Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 09.04.2021

4
Stor
Publisert:

Svært krevende forhold. Det kan stedvis være lett å løse ut/fjernutløse store og svært store skred. Unngå og hold god avstand til alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Situasjonen vedvarer. Det er mye løs snø i terrenget og kraftig vind vil lokalt kunne gi stor pålagring. Et ustabilt snødekke med vedvarende svake lag vil bruke tid på å tilvenne seg ny tilleggslast. Stedvis kan det være lett å løse ut/fjernutløse store eller svært store skred. Naturlig utløste store og svært store skred kan fortsatt forekomme i utsatte heng, spesielt utsatt er heng som får pålagring av ny fokksnø. Unngå og hold god avstand til skredterreng.
De siste dagene har det kommet over 30 cm nysnø noen steder - store lokale variasjoner. Fra før har snøoverflaten vært preget av mye vind og det er stor variasjon i snømengde i terrenget.
Det ligger flere aktive vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket under fokksnø. Ved bakken finnes begerkrystaller. Disse lagene har gitt store skred de siste dagene, og er lett å påvirke nå.
De siste dagene er det meldt om flere store skred. Noen har gått i svakt lag av kantkorn med liten tilleggsbelastning eller naturlig utløst. Etter siste snøfall er det også observert store løssnøskred.
Onsdag kveld ble det meldt om 30 cm nysnø i Longyearbyen og gradvis mindre nysnø og mer vindpåvirket innover i Adventdalen.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordøst., endring til frisk bris fra øst om formiddagen.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst.
-12 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.04.2021 kl. 21:06

400 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Vær

I longyearbyen har det vært forholdsvis stille de siste dagene. Oppå Longyearbreen og i passet ned mot Fardalen er det mer vind med ca 10-15ms. Grått og dårlig sikt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vanskelig å få god oversikt over regionen da ferdsel i terrenget er utfordrende både med på egensikkerhet. Regner med at mye fokksnø i SV heng, med dette kantkornproblemet under. I dag tror jeg strl 4 skred kun i få heng, og strl 3 skred i noen heng, og dermed FG3. Med mer pålagring i morgen Lørdag er det økende skredfare og FG 4 kan forsvares om dette været slår til

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Vanskelig å få oversikt over regionen pga vær. Men i dette området er det endel forholdsvis løs snø tilgjengelig. Rygger og forhøninger er avblåste. Den siste fokksnøen sitter forholdsvis godt til eldre fokksnø.

Tester

ECTP12@50cmQ2 Middels Tatt flere tester i dette området. Alle går til brudd ved bakken, Der snødekket er tynt går det lettere til brudd, nesten ved isolering av blokka. Der snødekket er tykkere med mye fokksnø over, skal det mye mer til.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store S, SV, V

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette kantkornproblemet er vanskelig å skille fra kantkorn ved bakken. Ca samme utbredelse, mulig litt vanskeligere å løse ut.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Dette problemet er mest fremtredende der det ligger mye fokksnø over, dvs i Sørlig og Vestlig sektor

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V Gått to skred fra Gruvefjellet og ned mot lars-breen. Toppskavelbrudd. Klarer ikke å se om skredene har gått il bakken eller ei.

Snøprofil

4 cm 1F RG 0 mm, 2 cm 4F RG 0 mm, 5 cm 1F-P RG 0 mm, 4 cm 1F RG 1 mm, 15 cm 1F-P RG, 2 cm 1F FC 2 mm Hele laget, 1 cm K MFcr, 5 cm 4F DH 2 mm Hele laget

ObsID: 266602

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.04.2021 kl. 20:02

86 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Fremdeles lite snøtransport i Longyearbyen

ObsID: 266596

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.04.2021 kl. 14:00

277 moh

Martini@unis (****)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1,5 m/s fra NV ↘ 80% skyer Overskyet, mildt nede i dalen, rundt 0 grader. Ett par minus oppunder Sukkertoppen.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fra snøgjerde og opp til underkanten av øvre skredbane så består snødekket av vindpakket myk snø av varierende tykkelse, som ligger på hardbanket fokksnø fra vinden i påsken. På rygger og forhøyning stikker det stein opp/eller ett par cm myk vindpåvirket snø. Får ingen faretegn fra snødekket på vei opp på ski. Den myke fokksnøen virker å ha god binding mot underlaget og lite utglidninger av flak eller oppsprekk rundt skiene i moderat bratt terreng. Snøen som har kommet de siste dagen ser ut til å ha satt seg og i dette området hvor det har vært lite vind

Tester

ECTN16@26cmQ3 God Gravde i ytterkanten av skredbanen hvor gammelt snødekke var tynt før snøfallet denne uka. Får lokalt brudd under spaden i kantkorn under skare og uten at det viser videre evne til å spre seg Stabiliteten virker god, får ikke noe utslag i den myke fokksnøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Tur for å vurdere om det var mulig å justere snømåler Sukkertoppen Low. En god del ny snø etter snøfallet de siste dagene som har hatt litt vind på seg i selve det øvre henget, både i midtpartiet, mot S og i nedre del av henget. Sensoren ble ikke justert pga den store nysnø mengden i henget. Nytt forsøk over helga.

