Snøskredvarsel for Ofoten mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende skredforhold i fjellet grunnet høye temperaturer og smelting. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er mange steder vannmettet og vi forventer naturlig utløste våte skred. Det vil og være lett for en skiløper å utløse våte løssnøskred i bratt terreng. Skredfaren er synkende, men vær obs på at det kan være vanskelig å vurdere stabiliteten. Konservativ veivalg anbefales. Under 700-900 moh vil skredproblemet være mindre utbredt og skredfaren ventes å være lavere. Kraftig snøsmelting øker også faren for skavlbrudd, glideskred og sørpeskred. Unngå utløpsområder.
Opp til 600 moh er det våt grovkornet snø og det har minket godt på snøen de siste dagene. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget, mens det fortsatt ligger mye for årsrtiden i høyden. Torsdag og natt til fredag kom det enkelte steder litt nysnø over ca 700 moh, men denne er nå for det meste smelteomdannet.
Det har vært observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen. Basert på observasjon fra Fagernesfjellet lørdag er dette laget nå smelteomdannet og lite potent.
Det har siste tiden vært observert en del våte skred. Lørdag ble det observert flere våte skred over 700 moh i Fagernesfjellet. Søndag gikk det våte løssnøskred og enkelte flakskred.
Det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
4 °C til 9 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 10 °C på 1100 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

01.06.2020 kl. 11:13

1269 moh

VEP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VEP Kommentar:  Tøttamassivet øst for Tøttatoppen like etter skredet.

Skredhendelse

1. jun 11:13 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1271 moh og sluttet på 507 moh Brattheng Skred i Tøttamassivet 1. Juni

Ulykke/hendelse

Stort skred som genererte tordenaktig lyd. Skredet stanset i «gryta» ovenfor Fagerjord. Snø Påvirket ingenting

ObsID: 237749

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 21:29

1221 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

31. mai 20:30 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1137 moh og sluttet på 863 moh Brattheng Fikk tilsendt bilde. Uklar eksakt når det gikk.

ObsID: 237753

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:30

649 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Tatt mot sv. Vargfjordtiden og Langvågtuva

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 600 moh Ser bare fjellet fra lavlandet og har markert alle himmelretninger da jeg tipper det er samme tendensen rundt om. Ser flere skred som har gått idag itillegg til noen gamle - bla et skavelbrudd som har utløst flakskred.

ObsID: 237637

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:15

833 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Ser bort på Steintuva. Gikk i skyggesida.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra V → 30% skyer God temperatur hele dagen

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye naturlig utløste små våte løssnøskred. Har hørt det buldre godt i fjellet videre iløpet av dagen, men ikke klart å se hvor skred har gått.

Skredaktivitet

31. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 237663

Ofoten / Narvik

Snø

30.05.2020 kl. 13:20

868 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde viser FCxr 5mm, 90cm fra overflate. (Beklager dårlig bilde kvalitet- vanskelig å fange før det smelte)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  5cm våt nysnø. Bilde tatt på 1050moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Grenseland mellom FG2-3. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra torsdag/fredag som nå blir utsatt for varm lufttemp og sterk solinnstråling. Det blir nok å gå noen våteflak skred under de nærmeste dagene. Men jeg tror vi er nok forbi den aller verste perioden. Varm vær og fravær av nattefrost har nå pågått i cirka 10dager, og det er dermed ettarblert dreneringskanaler i snødekke og det er blitt mer og mer homogent med tidligere observert skarelagene nå smelteomvandlet. Det ble observert litt kantkorn nær bakken som er i ferd med å bli fullstendig smelteomvandlet. Varm temperaturer og sterk solinnstråling på søndag og mandag betyr at våte løssnøskred og flak er fortsatt mulig. Men fare blir å minke etterhvert når snødekke blir fullstendig homegent.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra S ↑ 25% skyer Mildt! Igår ca. 10mm nedbør, som snø ovenfor ca. 700-800 moh. Lav skydekke/ tåke, men oppholdsvær ovenfor skydekke.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt

Tester

ECTX

Faretegn

Mye vann i snøen

Ferske skred Skavlbrudd og fersk naturlig utløste skred ovenfor ca. 700moh (nysnø grensen på fredag)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Dette problem kan være tilstede i lavere liggende område også, men er mest fremtredende >700moh hvor det har kommet litt nysnø under de siste 2 dager som nå blir varmet opp for første gang.

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). Naturlig utløst Et par skavlbrudd observert fra avstand

30. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Observert skred aktivitet var i nord vendt terreng. Men problem er nok tilstede i alle himmelretninger.

Snøprofil

9 cm F MF W, 66 cm 4F/4F-1F MF W, 6 cm 4F-1F MF V, 4 cm 4F FCxr/MF W, 10 cm K IFbi 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237512

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org