Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i soleksponert bratt terreng og i områder med ustabil fokksnø i høyden. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store flakskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt relativt mildt vær og en del solgløtt opprettholder faren for våte løssnøskred i lavlandet og i brattheng i høyden der sola tar tak. Faren er størst på ettermiddagen når temperaturen er høyest. På steder som får nattefrost vil snødekket gradvis stabiliseres. Det kan fortsatt finnes ustabile flak med fokksnø på høyfjellet. I nordvendt terreng høyt til fjells der temperaturen er relativt kjølig tar stabiliseringen noe lenger tid enn ellers i terrenget. Utbredelsen av begravd overflaterim og kantkorn er antagelig begrenset, men observasjoner fra de siste to uker og fra naboregioner tilsier at der disse lagene finnes kan det være lett å løse ut skred og skredene kan bli store. Observasjoner tyder på at problemet er mest aktuelt høyt til fjells og i indre deler av regionen. Vær forsiktig i nærheten av skavler. Skavler som brekker kan også løse ut skred i terreng nedenfor. Vær varsom nedenfor disse, og under eventuelle glidesprekker.
Forrige uke var fram til fredag preget av snøbyger og lokalt stort snøfall. Fredag var det kraftig vindtransport av fokksnø inn i hovedsaklig nordlige leområder over 500 moh. De siste dagene har det vært rolige værforhold. Snødekket i høyden domineres av fokksnø av varierende hardhet. I skjermede områder er det løssnø. I soleksponert terreng kan det finnes fuktig snø eller solskare. Under nysnøen fra forrige uke er snødekket smelteomvandlet og homogent opp til omtrent 500-700 moh.
Et tynt lag med nedføyket overflaterim er observert høyt til fjells i indre strøk og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har også blitt observert kantkorn ved skarelag under siste ukes fokksnø. Utbredelsen av begge lagene er usikker.
Lørdag gikk det et middels stort personutløst flakskred ved Helligtinden på Tjeldøya. For litt over en uke siden ble det løst ut et stort flakskred som gikk på nedføyket lag med overflaterim i nærheten av Rienatčohkka på Skjomenfjellet. Det er ellers få observasjoner fra dette området.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 17:19

1224 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Overflaterim observert på ca. 1240moh. Ca. 7-8mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av snøprofil ca. 1240moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig En del snø, ca. 5-15cm over tregrensen. Snø helt ned til ca. 50moh i går. Ingen vind. Det ble observert godt utviklet overflaterim ved ca. 1240moh. Noe usikkert hvor utbredt dette er. Ikke noen uttalte kantkornlag observert i snøprofil.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat FG. Først og fremst fokksnøproblematikk etter vinden før helga i få heng som vurderes som mest potensielt. Vedvarende ut i fra værmelding neste par dager. Usikker på om problematikken med våte løssnøskred går så høyt og tror nordlig til østlig sektor er klart mindre utfordrende.

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 0 m/s 90% skyer Gradvis mer skyet i løpet av dagen. Vindstille og opplevdes som mildt, men målt til -3,1 på 1240moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Fokksnø fra vinden før helga er fortsatt merkbar på fjellet over tregrensen.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh På nord og østsiden av Fagernesfjellet virket det å være løs og tildels fuktig nysnø over hardere snølag fra start-sluttsted på ca. 130moh. Brøt ikke ned til grovkornet «råtten» snø noen steder, som jeg har observert andre steder i regionen for blant annet to dager siden, men da i S og V vendtvsektor. Var ikke i direkte S eller V vendte sider under ca. 900moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D-M, 19 cm 4F/ F-4F DF 3 mm/4 mm D-M, 2 cm K MFcr, 30 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P RGxf 1 mm/1 mm D, 6 cm K MFcr D, 27 cm P RGxf 1 mm/1 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 5 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Tatt på flate på ca. 1240moh på Fagernesfjellet.

ObsID: 236248

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 13:08

844 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Den Sovende Dronning. Tatt mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Beisfjorden/fjellene ved og bak Skamdalen. Tatt mot SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Grovfjorden med Novatind og Revtind. Tatt mot V-Nv.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 85% skyer Lettskyet på formiddagen, skyet over etter tolv. Mer eller mindre vindstille. Mildt.

ObsID: 236217

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 12:41

630 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nø-vendt slak helning på ca. 650moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnø fra siste døgn. P
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnøen er kram og binder godt. Fra ca. 650moh.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det kom noe snø i går, ca. 5-10cm i høyden (over tregrensen). Snødde helt ned til under 100moh. Ikke vindpåvirket (observert sålangt). Sol og relativt varmt på formiddagen, skyet over og er nå ca 85%skydekke. Snøen er fuktig, selv i nordøstvendt helning på ca. 650moh (observasjonspunkt) og binder godt.