Snøprofil

25 cm F DF, 1 cm I IF, 2 cm F FC, 3 cm K MFcr, 3 cm 4F FC, 14 cm P RG, 2 cm F DH 1 test knyttet til snøprofilen Gravd i ytterkant og nedre del av øvre skredbane (sukkertoppen low) mot S

ObsID: 266598

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.04.2021 kl. 09:45

365 moh

Sigmund@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigmund@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Avblåst i sida over støtteforbygningen på veien til Svalsat. Kun små og tynne flak med innblåst snø i løpet av natten. Gammel fokksnø og smeltefrys skare preger snøoverflaten.

ObsID: 266469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

09.04.2021 kl. 06:46

219 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Ingen ferske skred i Skytebanegropa. Har vært begrenset snøtransport ila natta. Oppå platåfjellet, i forsenkninger, er det fremdeles mye snø tilgjengelig for transport

ObsID: 266435

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 20:43

9 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe Kommentar:  Vinden har begynt å flytte på nysnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe Kommentar:  I kveld er det noen steder en tynn smelte-fryseskare fra solen/ mildværet i dag med løssnø under.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra Ø ← 10% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Blanding av helt løs tørr snø og litt vindtransportert snø. I løpet av dagen har det kommet 5-10 cm nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden har begynt å flytte på løssnøen, det danner seg myke fokksnøskavler langs veien ut mot Gruve 7.

ObsID: 266402

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 19:39

34 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Foreløpig lite snøtransport inn i fjellsidene øst i Longyeardalen

ObsID: 266380

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 19:22

104 moh

AlexanderH (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 266400

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 18:25

355 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens Abild

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst SV

ObsID: 266374

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 18:24

406 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis

Snødekke

Fordeling av snø, øvre løseneområde på Sukkertoppen, etter to dagermed ca 20-30 cm nysnø I lyb

ObsID: 266373

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 18:21

467 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens Abild

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 266371

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 17:40

699 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe Kommentar:  Bruddkant synlig rett nedenfor toppen, sannsynligvis gått i natt/ i går.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Flere (6-10). Naturlig utløst Noen bratte heng. S Ett flakskred fra Adventtoppen og flere løssnøskred i rennene videre vestover.

ObsID: 266367

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 16:23

132 moh

TimWaring@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Middels

Snøprofil

11 cm F PP, 2 cm 1F RG 1 mm, 8 cm 4F RG, 0,5 cm K MFcr, 5 cm 1F RG, 0,3 cm K MFcr, 6 cm P RG, 0,1 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 3 mm, 15 cm 1F RG, 40 cm P RG -6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm, -10 °C @ 70 cm, -8 °C @ 80 cm, -7 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266376

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 13:26

168 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 266331

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 12:00

675 moh

okm (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  okm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  okm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  okm

Skredhendelse

8. apr 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt 200 cm høy og 300 m bred bruddkant Leområder To skred (S/SØ), et I forbindelse med skutertrase til svea og i nabodal. Skred går over stukket skutertrase. Mye av skredmassene er hele og like "myk" som omkringliggende snø. Hard mot bunnen. Har nok ikke hatt veldig høy energi. Snø i samme side er finger hardt når man graver og snøen er uniform til over en meter med fin isoporlyd. Ca 2 meter dybde i området og det reflekteres i bruddkanten. Har gått en gang mellom 10 og 17

ObsID: 266407

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 11:43

10 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Fokksnø fra siste døgn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Rydding av snø etter siste døgn

Snødekke

Vindpakket myk Kraftig snøfokk 10-12 timer onsdag. Mye snø som har pakket seg i leområder nede i Svea og på Kapp Amsterdam.

ObsID: 266273

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 10:49

90 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

30cm fersk snø jevnt over. Sannsynligvis mer i renner

ObsID: 266246

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 08:40

495 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

Skredaktivitet

8. apr. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst S 5-6 løssnøskred i de to rennene.

