Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 01.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Hold god avstand til løsne- og utløpsområder. Store skred kan fjernutløses.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er primært knyttet til vedvarende svake lag med kantkorn. Situasjonen er krevende og konsekvensene store. Det blir gradvis vanskeligere å løse ut skred, men særlig i områder der snødekket er tynt er det mulig å påvirke. Hold god avstand til løse- og utløpsområder. Fokksnøen fra de siste dagene stabiliserer seg gradvis og det er nå vanskelig å løse ut skred. Solinnstråling kan føre til skavlbrekk og føre til skred i underliggende heng.
Kraftig vind og snøvær fra østlig og sørøstlig retning på lørdag førte til betydelig snøtransport inn i leområder. Snøfordelingen i terrenget er preget av været på lørdag med generelt vindpreget snøoverflate og stor variasjon i snømengde. På vindutsatte områder er det avblåst ned til gammel skare eller til bakken.
Det ligger flere aktive vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, også høyt i snødekket under siste ukes fokksnø. Ved bakken finnes begerkrystaller. Observasjoner på tydelige drønn og flere store skred de siste dager viser at vedvarende svake lag har meget god forplantningsevne.
Onsdag ettermiddag er skredaktivitet ifb med skavlbrekk. Mandag ble et str. 3 skred fjernutløst på kantkorn ved bakken i sørvendt terreng på Lars Hiertafjellet. Mandag ble det også observert et str. 3-4 skred i vestvendt terreng på Bingtoppen i Fardalen. På mandag ble det også registrert skavlbrekk i vestvendt terreng, sannsynligvis grunnet solinnstråling. Søndag ble det observert to str. 3 skred i SV- vendt terreng på Bassen i Adventdalen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-10 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-11 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.04.2021 kl. 15:31

356 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Ser ut til å være samme kantkorn problem her som på Larsbeeen
ObsID: 265100

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

01.04.2021 kl. 14:14

441 moh

niclasf (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Generally lots of whompf on Breinosa

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SV ↗ 40% skyer Nicer weather than forecast, almost no wind and more sun. Temperature according to forecast

ObsID: 265105

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

01.04.2021 kl. 10:23

64 moh

Sigmund@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør Ingen snø i Longyeardalen i natt

ObsID: 265043

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.03.2021 kl. 20:01

609 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Gravde i vestvendt side opp mot Trollsteinen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Toppskavl knakk av på ettermiddagen og løste ut skred i snøflanken under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Larsbreen - Sarkofagen og Platåfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps Kommentar:  Toppskavler på Gruvefjellet over Larsbreen

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøfordelingen i er fortsatt sterkt preget av vinden på lørdag. Finner fortsatt løsere nysnø under fokksnøen. I dette området er det to godt utvikla kantkornlag rundt skare fra underkjølt regn tidligere i vinter.

Vær

Snø -6,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Ble tettere skydekke i løpet av turen og litt snø som gav seg gjennom kvelden. Nede i Adventdalen snødde det ikke.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere store skred de siste dagene og et kantkornlag som ser ut til å ha blitt langt mer aktivt gjør at skredsituasjonen er krevende. Toppskavler kan knekke og føre til naturlig utløste skred. Det er fortsatt relativt varmt og gløtt av sol kan varme opp toppskavlene. Må følge med på det kantkornlaget, få mer oversikt over utbredelsen og om det blir vanskeligere å påvirke. Er varslet et nytt lavtrykk på vei inn mot helga. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP13@47cmQ1 Middels

ECTN10@10cmQ3 God

Skredaktivitet

31. mar. 0-6 Tørre flakskred Ett (1)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV Fokksnøproblemet virker å ha liten evne til forplantning i denne delen av regionen. det har blåst noe med varierende styrke de siste dagene - så noen få eksponerte steder kan det ha blåst inn ny fokksnø i lesider

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Virker som dette kantkornlaget er blitt mer aktivt etter været i helga. Det går lett i test med god forplantning i blokka. Jeg fikk ingen faretegn. men ser at Calle har fått flere drønn på turen omtrent samtidig. Fjernutløste skred de siste dagene kan også indikere at dette laget er tydelig mulig og påvirke. Utbredelsen er varierende. Dette laget var mye vanskeligere å påvirke på Ottofjellet. Skred i Fardalen og Fritthamn indikerer at det er aktivt sentrale utfartsområder rundt Longyearbyen.

Snøprofil

1 cm F PP, 5 cm P RG, 10 cm F PP, 5 cm 4F DF, 25 cm P RG, 2 cm F FC 2 mm, 2 cm P RG, 2 cm F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm, 50 cm P RG -8,9 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -10 °C @ 70 cm, -10 °C @ 104 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 264975

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.03.2021 kl. 18:14

550 moh

Calle@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Calle@rkh-skredgruppe

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dette området, på flere steder. Beskrivelse: Flat terreng med vindpåvirket snø, og ellers generellt tynnt snødekke. Det er masse kantkorn under ett 10 cm lag med fokksnø.

ObsID: 264952

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.03.2021 kl. 14:59

138 moh

Sigurd@ANG (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigurd@ANG Kommentar:  Nytt skred i nybyen, ser ut som en skavl har dotte ned, var ikke her for 2 timer siden

Skredhendelse

31. mar 13:01 Ukjent 3 - Store Ukjent V-vendt Brattheng

ObsID: 264931

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.03.2021 kl. 13:35

149 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Adventdalen NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Blokka går på ectp21
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Får drønn lokalt under skiene når dette henger krysses. Varierende hardhet på snøen fra 4f til p

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, V, NV Le side som har fått snølast fra sø i helga

Faretegn

Drønn i snøen Får lokale drønn i snøen der fokksnøen er myk og snødekket er tynnt, ut mot kantene mot rygg. Liten eller ingen oppsprekking rundt ski.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Le side som har fått snølast fra stormen sist helg. Vindpakket, hardt - mykt ned i Todalen, med vindpakket myk snø i lesider

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 1,5 m/s fra Ø ← 80% skyer Lavt skydekke, tilnærmet vindstille.