ObsID: 236212

Ofoten / Hamarøy

Snø

19.05.2020 kl. 10:06

274 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Sett fra E6 på vei sørover
ObsID: 236332

Ofoten / Narvik

Snø

18.05.2020 kl. 21:29

1050 moh

KRPE (Ukjent)

Snødekke

15 cm nysnø

Notater

Ubunden nysnø. Nydelig skiføre helt ned til bunnen av jordraset.

ObsID: 236128

Ofoten / Narvik

Snø

18.05.2020 kl. 20:22

58 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Østside, ca 700moh, ser ganske fersk ut men vanskelig og se fra avstand.
ObsID: 236118

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2020 kl. 18:16

798 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Skyet over og kom inn litt lett snøvær fra NV. Bilde av Læigastinden tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot N.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  freseskavler etter vind fra Ø-Sø. Tatt på ca. 550moh mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Vindpakket mykt over tregrensen. Tatt på ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Fokksnø og freseskavler på nordsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot V på ca. 750moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Flekkvis skare og fokksnø på toppryggen på Bassdalsfjellet. Tatt på ca. 800moh mot V.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller fra bunnen av profilen og ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av profil på ca. 800moh på Vassdalsfjellet. Tatt mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Fuktig Grovkornet «råtten» snø under tregrensen. Vindpakket myk over og fuktig i overflaten helt til toppen av Vassdalsfjellet. En del vindtegn fra vind fra SØ og noen få steder avblåst ned til skare på toppryggen på Vassdalsfjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kom en del snø, også på lavere høyder, tidligere i uka og deretter en god del vind fra Ø-sø og det er fokksnø i vestlig og nordlig sektor. Vurderes til moderat FG. Værutvikling tilsier vedvarende FG neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -21 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer Dagen startet med lettskyet vær, men det skyet over i løpet av dagen og det kom inn litt vind fra NV og på slutten av turen begynte det å snø i høyden.

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

26 cm P RG 0 mm M, 2 cm K MFcr D-M, 8 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D-M, 3 cm K MFcr, 11 cm 4F RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 3 cm K MFcr D, 13 cm 4F/4F-1F FCxr 1 mm/2 mm, 2 cm K MFcr, 4 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 0,5 cm I IF, 3 cm 4F/4F-1F FCxr 2 mm/3 mm D, 2 cm K MFcr, 9 cm 4F DH 5 mm D, 4 cm K MFcr D, 10 cm 4F DH 5 mm D -0,7 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 5 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm Tatt i Vestvendt kort helning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

ObsID: 236019

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2020 kl. 09:49

1391 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 235982

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:45

835 moh

HJB (Ukjent)

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Ett (1) Gruppe på 6 personer utløste skredet. To personer ble tatt av skredet. Hendelsen ble observert i kikkert fra ca. 3,5 km. avstand. Gruppa forlot samlet området tilsynelatende i god behold.

ObsID: 235924

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:45

862 moh

rharstad (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

2 personer ble tatt i skredet. En av person stoppet oppå snøen etter ca 100m. Person nummer 2 var med skredet helt til snøen stoppet, dekt til midjen i hardpakket sne. Snø Personer skadet Topptur

Skredhendelse

16. mai 13:45 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 863 moh og sluttet på 772 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 40 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 235923

Ofoten / Helligtinden

Snø

16.05.2020 kl. 13:20

872 moh

Spike (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snøbru over sprekk. Dypde antatt ca 4 m bredde 0,5m, lengde uvisst. Start antas å begynne ved stigning opp til Helligtinden i retning fra Lilletinden

ObsID: 236005

Ofoten / Narvik

Snø

16.05.2020 kl. 09:06

1364 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Kraftig snøfokk i fjellet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Kraftig vind og snøtransport i fjellet. Gjennom kikkert kan vi se tydelige vindbølger i snødekket som for 2 døgn siden besto av jevnt ubunden snødekke.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Temperatur og vind oppgitt er ved foten av Stetind. Antar minst 15 m/s i høyden. Har vært bygevær og snødd 10-20 cm ved havnivå i Stefjorden/Efjorden siste døgnet og til tider blåst 15 m/s i kastene ved havnivå. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst ila natten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i høyden gir mye transport av løs snø som har kommet siste uken. Vinden har dreid fra sørvest til sørøst det siste døgnet slik som meldt og det føyker kraftig i fjellene omkring Stefjorden og Efjorden. I fjellene som ligger lengre vest som bla Kulhornet og Eidtind føyker det ikke. Dette kan tyde på mindre tørr snø og / eller mindre vind.

ObsID: 235834

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org