kommer mer regn enn meldt og snøen blir svært våt.
Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og er frossen og hard i skuggesider over mildversgrensa, og våt og mjuk der det er sol og i lavtliggande områder.
Snøen er fortsatt lagdelt og det finnast både harde skarelag der vatn kan hope seg opp, og gamle kantkornlag djupt i snødekke. Det har gått store til svært store skred på kantkornlag i starten av forrige uke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temp utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

28.05.2021 kl. 11:21

608 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Viser islaget der bruddet gikk under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Viser det løse laget over bakken. Så tydelige rester etter beger og kantkorn i laget over bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Tester

CTM13@23cmQ3 Middels

Vær

Snø 0,4 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

73 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Fuktig Under 500 moh grov fuktig mf. Over 500 smelte/frys skare som stedvis bryter. Det legges tørr til fuktig ny snø i le for s/sø vind.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fortsatt tydelig lagdeling i snøen med store forskjeller i fasthet. Kantkorn ved bakken som ligger under flere lag med hard snø/is. Dette laget virker å være under nedbryting, men var store. Snødekket vil trolig stabilisere seg pga smelting fra luft og bakke. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst 1 - Små

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P MFcr 1 mm D-M, 28 cm 1F MF/MFsl 1 mm D-M, 1 cm K IF D, 24 cm F RGxf 1 mm D, 15 cm K MFpc D, 5 cm 4F FC 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 274584

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2021 kl. 17:35

674 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 100 moh Annet Meget våt Gjennomvåt smelteomvandlet i topp men fra tregrense bærende selv på fot ut på ettermiddagen. I høyden ligger det fortsatt skare i skyggesider.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er hardt og det er relativt lave temperaturer i fjellet. Evt naturlig utløste skred vil være begrenset til små skred i solvente sider. Lave temperaturer og hardt snødekket gjør at også kantkornlaget som ligger dypt heller ikke vil kunne påvirkes før det blir høyere temperaturer. Skredfaren vurderes til liten værutsiktene de kommende dagene tilsier fortsatt lav skredfare

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F MF V, 35 cm P-K MFpc 4 mm W-V, 8 cm K- MFpc W-V, 60 cm P+ MFcl W-V

ObsID: 274356

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org