Snøskredvarsel for Ofoten søndag 17.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i soleksponert bratt terreng og i områder med ustabil fokksnø i høyden. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store skred i fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

En del solgløtt og milde temperaturer opprettholder faren for naturlig utløste våte løssnøskred i lavlandet og i soleksponert terreng høyere til fjells der sola tar tak. Rolig vær med lite vind og nedbør er gunstig for stabilisering av fokksnøen i høyden, men det kan fortsatt være lett å løse ut flak i noen få heng. I nordvendt terreng høyt til fjells der temperaturen er relativt kjølig tar stabiliseringen noe lenger tid enn ellers i terrenget. Utbredelsen av begravd overflaterim og kantkorn er antagelig begrenset, men observasjoner fra forrige uke og fra naboregioner tilsier at der disse lagene finnes kan det være lett å løse ut skred og skredene kan bli store. Observasjoner tyder på at problemet er mest aktuelt høyt til fjells og i indre deler av regionen. Vær obs der det er dannet skavler. Skavler som brekker kan også løse ut skred i terreng nedenfor. Vær varsom nedenfor disse, og også under eventuelle glidesprekker.
Uka var fram til fredag preget av snøbyger og lokalt stort snøfall. Fredag førte kraftig vind til transport av fokksnø inn i hovedsaklig nordlige leområder over 500 moh. Under nysnøen er snødekket smelteomvandlet og homogent opp til 500-700 moh.
Et tynt lag med nedføyket overflaterim er observert høyt til fjells i indre strøk og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har også blitt observert kantkorn ifm skarelag under siste ukes fokksnø. Utbredelsen av begge lagene er usikker.
Forrige uke ble det løst ut et stort flakskred som gikk på nedføyket lag med overflaterim i nærheten av Rienatčohkka. På grunn av få observasjoner fra indre strøk er utbredelsen av dette laget usikker, men stabilt kalde temperaturer høyt til fjells tilsier at dette laget fortsatt er intakt.
Det er generelt svært mye snø og vinterlige forhold for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til søndag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2020 kl. 18:16

798 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Skyet over og kom inn litt lett snøvær fra NV. Bilde av Læigastinden tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  freseskavler etter vind fra Ø-Sø. Tatt på ca. 550moh mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Vindpakket mykt over tregrensen. Tatt på ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fokksnø og freseskavler på nordsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot V på ca. 750moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Flekkvis skare og fokksnø på toppryggen på Bassdalsfjellet. Tatt på ca. 800moh mot V.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller fra bunnen av profilen og ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av profil på ca. 800moh på Vassdalsfjellet. Tatt mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Fuktig Grovkornet «råtten» snø under tregrensen. Vindpakket myk over og fuktig i overflaten helt til toppen av Vassdalsfjellet. En del vindtegn fra vind fra SØ og noen få steder avblåst ned til skare på toppryggen på Vassdalsfjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kom en del snø, også på lavere høyder, tidligere i uka og deretter en god del vind fra Ø-sø og det er fokksnø i vestlig og nordlig sektor. Vurderes til moderat FG. Værutvikling tilsier vedvarende FG neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -21 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer Dagen startet med lettskyet vær, men det skyet over i løpet av dagen og det kom inn litt vind fra NV og på slutten av turen begynte det å snø i høyden.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

26 cm P RG 0 mm M, 2 cm K MFcr D-M, 8 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D-M, 3 cm K MFcr, 11 cm 4F RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 3 cm K MFcr D, 13 cm 4F/4F-1F FCxr 1 mm/2 mm, 2 cm K MFcr, 4 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 0,5 cm I IF, 3 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 2 cm K MFcr, 9 cm 4F DH 5 mm D, 4 cm K MFcr D, 10 cm 4F DH 5 mm D -0,7 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 5 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm Tatt i Vestvendt kort helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

ObsID: 236019

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2020 kl. 09:49

1391 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 235982

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:45

835 moh

HJB (Ukjent)

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ett (1) Gruppe på 6 personer utløste skredet. To personer ble tatt av skredet. Hendelsen ble observert i kikkert fra ca. 3,5 km. avstand. Gruppa forlot samlet området tilsynelatende i god behold.

