Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 30.04.2020

2
Moderat
Publisert:

Det kan gå våte skred og fokksnø kan påverkast. I tillegg er det fare for skavlbrot. Skredfara er størst i solvendte heng og når dagen er på det varmaste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sol og klarvær gjer at snøoverflata og skredfara varierer gjennom døgnet. Ved nattefrost stabiliserast snødekket, medan temperaturauke og solinnstråling gradvis svekkar stabiliteten ut over dagen. Dette kan føre til våte laussnø- og flakskred. Glideskred og skavlbrot kan også forekomme, så hald tilstrekkeleg avstand. Enkelte stadar kan det vere mogleg å løyse ut skred i fokksnø i fjellet.
Førre helg kom det litt snø i kombinasjon med vind. I ettertid har det vore opphaldsvær og sol. Under skoggrensa og i solvendte sider frys snøen om natta og tiner på dagen. I nordvendte sider høgt til fjells kan det framleis vere tørr vindpåverka snø, ubunden snø eller skare. Snøoverflata varierer altså etter tid på døgnet, høgde og himmelretning.
I høgda finst det også vedvarande svakt lag av kantkorn som er danna tidlegare i vinter. I naboregionar har det gått skred på dette den siste tida, men det er ikkje observasjonar på det i Ofoten.
Det er genrelt mykje snø i regionen, og det er både store skavlar og glidesprekker. Det har gått våte laussnøskred dei siste dagane.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

30.04.2020 kl. 18:27

1087 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Under 500moh er snødekke smelteomvandlet. Ovenfor er det vekslende mellom vind pakket hardt/myk og enkelte steder avblåst til skare

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 25% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 233301

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 14:29

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia-Tjuvskjær (100moh) kl 14:31 Værobservasjon fra Strætelia-Tjuvskjjær (100 moh) kl 14:33 Ingen, 2,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 233284

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 14:17

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Bratt tereng og fokkskavler. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt tereng .Fokkskavler.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 14:18 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 233282

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 08:31

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233213

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 08:30

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233212

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2020 kl. 18:31

872 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små

ObsID: 233228

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2020 kl. 14:16

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø I fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:16

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 233143

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snø

29.04.2020 kl. 13:05

864 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig vindpreget overflate i mørkholla. Gårsdagens spor (det var mange!) er nå dekket med litt myk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vind preget overflate på Linken
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 860moh. S vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vind preget overflate på 780moh. Vest vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig ansamling av fokksnø i NV vendt heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I lavlandet har nattefrost etter solinnstråling igår dannet en solid skare. På snaufjellet har temperaturen holdt seg kald, men en økning i vindstyrke har ført til transport av litt snø inn i noen heng vendt mot N. Det er generelt myk fokksnø som gjelder på fjellet, men enkelte beskyttet område holder fortsatt fin løssnø, og noen steder er det dannet tynn skare pga solinnstråling.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hoved skredproblem er tilknyttet fersk insamling av fokksnø. Selvom det er oppholdsvær med sterk sol innstråling, og vi befinne oss i slutten av april, så er det fortsatt vinterlig forhold opp i høyden, med tørr, lagdelt snødekke. . . . . . . . . Problem med våt løssnø skred er nok mer relevant ut på ettermiddagen i bratt solvendt aspekter i lavlandet. Det ble ikke observert noe av dette på dagens obstur. Fokksnø problemen forventes å stabilisere seg relativt fort.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra SØ ↖ 2% skyer Oppholdsvær, fortsatt kulde på snaufjellet idag. Litt økning i vindstyrke (fra S og SØ) siste døgn.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V under 800 moh Gjelder for bratt sol vendt heng, ut på ettermiddagen når temperaturen er som høyst

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 800 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P MFcr, 14 cm 4F-1F DFbk D, 16 cm P MFpc, 20 cm 1F RG, 3 cm K IF, 11 cm 4F+ FCxr, 17 cm I IFbi -3 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm

ObsID: 233147

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2020 kl. 08:24

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:24

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 233095

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.04.2020 kl. 14:47

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø I fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:47

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 233021

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.04.2020 kl. 13:56

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 233014

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.04.2020 kl. 13:55

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 233013

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

28.04.2020 kl. 13:54

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 233012

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2020 kl. 10:00

1296 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Overflaterim (5-8mm) opp på 10-15cm tørr løssnø på høyfjellet. Det er generelt løs og ubunnet snø på fjellet, men noen isolert små lommer med fokksnø ble også observert i enkelte nordvendt leheng bak steiner.

Vær

4 m/s fra S ↑ Oppholdsvær. Fortsatt kald temperatur (og snø!) i høyden.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Noen glidesprekk observert fra avstand på SSØ vendt fjellside på nabo fjell, ca. 800moh.

Skredaktivitet

28. apr. 6-12 (+02:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 800 moh Problem gjelder bare i bratt terreng

ObsID: 233106

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2020 kl. 16:00

513 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Utsikt nordøstover, Håfjelltuva inni skyene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  En rask profil viser at dagens skredproblem i vindtransportert snø er nedføyka nysnø. Myk fokksnø oppå våt smelteomdanna snøpakke. Gravde ikke helt ned, men ved ca 60 cm over bakken (total høyde 160) var snøen fremdeles veldig fuktig.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Hørte hul lyd i snøen, og da jeg skar ut en prøve var det lett å se nedføyka nysnø under fokksnøen
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser sørryggen opp mot Vargfjordtind og det er flere glidesprekker i fjellet ned mot Stordalen. Rett før helga gikk det et skred fra en glidesprekk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Oppstikkende formasjoner er begynt å smelte fram, ellers er det lite som minner om vår i fjellet.

