Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 06.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø på fjellet. Naturlig utløste skred kan forekomme både i høyden og i lavlandet. Hold god avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På høyfjellet vil store mengder nysnø i kombinasjon med sterk vind føre til pålagring av fersk fokksnø i nordøstlige leområder. Flakene kan være lett å løse ut for en skiløper, og det kan også forventes noen naturlig utløste skred. Under mildværsgrensa der nedbøren kommer som regn kan det gå våte løssnøskred. I områder med mye svaberg (for eksempel Efjorden og Skjomen) er det fare for glideskred. Se etter glidesprekker. Skredfaren er størst i de områdene som får mest nedbør.
Mandag førte meget sterk vind og nysnø over 400 moh til vindtransport av snø inn i leområder på fjellet. Dominerende vindretning var fra SV, men pga mye turbulens og lokale vindeffekter er fokksnøen ujevnt fordelt i terrenget. Forrige uke gav sol og mildvær smelteomvandlet og homogent snødekke opp til ca 700 moh. Høyere til fjells var det vindpåvirket snø og skare som i helga ble dekt av litt nysnø som bandt seg godt til underliggende snø.
I høyden finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn i noen få områder der snødekket er tynt. Det har ikke vært observert skredaktivitet på dette laget.
Det er generelt mye snø i regionen, og det er store skavler. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Om kvelden minking til sørvestlig liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til vestlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 14:37

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mulig å se pga lavt skydekke.

Vær

Regn 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 233846

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 10:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 233809

Ofoten / Narvik

Snø

06.05.2020 kl. 08:19

651 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt tørr løssnø og lett snøfokk på obspunkt (650 moh). På morgenen var det 1 cm fuktig nysnø på 100 moh.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Oppholdsvær og ganske fint vær på morgenen, men er meldt nedbør utover dagen.

ObsID: 233802

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2020 kl. 13:51

879 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig Tynnne ferske Fokksnøflak i leområder for vind fra sør. Stedvis skare over rygg og konvekser. Sterk vind og noe vindtransport i høyden, men relativt lute løssnø tilgjengelig for vindtransport

Vær

Ikke nedbør 4 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 233761

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2020 kl. 11:00

682 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser ønø vendt heng på 600moh, den illustrerer hvor ujevn fordelt fersk fokksnø er.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lommer med fersk innblåst myk og fuktig fokksnø, 650moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser ønø vendt heng på 600moh, den illustrerer hvor ujevn fordelt fersk fokksnø er.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lommer med fersk innblåst myk og fuktig fokksnø ved skoggrensen ca. 450moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fuktig fokksnø opp på gammel smelteomvandlet snødekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Bygevær og sterk vind kan skaper stor lokal variasjoner i snøstabilitet. Der hvor det har samlet seg stor mengde vindtransportert snø under det siste døgnet forventes det å være ustabil sjiktovergang i fokksnø. . . . . . . . Det gamle snødekke er så og si smelteomvandlet og homogent under ihvertfall 600moh. . . . . . Tidligere observert kantkorn ble ikke observert idag (det er nok bare i område med tynn snødekke høyt til fjells). Det er generelt gunstig temperaturer for forholdsvis raskt stabilisering av fokksnø problemen. Men med pågående vind (ennå sterkere senere i kveld) vil problemen med fokksnø bare øke utover kvelden og imorgen. Enig med tekst og FG på varsom.no. Liker presisering av utbredelse av glideskred problemen

Snødekke

Moderat snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Her på 660moh er det ca. 7cm fuktig nysnø opp på skare. Fersk fokksnø er svært ujevn fordelt i terreng. Virker som det er god binding til det gamle snødekke, men noen tynn sjiktovergang inn i fokksnø, spesielt der hvor det har samlet seg mye.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Glideskred

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh fokksnø på snaufjellet er uten tvil dagens primær skredproblem. Pga. svært sterk vind kan disse fokksnøflak har litt diffus utbredelse, og være tilstede i andre himmelretning enn det som er i le for dominant vindretning (mye turbulens i luft og lokal vind effekter når det blåse så kraftig som det gjør idag)

Tester

ECTN11@6cm inn i fokksnø, rett ovenfor MFcr

Vær

Ikke nedbør 0 °C 20 m/s fra S ↑ Meget sterk vind idag (kast opp i 35-40m/s tipper jeg). Igår var det cirka 5-10mm nedbør (bygevær, så stor lokal variasjoner) og snøgrensen virker å har vært mellom 300-500moh

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Begrenset sikt på snaufjellet

Snøprofil

7 cm 4F+ DF M, 5 cm P MFcr, 17 cm 4F MF W, 60 cm 1F/P- MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 233755

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

05.05.2020 kl. 10:13

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt.Frost på natta. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandret .

Vær

Regn 1 °C Skoglund - øse (200moh) kl 10:18 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund-Øse (200 moh) kl 10:20 Regn, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233740

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2020 kl. 09:51

334 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

125 cm totalt Nysnøgrense på 300 moh Annet Fuktig 1cm fuktig nysnø opp på isoterm, homogent smelteomvandlet snødekke her på 300moh

ObsID: 233732

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2020 kl. 14:33

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 6 °C Strætelia Tjuvskjær (100moh) kl 14:33 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Strætelia-Tjuvskjær (100 moh) kl 14:34 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Strætelia-tjuvskjær (100 moh) kl 14:37 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233683

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2020 kl. 14:21

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen synlig skred. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen værforandring.

Vær

Ikke nedbør 6 °C Skoglund-øse (200moh) kl 14:23 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 14:24 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233681

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.05.2020 kl. 14:01

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil tempratur.Fint vær. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder regn.

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 14:02 Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 14:03 Ingen, 3,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Ingen endring

ObsID: 233584

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2020 kl. 12:25

879 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  4cm fuktig nysnø fra siste døgn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot øra: SSØ vendt heng på 1000moh. Svært mye snø for dette årstid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold. Det har kommet litt nysnø siste døgn, men lite, og uten vind og med god binding til det gammel snødekke. Det har vært så og si vindstille siste døgn, og fokksnø problemen virker å ha stabilisert seg. . . . . . Den tidligere observert kantkorn virker å bare være tilstede i de område med tynn snødekke høyt til fjells (nær rygg og stein formasjoner som har vært utsatt for vind). Dvs. få steder i regionen . . . . . . Problemen med glideskred er såklart vanskelig å utelukke på dette årstid, med pågående mildvær er det bare spørsmål om når tid det slepper. Men dette problem er bare aktuelt i de område hvor snøen ligger opp på svaberg (f.eks erfjord og skjomen) Nedbør imorgen vil kunne skaper problem med tørr flakskred ovenfor mildværsgrensen (men det forventes at nysnøen vil binde seg relativ greit til dagens overflate), og øker sannsynlighet for naturlig utløst våteløs og våteflak skred i lavlandet

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Fuktig Litt fuktig nysnø opp på tynn MFcr, fortsatt tørr snø under skare på snaufjellet. Kantkorn bare tilstede der snødekke et relativt tynn.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Glideskred problem. Aktuelt der bakken består av svaberg.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh

Tester

ECTN21@17cm

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer Mildt (nullisoterm er rundt 850moh i kystnær strøk). Helt vindstille. Litt nedbør siste døgn, som fuktig snø fra 600moh og oppover.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm 4F DF M, 6 cm 1F RG D, 7 cm 4F+ DF D, 3 cm K MFcr, 8 cm 4F+/1F DF D, 72 cm 1F+ RG D 0 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 233580

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org