ObsID: 235924

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:45

862 moh

rharstad (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

16. mai 13:45 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 863 moh og sluttet på 772 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 40 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

2 personer ble tatt i skredet. En av person stoppet oppå snøen etter ca 100m. Person nummer 2 var med skredet helt til snøen stoppet, dekt til midjen i hardpakket sne. Snø Personer skadet Topptur

ObsID: 235923

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:20

872 moh

Spike (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snøbru over sprekk. Dypde antatt ca 4 m bredde 0,5m, lengde uvisst. Start antas å begynne ved stigning opp til Helligtinden i retning fra Lilletinden

ObsID: 236005

Ofoten / Narvik

Snø

16.05.2020 kl. 09:06

1364 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Kraftig snøfokk i fjellet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Kraftig vind og snøtransport i fjellet. Gjennom kikkert kan vi se tydelige vindbølger i snødekket som for 2 døgn siden besto av jevnt ubunden snødekke.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temperatur og vind oppgitt er ved foten av Stetind. Antar minst 15 m/s i høyden. Har vært bygevær og snødd 10-20 cm ved havnivå i Stefjorden/Efjorden siste døgnet og til tider blåst 15 m/s i kastene ved havnivå. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst ila natten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i høyden gir mye transport av løs snø som har kommet siste uken. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst det siste døgnet slik som meldt og det føyker kraftig i fjellene omkring Stefjorden og Efjorden. I fjellene som ligger lengre vest som bla Kulhornet og Eidtind føyker det ikke. Dette kan tyde på mindre tørr snø og / eller mindre vind.

ObsID: 235834

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2020 kl. 11:00

871 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Et av de rene brudd som ble utløst med spade etter ECTX
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Et av de rene brudd som ble utløst med spade etter ECTX

Tester

ECTX

LBT@46cm Rett ovenfor skare- mulig tynn FCxr <1mm (men svært vanskelig å identifisere pga ugunstig vær

LBT@32cm I fokksnø

LBT@10cm I fokksnø

CTM11@10cmQ3

Snødekke

320 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snødekke er betraktelig mer vindpreget idag sammenlignet med igår. Ovenfor skoggrensen er det generelt myk vindpakket (4f) ,men enkelte steder hardere (1f). Gjorde et par raske hånd profil mellom 600-850moh i nordvendt fjellside (bare ned til skare på 20-40cm fra overflate), og så ingen FC eller SH. Noen tynn sjiktovergang i fokksnø derimot som ga rent brudd, men uten særlig mye energi ("Q2'ish"). . . . . Det gamle snødekke er smelteomvandlet og isoterm opp til ca. 500moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hoven skredproblem er tilknyttet fersk vindtransportert snø. Flere kjappe håndprofil på vei opp viste sjiktovergang med ren brudd, men som ikke hadde så fryktelig mye energi og krevde litt kraft for å utløse. Disse samme lag ga ikke resultat på stabilitetstester, men det er liten tvil om at leheng kan være utsatt med den mengde vindtransportert snø de blir laddet med nå. . . . Når det gjelde kantkorn og overflate rim rundet skarelag- disse ble ikke observert på dagens tur (det var som nevnte vanskelig forhold for å drive med krystall ID'ing), og det som er skrevet i kommentarfelt ovenfor er basert på andre observasjoner de siste dagene. Dreiende vindretning imorgen til SØ vind kan skaper problem med fokksnø i andre himmelretning. Når vinden roer seg forventes en relativ rask stabilisering av fokksnø problemen. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Litt bygevær natt til fredag og under formiddag. Som snø til havnivå-100moh. . . På snaufjellet har det vært sterk vind fra VSV, som har dreide rundt til SSV under formiddag. . .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind fra SV, og pågående vindtransport inn i leheng på snaufjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Dette problem ble ikke observert idag, men på mandag. Og flere naturlig utløste skred i andre regioner i nord tyder på at det er vanskelig å utelukke. Det har ihvertfall ganske begrenset utbredelse. Det er nok samme egenskapene og utbredelse som den tidligere observert nedføyket SH problem.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Null sikt

Snøprofil

7 cm 4F+/1F RGwp, 5 cm 4F DF, 34 cm 1F RG, 2 cm P MFcr, 10 cm 1F RG, 3 cm K MFcr, 39 cm P RG -3,7 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2,1 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Veldig mye vær (med sterk vind og pågående vindtransport) gjorde det svært vanskelig å driver med krystall identifisering idag. Det er mulig at det var tynn (0,5cm) lag med FCxr @46cm fra overflate. Og mulig samme krystall typer @60cm fra overflate.

