Snøskredvarsel for Ofoten fredag 22.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende temperaturer opprettholder faren for våte løssnøskred i lavereliggende områder og i soleksponert terreng høyere til fjells. Vær særlig oppmerksom i bratte heng rett under skoggrensen. Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen og naturlig utløste skred forventes. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen stiger.
Forrige uke fram til fredag var preget av bygevær med lokalt store nedbørsmengder. Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Et tynt lag med nedføyket overflaterim er observert høyt til fjells i indre strøk og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har også blitt observert kantkorn ved skarelag under siste ukes fokksnø. Utbredelsen av begge lagene er usikker.
Fredag er det observert store naturlige utløste skred pga. kantkorn i området rundt Stetinden, Efjorden. Det er har også gått mange, middels store våte løssnø skred i regionen.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Meraftestinden

Snø

22.05.2020 kl. 23:00

1128 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Vær

3 °C 18 m/s fra S ↑ 3 deg @1348m kl. 23:20

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 215 moh Annet 200 - 400m (NØ asp): breakable crust. 400m - ca. 600 m (N asp): Supportive crust. Over 600 m (N asp): dry, windpacked snow. Hard MFc on solar asp. over 1200 m noted. Surface freezing despite positive temperatures due to clear sky and radiation cooling.

ObsID: 236650

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 21:13

229 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst S

ObsID: 236608

Ofoten / Gagnesaksla

Snø

22.05.2020 kl. 20:50

774 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. mai. 18-24 Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 236645

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 17:56

734 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Bruddkant kan sees i skyggen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Øverste bruddkant er under øverste klippe. Usikker om alle brudkantene er fra samme skredet. Øverste raset har løsnet fra svaberget en plass. Men har en tynnere bruddkant ennå lengre opp som kan ha forårsaket at det også har løsnet i andre lag lenger ned. Tynn bruddkant helt øverst. Forutenom der det har løsnet helt ned til berget. Tørt flakskred. Tatt med seg store deler v snøen lenger ned. Strl 3-4 naturlig utløst. Det vedvarende svakelaget? Øverste skredet løsnet på ca 750. Tør snø i samme eksponering ned til 600.
ObsID: 236603

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 12:40

674 moh

Bergbjørn (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bergbjørn

Vær

7 °C Pent vær, kjølig bris

Snødekke

Snøgrense på 200 moh Skare Våt

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange sigesprekker ned på svaberg

Skredhendelse

22. mai 10:00 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Svaberg

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø. Over 400 moh

ObsID: 236565

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 10:00

623 moh

KRPE (Ukjent)

Skredhendelse

21. mai 14:00 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 931 moh og sluttet på 651 moh Brattheng Observerte dette fra andre siden av dalen. Flakskred i sydvendt aspekt. Gikk nok i går.

ObsID: 236599

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 15:36

1326 moh

JL (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JL

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn i snødekket ved belastning av to personar utan avstand. Rask håndprofil viste svakt lag av kantkorn under tynt skarelag ca 20 cm ned i snødekket.

ObsID: 236453

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 15:33

281 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1100 moh Spesielt mye skredaktivitet i sør vendt helning.

ObsID: 236610

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 15:23

354 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skiløperutløst overflateskred. Øverste 10 cm er søkkvåt. Ellers mye våte skred i fjellsidene

Mye vann i snøen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 600 moh Utglidninger i overflata, men skredene ble ikke store (str1). Sakte utglidning grunnet relativt slakt terreng. I brattere sider ville skredene blitt større. Over skoggrensa var overflata tørrere og fastere.

ObsID: 236449

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 13:40

819 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Faretegn

Ferske skred

Skredhendelse

21. mai 06:23 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 845 moh og sluttet på 802 moh Kantkornet snø over skarelag 160 cm høy og 120 m bred bruddkant Brattheng Relativt ferske str. 2,5. Skredmassene er fortsatt veldig myk. Tipper det gikk inatt/ tidlig imorgen. Så bare kjapp på bruddkant- virker som det gikk på FC opp på MFcr (samme lag observert 11.05 på Fagernesfjellet..? Det tror jeg nok). Brudd kant variert i høyde mellom ca. 100cm høyst oppe til ca. 200cm på sidene. . . Utløsning årsaken var muligens skavl brudd eller snø smeltet fra overliggende svaberg området.

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, NV. Over 700 moh En til str.2,5 flak. Også ganske tykk (1-2m). Gikk for noen dager siden (nysnø ligger opp på skredmassene). Ca. 150m bred.

ObsID: 236443

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 13:21

1627 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tørrsnø i nordvendt område, ca 1000 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fortsatt nok snø til alle
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  På obssted (1628 moh). Øverste 1 cm er lett fuktig pga solinnstråling. Tørrsnø under.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s 30% skyer Sol og ganske vindstille hele dagen.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Er stort sett tørrsnø over tregrensa, men litt fuktig snø i soleksponert terreng (blir sikkert mer vann i snøen utover ettermiddagen).

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV En god del våte løssnøskred str 1-2. Vanskelig å anslå når de har gått.

21. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, NV. Over 1000 moh Flere tørre løssnøskred i skjermet nordvendt brattheng. Så ganske ferske ut og skredmassene var fortsatt helt myke.

ObsID: 236486

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 12:29

1213 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tørr løssnø på obspunkt (NV 1220 moh.)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye overflaterim på fjellet nå, men stort sett myk snø under på dagens tur.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ble i nordvendt terreng på 900 moh observert nedføyka lag med kantkorn på skarelag (ca 15 cm fra overflaten). Når man gikk spor over spor ble det litt små flak, men det overliggende flaket var for tynt og mykt til at det hadde særlig evne til bruddforplantning akkurat her. Er sannsynlig at det er et reelt problem andre steder.

