Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som noen steder kan være mulig å påvirke. Det skal en del til for å løse ut skred i disse lag, da de flere steder ligger under hard og bærende snø. Skredene kan til gjengjeld bli store dersom de løsner. Fjernutløsning er mulig, så hold god avstand til både løsneområder og utløpsområder. Skavlbrekk kan utløse skred i henget under, vi har hatt noen eksempler på det i det siste. Dersom solen kommer frem kan det løsne enkelte små, våte løssnøskred i solvendte heng.
Overflaten er preget av fokksnø med ulik hardhet, særlig mot sør og vest. Renner og forsenkninger har ofte betydelige mengder snø, mens det på mer vindutsatte steder er avblåst med lite snø og oppstikkende terreng. En kort mildværsperiode har dannet et tynt skarelag opp til ca. 300 moh. Det ligger litt løssnø eller et tynt lag av fokksnø over dette.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket under fokksnøen. Ved bakken finnes det et svakt lag av kantkorn/begerkrystaller. En observasjon fra Larsbreen onsdag bekrefter dette. Det har vært observert flere drønn i snødekket gjennom helgen og på mandag.
Solinnstråling har ført til enkelte små, våte løssnøskred.
Det har lagt seg opp mange store skavler. Skavler som knekker kan løse ut skred der de lander, det har vært noen eksempler på det sist uke. Søndag ble det observert et middels stort flakskred over Nybyen som ble utløst av skavlbrekk på Gruvefjellet.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -9 °C på 700 moh.
Skyet.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.05.2021 kl. 08:31

13 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Slanger av ny fokksnø på gammelt har underlag. Vesentlig mindre snø her i dalen enn ellers. Mye i B-region øst. Sett fra fly.

Vær

8 m/s fra Ø ← 50% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 271295

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.05.2021 kl. 14:00

121 moh

Benjamin.Lappan@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG Kommentar:  Snow depth 135cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG

Snødekke

135 cm totalt

Tester

ECTN24@44cmQ2 Middels

Snøprofil

5 cm F DF 2 mm, 30 cm P RG 1 mm, 5 cm K RG 0 mm, 4 cm 4F RG 2 mm, 2 cm P RG 1 mm, 11 cm 1F RG 2 mm, 0,5 cm I 1 test knyttet til snøprofilen The snow depth have been 135cm and a consistent solid ice layer of 0,5cm in about 58cm depth was detected.

ObsID: 271259

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.05.2021 kl. 11:05

193 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  nedsnødd kantkorn.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Jeg så ingen ferske sked, men en god del gamle skredaktivitet opp til str 3-4 fra den siste maneden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Fant også den VVSL pakken under skaren (nå for det meste spiste opp) fra januar. Hvor vi gravde var dette laget ikke reaktiv i stabilitetstester, men hvor snødekket var tynnere fikk vi drønn. Jeg tror vi har en "stabilizing trend" for øyeblikket, men det er, i isolerte områder, fortsatt mulig å påvirke dette laget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV Kantkorn under et uke-gammel fokksnø. ECTN 22 i stabilitests test.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Snødekket her var genereralt fortsatt kaldt or tørt, men isolerte sor-og-vestvendte sider ble oppvarmet sent i ettermiddagen (under 500 moh). Avblåste mot sør og øst og litt tørr løssnø mot nord og vest.

Faretegn

Drønn i snøen Over helgen fikk vi flere drønn i snøen hvor snødekket var tynt og skaren over kantkorn ble varmt av opp solen (could feel the slab getting rubbery and bending).

ObsID: 271066

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.05.2021 kl. 00:00

923 moh

Benjamin.Lappan@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG Kommentar:  snow depth of 60-70cm, very interesting layer composition.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG

Tester

ECTP17@25cmQ1 Middels Very reactive weak layer on 25cm, the entire column fall off.

Faretegn

Drønn i snøen On the way up, in an area above 30° one big Whumpf sound. With an 100m distance to another skier. My weight 80kg plus randonee equipment and backpack.

Snøprofil

5 cm 4F DF M, 15 cm 1F DF D, 1 cm 1F MF, 5 cm 4F FC, 2 cm P MF, 5 cm 1F DH, 1 cm P MF, 24 cm F FC, 1 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen The snow depth was changing a lot during the ascent. Careful ascent route is important to chose, as a weak layer can be easy triggered --> especially in areas with thin snow layer. As the ECT test shows the weak layer is propagating. Attention, while entering avalanche terrain.

ObsID: 271151

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.05.2021 kl. 15:21

763 moh

RLB_SFHS (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Wompf som forplanter seg over store områder

ObsID: 270961

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.05.2021 kl. 14:58

99 moh

Keyser@LRKHskredgrupe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Keyser@LRKHskredgrupe

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V Skavl som har løst ut et flakskred.

ObsID: 270958

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

02.05.2021 kl. 14:00

570 moh

Benjamin.Lappan@ANG (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. S

Faretegn

Ferske skred Area: At this place. Description: fresh avalanche on the south facing side of Lars Hiertafjellet towards Faldarsbakken

ObsID: 271142

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org