ObsID: 266209

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.04.2021 kl. 08:37

472 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

8. apr. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Nytt skred nesten på samme sted i Hiorthfjellbollen som de som er meldt inn tidligere.

ObsID: 266208

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 21:19

138 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Charlotte@unis

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer

Snødekke

30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 266155

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 20:46

90 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Kommet 20-30 F hard snø i byen

ObsID: 266148

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 20:12

86 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe Kommentar:  Avblåst over brinker og store skavler i leområder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe

Vær

Snø -3 °C 9 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Stedvis avblåst. Mindre snø enn inne i Longyearbyen, men det har blitt flyttet mer på til leområder. Kram snø.

Notater

Fra Isdammen og innover Adventdalen er det mindre pudder enn utover til byen. Fra Todalen og innover er det stedvis avblåst til skaren, stedvis vindpakket myke flak. Mye vindpakket myk snø og pudder over i leområder.

ObsID: 266141

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 16:20

84 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Snødd mye i dag. Øverst 10 cm med ubundet løs snø, så 10cm m F hard. Sitter greit til underlaget. Regner med stort fokksnøproblem der vinden har påvirket

ObsID: 266124

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 15:48

28 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe

Vær

Snø -3 °C fra NØ ↙ 100% skyer Relativt rolige vindforhold i Longyearbyen, mens det blåser opptil 20ms ute i dalen.

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 30cm i løpet av natten og dagen. 5 cm siste to timene.

ObsID: 266116

Nordenskiöld Land / Kolhammaren /Høganesbreen

Snø

07.04.2021 kl. 13:39

743 moh

OddmundR (***)

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V Ble fortalt i dag at et stort skred hadde gått over veien på Höganäsbreen. Denne skredbanen pleier å gå med store skred enkelte år - siste observasjon 2015 om jeg husker riktig. Skred trolig løsnet på toppen av denne renna, og kan være 3-400 m bruddkant. ANtar at dette har løsnet under pålagring søndag 4. april eller natt til mandag 5. april.

ObsID: 266095

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 11:27

33 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vei 221 mot NØ og sukkertoppen i bakgrunnen Kommet rundt 10 cm nysnø ilyb iløpet av tidlig morgen og formiddag, snør fremdeles tett.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot Longyearbyen, tett snøvær

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Snør tett på formiddagen i lyb, kommet relativt mye nysnø på kort tid til å være lyb. Minus 5 grader.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kommet relativt mye snø på kort tid, 15 cm + nysnø ned i Lyb. Rolige vindforhold i nede i dalen, men bra med vind i høyden, ref vindmålinger på platåberget og gruvefjellet

ObsID: 266059

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

07.04.2021 kl. 07:52

34 moh

Sisu (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sisu

Vær

Snø -9 °C 12 m/s fra Ø ← Opp til 19 m/s i kast. Lagt seg opptil 6 cm tørr nysnø i lesidene i løpet av de siste to timene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tett snødriv i vindkanal som ligger ENE mot Bolternosa, fra indre Adventdalen. Mindre vind vest fra Todalen. Veien mot gruve 7 stengt for trafikk ved Basecamp rundt kl 0900. IFR.

ObsID: 266022

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 23:34

347 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredfarevurdering

Denne observasjonen gjelder Longyearbyen, og er ikke representativ for regionen. Med mye vind fra N i det siste har gjort overfalten veldig vindbanket og hard. Kantkornproblem i snødekket og ved bakken, men lite respons fra disse lagene, iallefall på min obs under gruvefjellet i dag. Nå har vi nok et fokksnøproblem som kommer. Skavelbrekk som følge av ekstra last. Denne nye lasten som fokksnø og spessielt skavelbrekk kan medfører vil gjøre det letter å løse ut skred på lag lengere ned.

Snødekke

Snødekket er preget av mye vind i det siste. Hard vinbanket overflate. Ligger nok noe snø sidelastet, og forhøyninger er avblåste..Mindre snø i fjellsiden under platåfjellet enn på østsiden av Longyearbyen (Gruvefjell og Sukkertoppen),

Tester

ECTP25@10cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert På min tur fra Haugen til Gruvefjellet får jeg ingen faretegn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkorn i snødekket. Dette er små kant, litt avrundet. Det er på dette laget kompresjonstesten går, men etter stor belastning.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V Det har kommet vind fra N som sannsynligvis har lagt noe snø sidelastet

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkorn ved bakken er et problem også i Longyearbyen. Men får ikke like mye svar fra dette laget som ellers i regionen.

