Snøskredvarsel for Ofoten søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende skredforhold i fjellet grunnet høye temperaturer og smelting. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer helt opp på fjelltoppnivå og soloppvarming gjør at det nå er stor fare for naturlig utløste skred. Det vil være lett for en skiløper å utløse våte løssnøskred i bratt terreng. Mange steder er det gode drensforhold i snøen, men det er likevel grunn til å være forsiktig inntil videre. Utvis varsomhet i områder med nysnø i høyden da det vil kunne gå skred her i forbindelse med oppvarmingen. Det kan fremdeles finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden (over 1000 moh), men utbredelsen er trolig begrenset. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skavlbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under. Unngå utløpssoner. Opphopning av vann i snødekket kan føre til blå laguner som gjør snødekket svært ustabilt. Dette kan føre til sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til 600 moh er det våt grovkornet snø og det har minket godt på snøen de siste dagene. Torsdag og natt til fredag kom det enkelte steder litt nysnø over ca 700 moh, men denne er nå for det meste smelteomdannet.
Det har vært observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen. Basert på observasjon fra Fagernesfjellet lørdag er dette laget nå smelteomdannet og lite potent.
Det har siste tiden vært observert en del våte skred. Lørdag ble det observert flere våte skred over 700 moh i Fagernesfjellet.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker. Lørdag formiddag er det 2 plussgrader og svak vind fra sør på Fagernesfjellet målestasjon (1000 moh).
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og mindre skyer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
4 °C til 9 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 21:29

1221 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

31. mai 20:30 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1137 moh og sluttet på 863 moh Brattheng Fikk tilsendt bilde. Uklar eksakt når det gikk.

ObsID: 237753

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:30

649 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Tatt mot sv. Vargfjordtiden og Langvågtuva

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 600 moh Ser bare fjellet fra lavlandet og har markert alle himmelretninger da jeg tipper det er samme tendensen rundt om. Ser flere skred som har gått idag itillegg til noen gamle - bla et skavelbrudd som har utløst flakskred.

ObsID: 237637

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:15

833 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Ser bort på Steintuva. Gikk i skyggesida.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye naturlig utløste små våte løssnøskred. Har hørt det buldre godt i fjellet videre iløpet av dagen, men ikke klart å se hvor skred har gått.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra V → 30% skyer God temperatur hele dagen

Skredaktivitet

31. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 237663

Ofoten / Narvik

Snø

30.05.2020 kl. 13:20

868 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser FCxr 5mm, 90cm fra overflate. (Beklager dårlig bilde kvalitet- vanskelig å fange før det smelte)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  5cm våt nysnø. Bilde tatt på 1050moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

9 cm F MF W, 66 cm 4F/4F-1F MF W, 6 cm 4F-1F MF V, 4 cm 4F FCxr/MF W, 10 cm K IFbi 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTX

Faretegn

Mye vann i snøen

Ferske skred Skavlbrudd og fersk naturlig utløste skred ovenfor ca. 700moh (nysnø grensen på fredag)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra S ↑ 25% skyer Mildt! Igår ca. 10mm nedbør, som snø ovenfor ca. 700-800 moh. Lav skydekke/ tåke, men oppholdsvær ovenfor skydekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Dette problem kan være tilstede i lavere liggende område også, men er mest fremtredende >700moh hvor det har kommet litt nysnø under de siste 2 dager som nå blir varmet opp for første gang.

Skredfarevurdering

2 Moderat Grenseland mellom FG2-3. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra torsdag/fredag som nå blir utsatt for varm lufttemp og sterk solinnstråling. Det blir nok å gå noen våteflak skred under de nærmeste dagene. Men jeg tror vi er nok forbi den aller verste perioden. Varm vær og fravær av nattefrost har nå pågått i cirka 10dager, og det er dermed ettarblert dreneringskanaler i snødekke og det er blitt mer og mer homogent med tidligere observert skarelagene nå smelteomvandlet. Det ble observert litt kantkorn nær bakken som er i ferd med å bli fullstendig smelteomvandlet. Varm temperaturer og sterk solinnstråling på søndag og mandag betyr at våte løssnøskred og flak er fortsatt mulig. Men fare blir å minke etterhvert når snødekke blir fullstendig homegent.

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). Naturlig utløst Et par skavlbrudd observert fra avstand

30. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Observert skred aktivitet var i nord vendt terreng. Men problem er nok tilstede i alle himmelretninger.

ObsID: 237512

Ofoten / Narvik

Snø

28.05.2020 kl. 18:53

1120 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bærende skare med litt fuktig nysnø over. Bildet tatt på ca. 980moh i nordvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Litt nysnø over våt, grovkornet snø. Det har begynt å smelte godt i lavlandet og under ca. 200moh er det ikke sammenhengende snø lenger flere steder, men fortsatt mye snø i fjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh).

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Våt Våt, grovkornet snø gjennom hele snødekket opptil i alle fall 600moh. Over 700moh var det kommet nysnø, men ikke mye (maks ca. 5-6cm) og den er fuktig til våt og binder godt gammel snøovetflate. Det har blåst en del fra sør-sørvest og i disse himmelretningene er det lite nysnø og snøovetflsten over ca. 900moh består av bærende skare i all hovedsak i disse himmelreningene. I nord og øst er det altså noe nysnø ned til ca. 700moh, men turen i dag gikk ikke høyere enn 1100moh, og det er mulig at det er mer og tørrere snø i høyereliggende fjell og fjellområder som kan bli mer påvirket av vinden og gi fokksnøproblematikk.

Notater

Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Ukjent N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Det er noe usikkerhet knyttet til dette, da det baserer seg noe på en ikke direkte observert situasjon og er avhengig av at det har snødd mer i høyden i dag/siste døgn enn observert ved selvsyn i dag.

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 100 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Vær

Regn -1,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lavt skydekke, ned til ca. 700moh. En del vind i høyden fra sør-sørvest. Litt nedbør, som regn i lavlandet og sludd over ca. 700moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høyere temperaturer og nedbør har gitt problematikk rundt våte løssnøskred, ustabile skavler og glideskred. Siste døgns nedbør har kommet som snø fra ca. 700moh og opp med vind fra sør-sørvest. Observert i dag er at vinden har flyttet denne snøen over i leheng, men at det til mitt observerte toppunkt (ca. 1100moh) er snakk om relativt beskjedne snømengder som er fuktig til våt og som binder godt til gammel snøoverflate. Det er mulig at det har kommet mer og tørrere snø som har blitt mer påvirket (flyttet og flaket) i høyereliggende fjell og områder. Mye nedbør (regn i lavlandet, snø i høyden) og fortsatt relativt kraftig vind fra sørvest neste døgn, gir økt fare for våte løssnøskred og glideskred, men også for flakskred (fokksnø) i de høyeste fjellområdene i regionen.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm K MFcr M, 3 cm 4F MF 3 mm W, 2 cm I MFcr M, 54 cm 4F MF 3 mm W, 5 cm 1F RGxf 4 mm M-W Tatt i sørvendt helning på ca. 1100moh.

ObsID: 237301

Ofoten / Narvik

Snø

28.05.2020 kl. 15:56

781 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

Nysnø. Ca. 2-3cm og våt.

ObsID: 237283

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org