Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 04.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte løsneområder og i mulige utløpsområder for skred. Vær også observant i områder med glidesprekker og i fjellsider under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer igjen medfører snøsmelting høyere opp og det medførermer vann til stede som svekker bindinger i snøen. Det vil være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Skred kan også løsne naturlig, spesielt tilknyttet bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær særlig oppmerksom der sola får tak. Vær forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Ha fortsatt fokus på muligheter for skavlbrudd og glideskred.
Opp til 600 moh er det våt grovkornet snø, men det minker godt på snøen hver dag. I høyden er det er fortsatt mye snø for årstiden. Det er store variasjoner i snømengder og snøgrense i regionen. Mange steder under 300-500 moh. er det generelt lite snø igjen i terrenget.
Det har vært observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen. Basert på observasjon fra Fagernesfjellet lørdag er dette laget nå smelteomdannet og lite potent.
Det er observert mange våte løssnøskred.
Det er mange steder store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

04.06.2020 kl. 13:47

960 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye snø igjen for årstid. Sonde er 3m lang.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med tekst på varsom. Det smelte fort i fjellet nå, men det er fortsatt skiføre så og si overalt ovenfor skoggrensen. Nattefrost under natt til onsdag (fra ca. 1000moh og oppover) har nok hatt en gunstig effekt på snø stabilitet. . . . . . Varme dager og mer smelting gjør at det finnes mye vann i snødekke. Våte flak kan fremdeles ikke utelukkes da det finnes en intakt skarelag so kan gi opphopning av vann på oversiden. Dette typ av skred er ikke enkelt å forutse... Uendret de nærmeste dagene Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s Mildt. Et par mm med nedbør under natt til torsdag, men oppholdsvær nå. Relativt vindstille her i nord vendt fjellside.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå. Der hvor dette er tilstede er det fortsatt mulig å ser opphopning av vann og naturlig utløste våteflakskred (slik som i mørkholla for 4-5 dager siden).

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

340 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 2000 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Meget våt Det er nå lite snø igjen under 300-400moh etter mye høy temperatur og kraftig snø smelting siste 2 uke. Snødekke består hovedsakelig av våt til meget våt, grovkornet smelteomvandlet snø. . . . Natt til onsdag var det litt kaldere temperaturer, og den øverste del av snødekke fikk fryse litt i noen timer- dette hadde gunstig effekt på snø stabilitet og samtidig skapt ganske fin vår skiføre. . . . . Det ble ikke observert noen vedvarende svaklag idag (man må trolig høyere til fjells for å finne disse, hvis de ikke er allerede helt ødelagt der oppe og). Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå.

Skredaktivitet

4. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.

Snøprofil

10 cm F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 60 cm 4F-/1F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm W

ObsID: 238025

Ofoten / Narvik

Snø

01.06.2020 kl. 11:13

1269 moh

VEP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VEP Kommentar:  Tøttamassivet øst for Tøttatoppen like etter skredet.

Ulykke/hendelse

Stort skred som genererte tordenaktig lyd. Skredet stanset i «gryta» ovenfor Fagerjord. Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

1. jun 11:13 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1271 moh og sluttet på 507 moh Brattheng Skred i Tøttamassivet 1. Juni

ObsID: 237749

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org