ObsID: 235762

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2020 kl. 09:24

411 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh På dette høyde er det et par cm tørr nysnø fra i natt, opp på bærende skare. Det gamle snødekke er fullstendig smelteomvandlet og isoterm.

ObsID: 235755

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2020 kl. 15:14

755 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Bildet viser 2 øverste brudd ved LBT

Tester

CTN Øverste 10 cm 4F nysnø, deretter 50cm 1F vindpakket snø, deretter 30cm P vindpakket snø, deretter smelteomvandlet snø 10cm K, deretter smelteomvandlet 3cm 4F. Gravde ikke dypere ned i snødekket.

LBT@100cmQ1 10 cm ned i skarelag. Klarer ikke definere hva det svake laget består av.

LBT@45cmQ1 Hagl og nedføyket nysnø

LBT@15cmQ1 Nedføyket nysnø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra S ↑ 90% skyer Tilskyende med snøbyger som kommer fra SV. Solen bryter gjennom skylaget og smelter snøen på skiene. Utover ettermiddagen kom det mer nedbør og vind fra SV, samt tåke. Mye løs snø tilgjengelig for transport. Vinterlige forhold over 700moh.

ObsID: 235643

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2020 kl. 14:07

901 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnøen var tydelig vindpreget i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnøen var tydelig vindpreget i nordvendt terreng. Generelt myk fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnøen var tydelig vindpreget i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Flere rask håndprofil viser et par tynn sjiktovergang i fokksnø som ga rent brudd, men uten særlig mye energi ("Q2'ish").

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Nysnø overflate fuktig opp til ca. 450moh nå på ettermiddag. Det gamle snødekke er smelteomvandlet og isoterm opp til ca. 500moh (+/- 100m). Nysnøen var tydelig vindpreget i nordvendt terreng, for det mest myk vindpakket (f+ til 4f) ,men enkelte steder hardere (1f). Gjorde et par raske hånd profil mellom 700-900moh i nordvendt fjellside (bare ned til skare på 20-40cm fra overflate), og så ingen FC eller SH. Noen tynn sjiktovergang i fokksnø derimot som ga rent brudd, men uten særlig mye energi ("Q2'ish").

Vær

Ikke nedbør 80% skyer Ble mer overskyet utover ettermiddagen. Mildt (målte ikke).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 235656

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2020 kl. 11:15

946 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

CTV@45cmQ1 2x; Fc under thin crust, thick crust below. Previously cross-loaded slope with above-average amount of sun-affected snow loading the weak layer.

Faretegn

Drønn i snøen

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store S, SV Likely an isolated problem, occuring where a) the snowpack contains faceted grains related to buried crusts on solar aspects, and b) there is substantial load of recent, sun-affected snow on that layer. Such increased loads can - for example - be expected in areas with previous wind-loading.

ObsID: 235600

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2020 kl. 09:15

1123 moh

JL (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JL Kommentar:  Overflaterim

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Overflaterim på mjuk fokksnø på ryggen. Ikkje veldig godt utvikla krystallar enno, antatt komme i løpet av siste natt.

ObsID: 235619

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2020 kl. 08:30

600 moh

JL (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL Kommentar:  Rulleballar og mindre utglidingar i overflata som følgje av soloppvarming. Bratt austvendt heng.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Morgonsola tek godt i bratte austvendte sider. Allereie fuktig snøoverflate i dette aspekt kl. 08:30. Mindre utglidingar og rulleballar observert.

ObsID: 235618

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org