ObsID: 236485

Ofoten / Narvik

Snø

21.05.2020 kl. 11:22

724 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 10% skyer Oppholdsvær. Vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate tørr fra ca. 500moh. Her er det 5cm tørr snø, jevnt fordelt (fra mandag), opp på bærende skare

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5) Et par str.2flak. i både S og NV vendt heng. Ca. 1000moh. Basert på mengde nysnø opp på skredmassene, tipper jeg det gikk under forrige helgen.

ObsID: 236424

Ofoten / Narvik

Snø

20.05.2020 kl. 17:18

572 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Skredaktivitet

20. mai. 18-24 Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ganske tydelig skred som har gått på bakken. Ukjent når, men kanskje siste 24t? Har ikke koll på snødekket her, men tenker det er interessant at det har gått på bakken. Kan ha vært vått flakskred også, ser ikke gjenværende glidesprekker.

ObsID: 236349

Ofoten / Narvik

Snø

20.05.2020 kl. 14:28

293 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Regn 1 °C Begynner å kommer regn nå på ettermiddagen. Temperatur virker å variere mye- faktisk litt kaldere her enn det var lengre inn mot svenskegrensen.

ObsID: 236337

Ofoten / Narvik

Snø

20.05.2020 kl. 13:00

749 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser sør vendt terreng på 400-700moh i indre strøk- fortsatt mye snø igjen. Men det begynner å bli tegn til vår.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Grenseland mellom FG1 og FG2 i dag. . . . Snødekke begynne å bli preget av mildvær, noe som ikke er så rart når man ser på kalender. Dagens obstur gikk bare til 750moh, i indrestrøk, og det ble ikke observert noe skredproblem relatert til kaldsnø (dvs. fokksnø problemen eller vedvarende svaklag som SH eller FC nære MFcr). Man må nok høyere til fjells for å finne disse problemene. Det er fortsatt en del usikkerhet tilknyttet utbredelsen av de vedvarende svaklag, men troligvis er det bare få heng i svært begrenset område- nemlig høyt til fjells i indrestrøk. Der hvor det blir nattefrost etter høy dag temperaturer forventes det litt stabilisering av snødekke. Til helgen vil fravær av nattefrost høyt til fjells trolig medføre en reelt økning av skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s 100% skyer Mildt, vindstille og overskyet

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Annet Fuktig 10cm fuktig nysnø fra mandag opp på MFcr. Gamle snødekke er smelteomvandlet på obssted.

Faretegn

Ferske skred Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien. Gjelde hovedsakelig i lavlandet (<600moh)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Tester

ECTX

CTH23@22cmQ3

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 700 moh Et par str.1 våte løssnø skred observert fra veien.

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 3 cm K MFcr, 13 cm 4F- MF, 28 cm 4F+ MF M-W, 10 cm 1F MF, 9 cm K MFcr, 45 cm 1F+ MFpc 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 236336

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 17:19

1224 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Overflaterim observert på ca. 1240moh. Ca. 7-8mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av snøprofil ca. 1240moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat FG. Først og fremst fokksnøproblematikk etter vinden før helga i få heng som vurderes som mest potensielt. Vedvarende ut i fra værmelding neste par dager. Usikker på om problematikken med våte løssnøskred går så høyt og tror nordlig til østlig sektor er klart mindre utfordrende.

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 0 m/s 90% skyer Gradvis mer skyet i løpet av dagen. Vindstille og opplevdes som mildt, men målt til -3,1 på 1240moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig En del snø, ca. 5-15cm over tregrensen. Snø helt ned til ca. 50moh i går. Ingen vind. Det ble observert godt utviklet overflaterim ved ca. 1240moh. Noe usikkert hvor utbredt dette er. Ikke noen uttalte kantkornlag observert i snøprofil.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Fokksnø fra vinden før helga er fortsatt merkbar på fjellet over tregrensen.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 500 moh På nord og østsiden av Fagernesfjellet virket det å være løs og tildels fuktig nysnø over hardere snølag fra start-sluttsted på ca. 130moh. Brøt ikke ned til grovkornet «råtten» snø noen steder, som jeg har observert andre steder i regionen for blant annet to dager siden, men da i S og V vendtvsektor. Var ikke i direkte S eller V vendte sider under ca. 900moh.

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D-M, 19 cm 4F/ F-4F DF 3 mm/4 mm D-M, 2 cm K MFcr, 30 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P RGxf 1 mm/1 mm D, 6 cm K MFcr D, 27 cm P RGxf 1 mm/1 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 5 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Tatt på flate på ca. 1240moh på Fagernesfjellet.

ObsID: 236248

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 13:08

844 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Den Sovende Dronning. Tatt mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Beisfjorden/fjellene ved og bak Skamdalen. Tatt mot SØ.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Grovfjorden med Novatind og Revtind. Tatt mot V-Nv.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 85% skyer Lettskyet på formiddagen, skyet over etter tolv. Mer eller mindre vindstille. Mildt.

ObsID: 236217

Ofoten / Narvik

Snø

19.05.2020 kl. 12:41

630 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nø-vendt slak helning på ca. 650moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnø fra siste døgn. P
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnøen er kram og binder godt. Fra ca. 650moh.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det kom noe snø i går, ca. 5-10cm i høyden (over tregrensen). Snødde helt ned til under 100moh. Ikke vindpåvirket (observert sålangt). Sol og relativt varmt på formiddagen, skyet over og er nå ca 85%skydekke. Snøen er fuktig, selv i nordøstvendt helning på ca. 650moh (observasjonspunkt) og binder godt.

ObsID: 236212

Ofoten / Hamarøy

Snø

19.05.2020 kl. 10:06

274 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Sett fra E6 på vei sørover
ObsID: 236332

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org