Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 02.05.2020

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i områder med våt snø og fersk vindtransportert snø. Hald god avstand til skavlar og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt eit stabilt snødekke. Først på dagen kan gå våte laussnø- eller flakskred der sola tek, men faren for dette vil avta når det skyer til. På sva, som det er mykje av blant anna rundt Efjorden kan det gå glideskred. Skavlbrot kan også forekomme. Over mildværsgrensa kan det om kvelden danne seg fokksnøflak, men dei vil vere små.
Snøoverflata varierer etter tid på døgnet, høgde og himmelretning. Under skoggrensa og i solvendte sider frys snøen om natta og tiner på dagen. I nordvendte sider og høgt til fjells er det tørr vindpåverka snø, ubunden snø eller skare.
I høgda finst det også vedvarande svakt lag av kantkorn som er danna tidlegare i vinter. Det er ikkje observasjonar på at dette er mogleg å påverke.
Det er generelt mykje snø i regionen, og det er både store skavlar og glidesprekker. Det har gått våte laussnøskred dei siste dagane og på Fagernesfjellet var eit lite flakskred utløyst onsdag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.05.2020 kl. 13:48

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Skoglund-øse (200moh) kl 13:50 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Bratt terreng. Fokkskavel i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Bratt tereng fokkskavel i høyden . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt tereng fokkskavel i høyden .

ObsID: 233487

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 19:05

808 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Læigastind tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Bukkefjellet med Rivtind tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tynt lag (ca. 0,5cm) med overflaterim. Bilde tatt på ca. 800moh i slak, nordvedt helning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av freseskavler på ca. 750moh på Vassdalsfjellet. Tatt mot V.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Fuktig Det har blåst noe fra Ø/Nø siste uken som har flyttet på den snøen som kom forrige helg. Klarvær og sol hele uken som har medført oppvarming av snødekket, særlig i bratte helninger mot S og V og i lavere høyder. I dag var snøoverflaten opptil ca. 6-700moh fuktig og myk i alle himmelretninger, men over dette var det i nord og østvendte sider og på flatene, tørr snøoverflate og blandibg av hard fokksnø og avblåst skare. Det ble her også observert overflaterim og freseskavler etter vind fra Ø/Nø.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 0 m/s 15% skyer Overskyet på dagen og noe høyere temperaturer enn de siste dagene, men skyet fra på ettermiddagen. Ingen nedbør og vindstille.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt veldig stabile forhold. Det ble transportert noe snø tidligere i uken etter snøfall forrige helg, dette på vind fra øst/nordøst. Denne snøen har stabilisert seg. Generelt godt bundet snødekke. Det har vært klarvær og sol gjennom uken, også i dag, men også nedkjølning fra kaldere vinder dra Ø/Nø pg generelt ikke veldig høye temperaturer, som samlet begrenser faren for våte løssnøskred. Vurderes til liten skredfare. Vedvarende situasjon neste par dagene. Over helgen meldt en del nedbør som kan komme som snø i høyere fjellområde og noe vind. Kan gi fokksnø i høyden og fukting av snødekket lavere ned på fjellet, som kan medføre en økning av FG.

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 0,6 cm F FC 0 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 12 cm 1F/P- RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 15 cm K RG 0 mm D, 25 cm P/P-K RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm P RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 4 cm 4F MF/FCxr 3 mm D, 30 cm P RG/FCxr 2 mm/2 mm D -1,6 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 80 cm Profil tatt på ca. 800moh på Vassdalsfjellet i slak nordvendt helning.

ObsID: 233403

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 14:10

678 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange glidesprekker og noen skred

ObsID: 233382

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

01.05.2020 kl. 13:45

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hilleshamn-stræte (100moh) kl 13:45 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 233378

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

01.05.2020 kl. 13:37

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund-øse (200moh) kl 13:38 Værobservasjon fra Skoglund -øse (200 moh) kl 13:40 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 13:42 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund -øse (200 moh) kl 13:43 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233375

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 12:48

665 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Stor toppskavel på de fleste fjellene her inonrådet

ObsID: 233365

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 12:05

601 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Fersk fokksnøflak i liten leheng mot NW
ObsID: 233352

Ofoten / Narvik

Snø

30.04.2020 kl. 18:27

1087 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Under 500moh er snødekke smelteomvandlet. Ovenfor er det vekslende mellom vind pakket hardt/myk og enkelte steder avblåst til skare

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 25% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 233301

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 14:29

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Strætelia-Tjuvskjær (100moh) kl 14:31 Værobservasjon fra Strætelia-Tjuvskjjær (100 moh) kl 14:33 Ingen, 2,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 233284

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 14:17

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 14:18 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Bratt tereng og fokkskavler. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt tereng .Fokkskavler.

ObsID: 233282

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 08:31

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233213

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2020 kl. 08:30

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233212

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2020 kl. 18:31

872 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små

ObsID: 233228

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2020 kl. 14:16

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:16

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø I fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 233143

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snø

29.04.2020 kl. 13:05

864 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig vindpreget overflate i mørkholla. Gårsdagens spor (det var mange!) er nå dekket med litt myk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vind preget overflate på Linken
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 860moh. S vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vind preget overflate på 780moh. Vest vendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig ansamling av fokksnø i NV vendt heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V under 800 moh Gjelder for bratt sol vendt heng, ut på ettermiddagen når temperaturen er som høyst

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I lavlandet har nattefrost etter solinnstråling igår dannet en solid skare. På snaufjellet har temperaturen holdt seg kald, men en økning i vindstyrke har ført til transport av litt snø inn i noen heng vendt mot N. Det er generelt myk fokksnø som gjelder på fjellet, men enkelte beskyttet område holder fortsatt fin løssnø, og noen steder er det dannet tynn skare pga solinnstråling.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra SØ ↖ 2% skyer Oppholdsvær, fortsatt kulde på snaufjellet idag. Litt økning i vindstyrke (fra S og SØ) siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Hoved skredproblem er tilknyttet fersk insamling av fokksnø. Selvom det er oppholdsvær med sterk sol innstråling, og vi befinne oss i slutten av april, så er det fortsatt vinterlig forhold opp i høyden, med tørr, lagdelt snødekke. . . . . . . . . Problem med våt løssnø skred er nok mer relevant ut på ettermiddagen i bratt solvendt aspekter i lavlandet. Det ble ikke observert noe av dette på dagens obstur. Fokksnø problemen forventes å stabilisere seg relativt fort.

Snøprofil

3 cm P MFcr, 14 cm 4F-1F DFbk D, 16 cm P MFpc, 20 cm 1F RG, 3 cm K IF, 11 cm 4F+ FCxr, 17 cm I IFbi -3 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm

ObsID: 233147

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2020 kl. 08:24

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:24

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 233095

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org