Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 30.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Mildvær og litt regn gir fare for våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Søndag blir det enda mildere, og i kombinasjon med litt nedbør gjør det at enkelte små våte løssnøskred kan gå naturlig under mildværsgrensa. Mildværet og nedbøren øker også risikoen for våte flakskred på vedvarende svake lag, men det er fortsatt liten sannsynlighet for at dette inntreffer. Fokksnøflakene som finnes i få heng over mildværsgrensa stabiliserer seg nok raskt i løpet av dagen.
I fjellet er det kommet litt nysnø de siste dagene som har dannet myke fokksnøflak i enkelte leheng. Snøen ellers er de fleste steder smelteomdannet, og er frossen og hard i skyggesider over mildværsgrensa, og våt og myk der det er sol og i lavtliggende områder.
Ferske observasjoner tyder på at snøen er lagdelt over 500 moh og det finnes både harde skarelag der vann kan hope seg opp, og gamle kantkornlag dypt i snødekket og ned mot bakken. Det har gått store til svært store skred på kantkornlag i starten av forrige uke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Kjøligere først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

28.05.2021 kl. 11:21

608 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Viser islaget der bruddet gikk under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Viser det løse laget over bakken. Så tydelige rester etter beger og kantkorn i laget over bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Snø 0,4 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

73 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Fuktig Under 500 moh grov fuktig mf. Over 500 smelte/frys skare som stedvis bryter. Det legges tørr til fuktig ny snø i le for s/sø vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst 1 - Små

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fortsatt tydelig lagdeling i snøen med store forskjeller i fasthet. Kantkorn ved bakken som ligger under flere lag med hard snø/is. Dette laget virker å være under nedbryting, men var store. Snødekket vil trolig stabilisere seg pga smelting fra luft og bakke. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM13@23cmQ3 Middels

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm P MFcr 1 mm D-M, 28 cm 1F MF/MFsl 1 mm D-M, 1 cm K IF D, 24 cm F RGxf 1 mm D, 15 cm K MFpc D, 5 cm 4F FC 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 274584

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org