Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 02.06.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Storfjord

Snø

02.06.2021 kl. 18:28

995 moh

Helfred (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Helfred

Skredaktivitet

2. jun. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ Tydelig bruddkant

ObsID: 274811

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.06.2021 kl. 11:26

9 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lyngsalpan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lyngsalpan
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lyngsalpan
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

ObsID: 274802

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

02.06.2021 kl. 10:24

384 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Bilder fra Kvænangsfjellet

ObsID: 274800

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org