Snøskredvarsel for Ofoten fredag 29.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende skredforhold i fjellet, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. Det kan løsne våte store skred i bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende mengder nedbør bidrar til økt svekkelse og pålagring av snødekket og gir større sannsynlighet for naturlig utløste skred. Noen av disse kan bli store. Mest utsatt er indre deler og lokalt andre steder av regionen der det ser ut til å komme mest nedbør. Da det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden, vær spesielt oppmerksom der snødekket er tynt eller mykt. Her er det lettere å påvirke disse lagene. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skavlbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til mildværgrensen er det fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen gjennomvåt, og det har minket godt på snøen de siste dagene.
Det observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen. Laget er aktivt og kan lett påvirkes.
Det har siste tiden observert en del våte skred.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
7 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

28.05.2020 kl. 18:53

1120 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bærende skare med litt fuktig nysnø over. Bildet tatt på ca. 980moh i nordvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Litt nysnø over våt, grovkornet snø. Det har begynt å smelte godt i lavlandet og under ca. 200moh er det ikke sammenhengende snø lenger flere steder, men fortsatt mye snø i fjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh).

Vær

Regn -1,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lavt skydekke, ned til ca. 700moh. En del vind i høyden fra sør-sørvest. Litt nedbør, som regn i lavlandet og sludd over ca. 700moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høyere temperaturer og nedbør har gitt problematikk rundt våte løssnøskred, ustabile skavler og glideskred. Siste døgns nedbør har kommet som snø fra ca. 700moh og opp med vind fra sør-sørvest. Observert i dag er at vinden har flyttet denne snøen over i leheng, men at det til mitt observerte toppunkt (ca. 1100moh) er snakk om relativt beskjedne snømengder som er fuktig til våt og som binder godt til gammel snøoverflate. Det er mulig at det har kommet mer og tørrere snø som har blitt mer påvirket (flyttet og flaket) i høyereliggende fjell og områder. Mye nedbør (regn i lavlandet, snø i høyden) og fortsatt relativt kraftig vind fra sørvest neste døgn, gir økt fare for våte løssnøskred og glideskred, men også for flakskred (fokksnø) i de høyeste fjellområdene i regionen.

Notater

Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Det er noe usikkerhet knyttet til dette, da det baserer seg noe på en ikke direkte observert situasjon og er avhengig av at det har snødd mer i høyden i dag/siste døgn enn observert ved selvsyn i dag.

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 100 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Våt Våt, grovkornet snø gjennom hele snødekket opptil i alle fall 600moh. Over 700moh var det kommet nysnø, men ikke mye (maks ca. 5-6cm) og den er fuktig til våt og binder godt gammel snøovetflate. Det har blåst en del fra sør-sørvest og i disse himmelretningene er det lite nysnø og snøovetflsten over ca. 900moh består av bærende skare i all hovedsak i disse himmelreningene. I nord og øst er det altså noe nysnø ned til ca. 700moh, men turen i dag gikk ikke høyere enn 1100moh, og det er mulig at det er mer og tørrere snø i høyereliggende fjell og fjellområder som kan bli mer påvirket av vinden og gi fokksnøproblematikk.

Snøprofil

7 cm K MFcr M, 3 cm 4F MF 3 mm W, 2 cm I MFcr M, 54 cm 4F MF 3 mm W, 5 cm 1F RGxf 4 mm M-W Tatt i sørvendt helning på ca. 1100moh.

ObsID: 237301

Ofoten / Narvik

Snø

28.05.2020 kl. 15:56

781 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Nysnø. Ca. 2-3cm og våt.

ObsID: 237283

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2020 kl. 15:20

903 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

23. mai 18:23 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 1069 moh og sluttet på 963 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Usikker når tid det gikk

ObsID: 237064

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2020 kl. 13:30

860 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye vann i snøen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt, råtten snø mange plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen ordentlig nattefrost inatt heller. (Ihvertfall under 1200moh).

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Temperatur ikke målt- men det var mange plussgrader ihvertfall. Overskyet i dag. Sterk vind i høyden.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mange våte løssnø skred (mesteparten av de gikk antakeligvis for et par dager siden)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Smelteomvandlet overalt (gikk ikke høyere enn 1600moh). På tidlig morgen timene var det gjenfrossen ovenfor 1200moh i vest vendt terreng. Men et par timer senere var det våt gjennomslags føre på dette aspekt også.

ObsID: 237066

Ofoten / Hamarøy

Snø

26.05.2020 kl. 10:30

582 moh

JL (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Ved "jekking" med spaden i sagespor i bakkant gjekk søyla til brudd i same lag som ved LBT. Måtte bruke mykje kraft ved jekking.

LBT@90cmQ2 Nokså hardt slag måtte til for å få brudd. Gjekk i lag med lausare MF mellom to skarelag.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snødekket var smelteomvandla til bunns på obs-stad, men ikkje heilt homogent. Veksling mellom MF og skare nedover i snødekket. Lag med mjukare og lausare MF mellom skarelag lengre nede i snødekket. Antatt tidlegare FC, men dette var ikkje veldig godt synleg. Såg ikkje teikn til opphoping av vatn over lag.

Snøprofil

6 cm F-4F MF 0 mm/0 mm W, 35 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm W, 13 cm K MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 237111

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org