Tester

ECTP21@54cmQ1 God Flere sjikt i fokksnøen går ikke til brudd i testen. Går på kantkorn under skare

Snøprofil

5 cm F DF, 5 cm 1F DF, 9 cm 4F RG, 26 cm P RG, 8 cm 1F FC 0 mm, 1 cm I MFcr, 2 cm F FC 2 mm, 34 cm P RG -5,5 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -7,7 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,8 °C @ 50 cm, -7,9 °C @ 60 cm, -7,9 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 264919

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.03.2021 kl. 10:41

367 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  HoltH@unis

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekket i området rundt SvalSatveien er hardt og vindpåvirket etter helgens uvær. Snø har ikke samlet seg i løsneområdet over veien i stormen -- østlige vindretning i stormen har blåst borte nysnøen og snøoverflaten er veldig hardt gammel snø. Lavere (før den bratteste bakken i veien) er skaren fra januar fortsatt synlig. På platået er det begrenset (maks 2 cm) snø tilgjengelig for transport i isolerte steder.

Vær

Snø 5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer lett snøbyger av og til, ganske varmt, SØ bris, og grått.

Skredfarevurdering

Gjelder området svalsatveien: snødekket over veien er stort sett stabilt med begrenset nye fokksnø etter stormen i helgen. Hardt snø over det vedvarende svakt lag av kantkorn under skare betyr at dette skredproblemet er svært vanskelig å løse ut. For øyeblikket er fokksnø problemer på Svalsatveien mest relevante. Varslet nedbør og vind senere i uken og gjennom helgen er derfor noe å følge med. Gjelder området svalsatveien.

Tester

ECTP21@46cm God gikk i brudd i kantkorn under skaren.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen nye skred i området svalsat siden sara var her oppe i helgen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV Det er fortsatt mulig å påvirke kantkorn laget under januar skaren i stabilitetstester i løsneområdet over SvalSatveien. Snøen over dette laget er så hard (P+) og tykk (ca 30cm) at det tar mye tilleggsbelastning å påvirke dette laget her (ved isolering av blokken i stabilitetstester er det lettere å påvirke laget).

Snøprofil

3 cm 1F RGsr, 32 cm P+ RGsr, 5 cm 1F FCxr, 1 cm I IF, 3 cm 1F MF, 6 cm F FC 2 mm Hele laget, 20 cm P FCxr 1 mm, 25 cm 1F+ FCxr, 25 cm 1F FC/MF ser ut som kantkorn ble våt., 5 cm F FC 2 mm -4,9 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 30 cm, -8,3 °C @ 40 cm, -8,7 °C @ 50 cm, -8,7 °C @ 70 cm, -8,6 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vi faktisk gravde helt til bakken. Stort sett stabilt snødekke over skjæringa, med et vedvarende svakt lag under januar iskaren.

ObsID: 264892

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.03.2021 kl. 11:48

108 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard I vestvendt side på sukkertoppen er snødekket hardt og preget av vinden for noen dager siden. Det er nå vanskelig å finne noen lagdeling i fokksnøen fra vinden på lørdag. Kantkorn liger dypt i snødekket og virker ikke å være mulig å påvirke her.

Tester

ECTN26@67cmQ2 God

ECTN21@30cmQ3 God

LBT@30cmQ3

Snøprofil

30 cm 1F RG, 35 cm P RG, 2 cm 1F RG/RGxf, 30 cm P RG, 2 cm 1F RG/RGxf, 20 cm P RG, 3 cm 4F FC 2 mm -5,1 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 60 cm, -7,6 °C @ 80 cm, -7,6 °C @ 100 cm, -7,1 °C @ 120 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 264736

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.03.2021 kl. 08:36

114 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

Ser ikke ut til å å være noen endringer i løpet av natten

ObsID: 264693

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.03.2021 kl. 19:59

117 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

Det ble overskyet i løpet av ettermiddagen, og solinnstrålingen redusert. Fant ingen tegn til brudd i toppskavlene i kveld. Reiser opp og ser i morra tidlig også.

ObsID: 264638

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.03.2021 kl. 15:52

186 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V

ObsID: 264634

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

29.03.2021 kl. 10:57

108 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HoltH@unis

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr snødekket på Sukkertoppen ved siden av støtteforbygninger er hardere enn på lørdag. Platåfjellet ser avblåste ut.

Tester

ECTN25@35cm

ECTN22@38cm

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV fokksnø fra lørdag har begynte å stabilisere seg, er nå 1F hardhet, og hvor jeg gravde i dag var velbundet (well-bonded?) til fokksnøen fra tidligere i uken (tirsdag 2021.03.23). Jeg fikk forstatt brudd i mykere snø under ukens fokksnø.

Snøprofil

25 cm 1F RGwp snø fra de siste timene., 10 cm 1F- RGwp fokksnø fra tidlere i uken. (2021.03.23/24), 5 cm 4F DF/FC Hele laget DF/DFbk + FC(?) mellom gammel fokksnø og ferskere fokksnø, 35 cm P RGsr, 5 cm 4F FC, 5 cm P+ RGsr og så nedover... 2 tester knyttet til snøprofilen jeg gravde 2 forskjellige quick pits ved siden av støtteforbynginger. Begge to had det samme lagdeling: 1F fokksnø over et 4F lag som gikk i testene men ingen forplantning.

ObsID: 264562

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org