Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 26.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Det er fare for store naturlig utløste skred pga. høye temperaturer i enkelte områder høyt til fjells. Unngå områder under glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rimelig høye temperaturer og mer utbredt skydekke gir mindre utstråling og dermed fravær av nattefrost. Dette øker vannmetningen i snødekket høyt til fjells og kan føre til enkelte store naturlig utløste skred. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Klarvær og utstråling nattestid har bidratt til at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Fredag er det observasjoner på kantkorn i fokksnøen har forrige. Laget er aktivt og kan lett påvirkes.
Fredag ble det observert store naturlige utløste skred pga. kantkorn i området rundt Stetinden, Efjorden. Det er har også gått mange, middels store våte løssnø skred i regionen. Lørdag ble det løst ut et tørt flakskred av skiløpere, men dette høyt til fjells på 1500 moh.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker. Det ble mandag observert vannoppsamling over skarelag ca.35 cm under overfalten.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2020 kl. 15:20

903 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

23. mai 18:23 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 1069 moh og sluttet på 963 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Usikker når tid det gikk

ObsID: 237064

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2020 kl. 13:30

860 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye vann i snøen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt, råtten snø mange plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Smelteomvandlet overalt (gikk ikke høyere enn 1600moh). På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng. Men et par timer senere var det våt gjennomslags føre på dette aspekt også.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Temperatur ikke målt- men det var mange plussgrader ihvertfall. Overskyet i dag. Sterk vind i høyden.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen ordentlig nattefrost inatt heller. (Ihvertfall under 1200moh).

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mange våte løssnø skred (mesteparten av de gikk antakeligvis for et par dager siden)

ObsID: 237066

Ofoten / Hamarøy

Snø

26.05.2020 kl. 10:30

582 moh

JL (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Ved "jekking" med spaden i sagespor i bakkant gjekk søyla til brudd i same lag som ved LBT. Måtte bruke mykje kraft ved jekking.

LBT@90cmQ2 Nokså hardt slag måtte til for å få brudd. Gjekk i lag med lausare MF mellom to skarelag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snødekket var smelteomvandla til bunns på obs-stad, men ikkje heilt homogent. Veksling mellom MF og skare nedover i snødekket. Lag med mjukare og lausare MF mellom skarelag lengre nede i snødekket. Antatt tidlegare FC, men dette var ikkje veldig godt synleg. Såg ikkje teikn til opphoping av vatn over lag.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snøprofil

6 cm F-4F MF 0 mm/0 mm W, 35 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 237111

Ofoten / Narvik

Snø

25.05.2020 kl. 10:47

774 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  167cm snødekke her på 770moh i NNØ vendt heng i kystnær strøk. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 580moh viser nord vendt side på Dronninga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 450moh. Mye smelting de siste dagene! Men fortsatt mye snø igjen for årstid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cmQ2 Meget hardt slag for å få resultat

ECTX

Snødekke

167 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Snødekke smelteomvandlet og isoterm på obssted. Men likevel ikke helt homogent: litt opphopning av vann ovenfor skare 35cm fra overflate og litt mykere MF (tidligere FC) rett under skare.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s 90% skyer Mildt. Ingen nattefrost. Mindre vind idag. Litt mer overskyet.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mildt høyt til fjells og ingen nattefrost under ca. 1400moh (basert på data fra vær stasjoner)

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1500 moh Vanskelig å tidsfeste disse skred.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 200 moh Dette skredproblem kan også være tilstede litt høyere til fjells enn hva som er publisert på varsom etter min mening. Det er nok samme utbredelse og egenskaper som glideskred problemen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh De siste dagene har det blitt observert flere naturlig utløst flakskred i nordvendt terreng fra ca. 1000moh og oppover (I nærheten av Stetind, Sepmolvarri og Rombakstøtta). Det er bare blitt gjort 1x bruddkantsprofil, men det er ikke utenkelig at disse skredene har gått på samme svaklag....

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med FG og tekst som er publisert på varsom. Våren meldt sin ankomst på alvor forrige uke, og siden det har det holdt seg mildt døgnet rundt. Dette har ført til mange naturlig utløst skred av både løs og flak art. Problem med kantkorn er ikke nøye kartlagt, men en del naturlig utløst flak rundt 1000moh tyder på at problemen er noe som skal tas stilling til om man planlegger tur høyt til fjells. Fokksnø problemen som var årsak til skikjører utløst skred på lørdag på Frostisen har nok roet seg med minkende vind og mild temperaturer. Gradvis stabilisering av snødekke ventes under de kommende dagene, når dreneringskanaler blir godt etablert i snødekke og den MFcr blir totalt smelteomvandlet.

Snøprofil

31 cm 4F+/1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F- MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 126 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236923

Ofoten / Narvik

Snø

25.05.2020 kl. 08:34

726 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hvitblikk

Snødekke

Våt Mye vannføring i snøen. Påfroset fra ca 700 MOH og oppover iløpet av natten

Vær

Litt sol og forbigående bygevær på morgenen. Som meldt.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store glidesprekker flere plassser i fjellet.

ObsID: 236887

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 18:24

1088 moh

ErikEB (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikEB
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikEB
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 1000 moh Observert fra Øyjord. Tydelig bruddkant under hele berget. Mulig utløst av skavelbrudd. Vet ikke om det har gått i dag eller tidligere.

