Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter, spesielt der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir noe kaldere og det ventes at det skal mer belastning til for å påvirke kantkornlag høyt i snødekket. Dette er imidlertid fremdeles et aktivt problem som må tas på alvor. Der nedbør kommer som snø ventes det at nysnø binder seg godt til den eksisterende snøoverflaten. Der nedbør kommer som regn og i soleksponert terreng kan det ventes små naturlig utløste våte skred. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Snøoverflaten er for det meste sol- og varmepåvirket i alle himmelretninger. Under 200 moh er snødekket gjennomvått, med gradvis mer lagdeling og generelt tørrere snø høyere til fjells. Leformasjoner har til dels samlet mye fokksnø, mens andre steder er det avblåst. Mest snø i vestvendte områder, mindre snø i øst og nord og lite i sørvendte områder.
I snødekket er det flere lag med velutviklet kantkorn. Kantkornlaget som ligger øverst i snødekket er nå lett å påvirke og viser ugunstige resultater for stabilitet i tester.
Noen små løssnøskred observert i fjellsider rundt Longyearbyen 25.05.
Det er generelt lite snø i området rundt Longyearbyen, men mer i omkringliggende daler og øst i regionen. Heng som vender mot vest har nå store skavler.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-1 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snø

25.05.2020 kl. 20:50

114 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Fra brakke 13 i Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Østvendte, Platåberget, så og si fri for snø. Ligger noen små striper med snø i noen av rennene

Vær

Ikke nedbør 7 °C 50% skyer Mildt vær og høy temperatur igjennom helga har ført til stor snøsmelting i lyb og nærområdet. Et par timer med regnbyger mandag ettermiddag, opplett på kvelden med gløtt av sol.

Snødekke

Østvendte side i lyb er nå så og si fri for snø. Noe mer snø øverst i Nybyen og vestvendt terreng. Smeltet mye i helga.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V, NV. Over 300 moh Fra gr 2 og opp mot Nybyen har det siste døgnet gått noen våte løssnøskred pga mildt vær og regn. Det har smeltet mye snø i den vestvendte siden fra Gruvefjellet i helga. Skavlene over nybyen har mistet volum i løpet av helga pga mildt vær og sol. Ikke observert skavel knekk i helga.

ObsID: 236964

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

24.05.2020 kl. 13:08

625 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Klabbeføre fra 300m og opp. Noen cm med kram snø før man er nede på tørr snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  larsbreen sett mot Nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Våte løssnøskred i alle retninger
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fremdeles endel snø i vestvendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lite snø rundt Longyearben
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Longyearbreen mot Nord

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store SV, V, NV over 200 moh dette kantkornproblemet er fremdeles hovedproblemet. Mener det er litt mer avrundene korn enn for ei uke siden, men gode drønn i snøen, glatt brudd og lett å løse ut.

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene kan virke tilsynelatende stabile, men det er fremdeles en ganske potent kantkornproblem i vest og nordvendte heng. Det er også i disse områdene det er mest snø. Med en ytterligere oppvarming vil dette kantkornproblemet bli potent intill det er gjennomvarmt. Varslet faregrad er riktig Kantkornproblemet: Det er fra ca 300m og opp hele veien, og ikke fra 500 og ned. Jeg løser det ut med å gå på det, så det er lett elller veldig lett å løse ut.

Snødekke

Under 200m er det meste gjennomvått. Høyere i elevasjon minker denne fuktuigheten og på ca 500m er det et tynt lag med tørr snø øverst, før fuktig i 5cm før man er på kald tørr snø. Sør vendte sider er mye solpåvirket, og mye er tint bort. Vestvendte sider har mest snø. Øst og Nord vendt har mindre snø, men fremdeles endel. Endel solpåvirkning og varmepåvirket i alle himmelretninger.

Faretegn

Drønn i snøen Samme kantkornlag som rapportert for en uke siden

Tester

ECTN25@23cmQ3 God et kantkornproblem som er godt gjemt for tiden

ECTP1@10cmQ1 Dårlig Svakeste lag og hovedskredproblemet i regionen siste tiden

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Gått endel små løssnøskred fra Gruvefjellet, Nordenskiold, Sarkofagen og Lars Hierta

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 3 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P-K RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 30 cm P-K RG 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 15 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 25 cm, -5 °C @ 30 cm, -5,3 °C @ 40 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 236826

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org