Snødekke

160 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Opp til ca 200 er snødekket råttent. Herfra opp til skoggrensa ligger det ett par cm nysnø oppå bærende skare. Fra skoggrensa og oppover veksler overflata mellom myke fokksnøflak, lett bunden nysnø i vindskjermede formasjoner og avblåst skare. Var ikke høyere enn ca 550 idag og opp til dette nivået var snøoverflata fuktig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind har lagt opp ferske fokksnøflak i leområder for vind. Disse kan ligge på et svakt lag av nedføyka nysnø. I høyden vil disse fremdeles kunne være ustabile grunnet lavere temperaturer. I lavlandet kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. I områder med mye svaberg, som f.eks Efjorden, vil det kunne gå glideskred. Se etter sprekker og hold avstand til skavler. Fokksnøflak dannet søndag og mandag ventes å være stabilisert for det meste, men det kan finnes områder hvor det fremdeles kan gå skred - utvis varsomhet særlig i høyden og i solskjermede områder. Det er fortsatt fare for våre løssnøskred i lavlandet. Glideskred vil kunne forekomme i områder med svaberg. Varslet faregrad er riktig

Notater

Opprinnelig turplan var nabofjellet Langvågtuva, men planene ble endret grunnet åpen elv i traseen.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 6 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Vanskelig å løse ut fordi snøen er fuktig og ikke like skvetten som den ville vært med lavere temperaturer. Jeg var ikke lengre enn til ca 550 moh, men lengre opp er dette et mer reelt problem.

Faretegn

Ferske skred Skredaktivitet i NØ-vendt brattheng. Avsetningene ser ut som våte løssnøskred, men vanskelig å se på lang avstand. Mye skavler i dette området, men det ser ikke ut til å ha sammenheng med nedfall.

ObsID: 232920

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2020 kl. 15:45

398 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Ligger en del myke fokksnøflak men pga temp virker disse til å henge godt her i hugget iallefall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nv. Lett snøfokk fra skoggrensa og oppover.

ObsID: 232900

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2020 kl. 15:21

211 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Tynt lag nysnø oppå våt skare fra denne høyden. Lengre ned er det gjennomslagsføre og ikke forhold for vandring uten ski. Sola har ikke vært framme idag men jobber just nå med å bryte gjennom

ObsID: 232898

Ofoten / Hamarøy

Snø

27.04.2020 kl. 13:42

582 moh

JL (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@35cmQ3 Bryter i overgang mellom overliggande lag med våt MF og lag med fuktig RG (overgang mellom blank og kvit snø). Ru og ujamn brotflate (Q3), moderat belastning måtte til for å få brudd.

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fuktig nysnø på overflata som følgje av solinnstråling i løpet av formiddagen

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 25 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm W, 23 cm P RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm M Antatt gammalt skarelag som er delvis "oppspist" og deretter gjennomfukta, 6 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm M RG på veg til å bli MF, men fortsatt kvit snø, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm M Antatt gammalt skarelag som er delvis "oppspist" og deretter gjennomfukta, 13 cm P RG 0 mm/0 mm M RG på veg til å bli MF, men fortsatt kvit snø, 25 cm P-K MF/MFcr 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 232986

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.04.2020 kl. 13:38

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:38

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 232890

Ofoten / Hamarøy

Snø

27.04.2020 kl. 12:02

557 moh

JL (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke i overgang skoggrense-snaufjell.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i NA-vendt side
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECTN@43cmQ3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN24@43cmQ3 Gjekk til brudd i overgang mellom overliggande lag med våt MF og lag med fuktig RG

Snødekke

210 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Frå 450 moh består snødekket av 3-4 cm tørr nysnø oppå bærende skare. Over skoggrensa vekslar snødekket mellom avblåst skare på vindutsette plassar og ubunden nysnø. I enkelte områder har det lagt seg opp mjuke fokksnøflak, men ikkje registrert meir enn 10 cm mektigheit. Fram til obs-tidspunkt hadde ikkje sola fått tak, og snøoverflata var tørr. Antar at meir sør- og austvendte sider har meir solpåverka snøoverflate.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfarevurdering utført for brøyting av anleggsveg. Smelteomvandla snødekke med ingen utprega svake lag, men svekking av snødekket ved varme eller regn vil auke sannsyn for både naturleg og kunstig utløysing av skred. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 10% skyer Sol og vindstille fram til obs-tidspunkt. Mykje solinnstråling.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 400 moh Ved regn og mildvær vil det kunne oppstå opphopning av vatn over lag i snødekket med påfølgjande svekking av bindingar. På obs-stad er dette vurdert som skredproblem mtp flakskred, men som sagt svært væravhengig. Snødekket er kun undersøkt i NV, N og NA, men antar at snødekket på denne høgda er tilnærma likt i alle himmelretningar.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Eldre skred observert lengre nede i dalen, både i aust- og nordvestvendte sider. Antatt gått under tidlegare mildværsperiode. Ingen solutløyste skred observert i løpet av formiddagen.

Snøprofil

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm P MF 0 mm/0 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm P MF 0 mm/0 mm W, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 35 cm 1F-P MF/RG 0 mm/0 mm M Hovudsakleg MF, men lag med RG innimellom, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm 1F-P MF/MFcr 0 mm/0 mm M Smelteformer med enkelte tynne lag av MFcr, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm 1F- FCxr 0 mm/0 mm, 45 cm 1F MF 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 232973

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2020 kl. 10:00

206 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Noen dager gammel størresle 3, aldri sett den gå så stort. Den fortsetter lenger enn du ser på bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus

Vær

95% skyer

ObsID: 232911

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.04.2020 kl. 08:08

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 232835

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.04.2020 kl. 08:06

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 232834

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org