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm, 1 cm 4F RG 0 mm, 5 cm K RG 0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm, 2 cm 4F FCxr/FC 1 mm Ikke veldig mye svar fra dette laget. , 6 cm 1F RG 0 mm, 1 cm K MFcr, 1 cm 1F FC 1 mm, 3 cm 1F MF 2 mm, 2 cm 4F DH 2 mm -15,4 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 5 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -10,8 °C @ 15 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 25 cm Profilen er tatt ved gruvefjellet i fjellsiden ned mot skolen.

ObsID: 265963

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 18:56

773 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis

Skredaktivitet

6. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. V Samme skred som Oddmund raporterer. Skredtungen stopper 10m fra kanten til skutersporet. Er også flere "utsklidninger" i elveleiet. Med bruddkant opp mot 3meter.

ObsID: 265950

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 18:50

663 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis

Skredaktivitet

6. apr. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. V Skredtungen treffer skuterspor/doserspor i nordsiden av gangdalen

ObsID: 265949

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 18:45

706 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis Kommentar:  Skredtungen strekker seg godt mot skutersporet utenfor bildet til venstre

Skredaktivitet

6. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Mange bratte heng. V Kjørt Todalen gangdalen for å kikke litt på snøen. Det har gått mange str 2 skred i vestvendte fjellsider. På frittham har bollen gått, skredrungen går ca 20m fra skutersporet. Vanskelig å si når skredet har gått om det er etter dette uværet eller forrige. Men flere av de mindre skredene ser ferskere ut.

ObsID: 265947

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 18:42

639 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Charlotte@unis

Skredaktivitet

6. apr. 0-6 Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. S Flere skred i hele Bødalen alle sørvendt side. 2 har krysset skutersporet. Det er allerede begynt å laste inn snø igjen i siden. Vil tro noen er fra 27/28.mars og noen så ut som var ferskere, nå på søndag. De aller fleste skredene ser ut til å ha gått helt ned til bakken.

ObsID: 265946

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 15:23

553 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skredtunga. Person som målestokk.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve

Ulykke/hendelse

Ingen skade Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

6. apr 15:29 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst SV-vendt Skredet startet på 736 moh og sluttet på 558 moh Kantkornet snø ved bakken 70 cm høy og 300 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst av skiløper. Ingen tatt

ObsID: 265912

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 14:11

645 moh

marit (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn

ObsID: 265913

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 12:44

399 moh

AlexanderH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AlexanderH

Vær

-12 °C 12 m/s fra Ø ←

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

ObsID: 265876

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 12:17

336 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 265868

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 10:40

756 moh

Jens Abild (****)

Skredaktivitet

6. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Gått et skred i SØ heng i bowlen på Hiortfjellet og et i en SØ vendt renne vest av bowlen. Gått under stormen. Så SØ vendte heng er også utsatt for fokksnøen. Ref innlegg søndag med vindretning fra NV!

ObsID: 265825

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 09:57

11 moh

Charlotte@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Charlotte@unis
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Charlotte@unis

Vær

Ikke nedbør -11 °C 6 m/s fra Ø ←

ObsID: 265806

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 09:15

302 moh

OddmundR (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OddmundR Kommentar:  Bildet viser Gangdalstoppane nærmest. Skredet har gått på Burralltoppen i øvre del av bildet. Propellbaladet peker på skredrenna. I nedre del av bildet er det også et mindre skred som ser relativt nytt ut - i den ene renna på sørvestsiden av Gangdalstoppane.

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV, V Skred observert fra fly i formiddag på vei fra LYB til Svea. Fra Burralltoppen. Har stoppet på kanten av brinken over elva/scooterløypa. Jeg kjørte over brinken fredag 2. april kl 15 der skredtunga ligger, og det var ikke der da. Tolker skredet til å være fra søndag 4april evt natt til mandag 5april. Vanskelig å avgjøre fra avstand, men jeg anslår dette til å være i øvre sjikt av str 3, kanskje str 4. Har i allefall kommet langt forbi det som er angitt som utløpssoner i varsomregobs-app eller "NVE auto.klassifisert skredterreng Svalbard"

ObsID: 265920

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.04.2021 kl. 09:11

387 moh

OddmundR (***)

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst S, SV, V Ref facebookpost 5.april om skred fra Westbytoppane: Jeg fløy over i dag - det er ett skred som har gått over scooterløypa på markert punkt. Dette er godt nedføyket, så jeg tolker det til å være fra forrige vindhendelse ca 28. mars, noe kommentarer fra Calle også indikerer. ca 200 m lenger vest har det gått et skred som ikke var nedføyket, og kan være fra vindhendelsen nå i påskehelga. Legger inn den som egen observasjon. Ble for sein til å ta bilde.

ObsID: 265909

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org