ObsID: 236841

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 14:12

807 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Noe vanskelig å tyde krystallformer, da vann/fukt renner ned langs profilkanten og påvirker muligens, sammen med lufttemperatur, på hvordan krystallene fremstår i lupen. På bildet kan man se vannopphopning rundt skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Vær

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Langs toppryggen på Vassdalsfjellet ble det observert drønn (snøen er våt her og det er mer enn dump lyd med påfølgende «søkk» i snøen). Da først og fremst nær mindre høyder. Det virker å være et ganske overflatenært skarelag som bryter, mulig kantet snø unde.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høyere temperaturer og generelt varmt vær med mye sol de siste dagene, gjør at våte løssnøskred er ganske utbredt og glideskred også er å vente i «glattere» fjellsider. Det er også observert kantkornlag innad i fokksnø), med naturlig utløste skred som har gått på dette laget (jeg har ikke selv observert dette. Vurderes til betydelig skredfare, men med sannsynligvis en del variasjon i regionen i forhold til høyde over havet og innland/kystnært etc. Det varme været har vart i noen dager nå, og vil sannsynligvis få en mer stabil situasjon over helgen. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

5 cm 4F MF 1 mm W, 33 cm P-/1F+ RG 0 mm/0 mm M, 3 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ FCxr/MF 0 mm/1 mm M, 55 cm P-K/P RG 0 mm M Tatt i slakt hellende nordvestvendt skråning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

ObsID: 236832

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 12:50

805 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snøprofil

Tatt i slakt hellende nordvendt side. Det er fra væt (øverste 5-10cm) til fuktig gjennom hele profilet. Under topplag bestående av grovkornet snø, er det i all hovedsak finkornet snø rundt 1f- til p-K i hardhet, avbrutt av et skarelag ca 40cm under overflaten som har rester etter det som ser ut å ha vær avrundete kantkorn (FCxr). Det er uvanlig mye snø på stedet (over 240cm), anslagvis basert på erfaringer fra tidligere vintre, godt over dobbelt så mye som det bruker å være på denne tiden.

ObsID: 236829

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 12:02

623 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Skare på litt over 600moh NV-vendt helning Vassdalsfjellet.

Snødekke

Smelt/frys-skare på litt over 600moh i NV-vendt helning.

ObsID: 236821

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:54

576 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nordsiden av Vassdalsfjellet fra Læigasvatn. Tattmot SV.

Snødekke

Nordsiden av Vassdalsfjellet.

ObsID: 236820

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:50

576 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Læigastind. Tatt mot N-Nv.

Snødekke

Soloppvarming av snødekke. Flakskred synlig i sydsiden av Læigastinden. Trolig ikke fra i dag.

ObsID: 236819

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:30

792 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

24. mai 12:41 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1161 moh og sluttet på 544 moh 50 cm høy og 250 m bred bruddkant Brattheng Usikker når det gikk, og om det faktisk var våtflak eller om det gikk før det ble smelteomvandlet på dette høyde

Snødekke

Ikke snøfokk Våt Kraftig smelting på gang. Men snøen var litt mer bærende og ga bedre skiføre idag sammenlignet med i går (antakeligvis er det begynte å blir etablert dreneringskanal i snø).

Vær

Ikke nedbør 12 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Oppholdsvær. Mildt. Ingen nattefrost

Faretegn

Mye vann i snøen Varm temp høyt til fjells og ingen nattefrost

ObsID: 236824

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:15

603 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde fea rett under Loapmi. Tatt mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Snøoverflate på ca. 650moh. Tatt rett under Loapmi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Sydsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot N. Usikkert om noen av skredene er gått i dag, ser litt eldre ut, men det kommer mindre rutsjer fra under berget og hengskavelen med jevne mellomrom.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Varmt vær og våt, grovkornet snø i overflaten. Under tregrensen er snøen «råtten» og tildels litt vanskelig å gå i. Over og på flaten under sydsiden av Vassdalsfjellet bærer snøen godt, men overflaten består av grovkornet veldig fuktig til våt snø. Markert solopvvarming i sysidene særlig. Vinden føles også relativt varm.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Nesten skyfri himmel og varmt. Vind fra SØ.

ObsID: 236815

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

13 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø som ligger på vann er fra skred som gikk i den åpenbare skredbane i venstre halvdelen av bilde

Skredhendelse

23. mai 12:46 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 783 moh og sluttet på 13 moh Brattheng Observert fra avstand. Gikk mens vi var på tur.

ObsID: 236699

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 13:10

1523 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bruddkant (med staver for referanse)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

23. mai 13:10 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 1506 moh og sluttet på 1499 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Liten leheng som ikke vises på bratthetskart. Str.1,5 hardt flak. . . Bruddkant høyde varierte fra 15-60cm Utløst av skikjører som kjørte av flak og var uskadd. Svaklag var tørr DF, 4F- i hardhet. Selve flak var fuktig, 1F RG.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 236698

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 12:00

1518 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Annet Fuktig Snødekke råtten og smelteomvandlet opp til ca.1000moh. Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm (men det er bare de øverste desimeter som er fuktig- gammel snødekke er fortsatt tørr).

Vær

Ikke nedbør 19 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Sterk vind fra sørøst. Veldig mildt (temperatur ikke målt, men kjennes som plussgrader).

Faretegn

ObsID: 236696

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org