Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som noen steder kan være mulig å påvirke. Det skal en del til for å løse ut skred i disse lag, da de flere steder ligger under hard og bærende snø. Skredene kan til gjengjeld bli store dersom de løsner. Fjernutløsning er mulig, så hold god avstand til både løsneområder og utløpsområder. Skavlbrekk kan utløse skred i henget under, vi har hatt noen eksempler på det i det siste. Dersom solen kommer frem kan det løsne enkelte små, våte løssnøskred i solvendte heng.
Overflaten er preget av fokksnø med ulik hardhet, særlig mot sør og vest. Renner og forsenkninger har ofte betydelige mengder snø, mens det på mer vindutsatte steder er avblåst med lite snø og oppstikkende terreng. En kort mildværsperiode har dannet et tynt skarelag opp til ca. 300 moh. Det ligger litt løssnø eller et tynt lag av fokksnø over dette.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket under fokksnøen. Ved bakken finnes det et svakt lag av kantkorn/begerkrystaller. En observasjon fra Larsbreen onsdag bekrefter dette. Det har vært observert flere drønn i snødekket gjennom helgen og på mandag.
Solinnstråling har ført til enkelte små, våte løssnøskred.
Det har lagt seg opp mange store skavler. Skavler som knekker kan løse ut skred der de lander, det har vært noen eksempler på det sist uke. Søndag ble det observert et middels stort flakskred over Nybyen som ble utløst av skavlbrekk på Gruvefjellet. Onsdag morgen er lettskyet, vind fra øst og lett snøfokk på toppene ved Longyearbyen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -9 °C på 700 moh.
Skyet.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.05.2021 kl. 23:42

394 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Fra gruvefjell/sukkertoppen mot trollsteinen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Øvre snødybdemåler sukkertoppen pekte 180 grader feil. Er nå snudd rett vei
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Fra øverst i vannlednigsdalen mot sukekrtoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Snødybdemåler øvre på sukkertoppen etter den ble rettet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Generelt snødekke oppå sukkertopp/vannlednigsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Snøprofil i virkeligheten. Et avrundet kantkornlag litt under midten i snøen, og kant ved bakken. Ellers lite drama
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Innerst i vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  NEd vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV I det området jeg var i dag, er det nesten helt umulig å få til noe skred i kantkorn ved bakken.

Skredfarevurdering

1 Liten Gjelder Longyearbyen og ikke ment som representativ for regionen. Stort sett veldig stabile forhold. Kantkorn ved bakken er problemet nå, men det er svært vanskelig å påvirke. Om dette mot formodning skulle gå, eller det er mer ustabilt andre områder kan det bli opptil strl 3 skred. Får ikke strl3 skred til å bli faregrad 1, men min opplevelse i dag er FG1. Fjellsiden over Haugen er testet mange ganger høyt oppe med skuter. Vestlig Eksposisjon ned fra Bassen på Operafjellet er testet med skuter uten at det har skjedd noe. Solen har enda ikke fått såpass tak at den gjør snødekket varmere. I overflaten kan det rulle enkelte snøballer pga sol. Lite som skjer

Snødekke

I hovedsak er snødekket hardbanket i alle himmelretninger. I vestvendte heng er det noen lommer med fersk fokksnø som kom i går kveld/natt. Dette hardbankede snødekket er tykt og p hardt og legger et godt lokk på problem lengere ned i snøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

2 cm 1F RG, 5 cm P+ RGlr, 20 cm P RG, 2 cm 1F FCxr 1 mm avrundede kantkorn, 5 cm 1F MF 1 mm, 5 cm P RG 1 mm, 3 cm 1F-P FCxr, 2 cm 1F DH 3 mm -4,3 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 5 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -8,2 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -7,7 °C @ 50 cm Profilen er tatt i V side på platået/siden over varden på sukkertoppen. Er mendt å være representativ for sukkertoppen

Vær

Kaldt og rolig. En bris ut adventdalen pga kulde i dalene. Vindstille på toppene

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

Tok endel ECT og LBT, og får ikke noe på noen av de testene. Men om man bruker litt mer kraft og jekker ut blokka løsner den ved bakken eller i det avrundede kantkornlaget lengere opp. Q2 brudd i avrundet kantkorn, men veldig vanskelig å få til å gå til brudd.

ObsID: 271490

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.05.2021 kl. 15:17

45 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over kirkegården
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over sverdrupbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Over gruve 2b

Snødekke

Bilder av fjellsidene rundt Longyearbyen. Enkelte snøballer har rullet ned pga soloppvarming av berg.

ObsID: 271460

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

05.05.2021 kl. 08:31

13 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Slanger av ny fokksnø på gammelt har underlag. Vesentlig mindre snø her i dalen enn ellers. Mye i B-region øst. Sett fra fly.

Vær

8 m/s fra Ø ← 50% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 271295

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.05.2021 kl. 14:00

121 moh

Benjamin.Lappan@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG Kommentar:  Snow depth 135cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG

Snødekke

135 cm totalt

Tester

ECTN24@44cmQ2 Middels

Snøprofil

5 cm F DF 2 mm, 30 cm P RG 1 mm, 5 cm K RG 0 mm, 4 cm 4F RG 2 mm, 2 cm P RG 1 mm, 11 cm 1F RG 2 mm, 0,5 cm I 1 test knyttet til snøprofilen The snow depth have been 135cm and a consistent solid ice layer of 0,5cm in about 58cm depth was detected.

ObsID: 271259

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.05.2021 kl. 11:05

193 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  HoltH@unis Kommentar:  nedsnødd kantkorn.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Snødekket her var genereralt fortsatt kaldt or tørt, men isolerte sor-og-vestvendte sider ble oppvarmet sent i ettermiddagen (under 500 moh). Avblåste mot sør og øst og litt tørr løssnø mot nord og vest.

Faretegn

Drønn i snøen Over helgen fikk vi flere drønn i snøen hvor snødekket var tynt og skaren over kantkorn ble varmt av opp solen (could feel the slab getting rubbery and bending).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Fant også den VVSL pakken under skaren (nå for det meste spiste opp) fra januar. Hvor vi gravde var dette laget ikke reaktiv i stabilitetstester, men hvor snødekket var tynnere fikk vi drønn. Jeg tror vi har en "stabilizing trend" for øyeblikket, men det er, i isolerte områder, fortsatt mulig å påvirke dette laget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV Kantkorn under et uke-gammel fokksnø. ECTN 22 i stabilitests test.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Jeg så ingen ferske sked, men en god del gamle skredaktivitet opp til str 3-4 fra den siste maneden.

ObsID: 271066

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.05.2021 kl. 00:00

923 moh

Benjamin.Lappan@ANG (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG Kommentar:  snow depth of 60-70cm, very interesting layer composition.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Benjamin.Lappan@ANG

Faretegn

Drønn i snøen On the way up, in an area above 30° one big Whumpf sound. With an 100m distance to another skier. My weight 80kg plus randonee equipment and backpack.

Tester

ECTP17@25cmQ1 Middels Very reactive weak layer on 25cm, the entire column fall off.

Snøprofil

5 cm 4F DF M, 15 cm 1F DF D, 1 cm 1F MF, 5 cm 4F FC, 2 cm P MF, 5 cm 1F DH, 1 cm P MF, 24 cm F FC, 1 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen The snow depth was changing a lot during the ascent. Careful ascent route is important to chose, as a weak layer can be easy triggered --> especially in areas with thin snow layer. As the ECT test shows the weak layer is propagating. Attention, while entering avalanche terrain.

ObsID: 271151

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org