Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 09.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabilt. Likevel fare for enkelte store skred der det er glidesprekker eller skarelag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag/mandag ble noe varmere enn meldt, og det har kommet mindre nedbør enn antatt. Fokksnøproblemet som var varslet har i stor grad uteblitt og nysnøen som kom på de aller høyeste toppene ventes å stabilisere seg raskt. Snøen drenerer godt både regn og smeltevann men der sola får tak kan det gå små løssnøskred. Enkelte steder er det fare for glideskred. Disse er svært vanskelig å forutsi. Åpne sprekker er tydelig faretegn. Noen få steder finnes også et skarelag som kan samle opp smeltevannet og gi store flakskred. Vær observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Opp til rundt 1000 moh er det våt/fuktig grovkornet snø. I lavlandet under 300-400 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det i høyden mye snø for årstiden. Mest snø finnes i østvendte fjellsider.
De vedvarende svake lag av kantkorn i høyfjellet, er nå trolig smelteomvandlet i stor grad. Men det kan ikke utelukkes at de kan være intakt enkelte steder.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

07.06.2020 kl. 16:30

869 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh. N vendt terreng i kystnær strøk. Gravde på en plass med litt tynnere snødekke enn det som er gjennomsnittlig for dette høyde og aspekt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt kl.07.40. viser Fagernesfjellet, og hvor mye smelting som har skjedd den siste uke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 870moh mot ØNØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 850moh. Viser sør vendt fjellside
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Mye vann i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1500 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Snødekke er smelteomvandlet. Det har vært MYE smelting de siste ukene, men det er fremdeles fin skiføre ovenfor skoggrensen, og mulig å lurer seg ned til ca. 200-300moh. . . . . Det finnes fortsatt en skare lag i snødekke som kan føre til opphopning av vann.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Idag er det overskyet, litt kaldere og det er kommet litt regn. Det bør presiseres at det har hittils idag kommet betraktelig mindre nedbør enn det som ble varslet; bare et par mm på lokal værstasjoner. . . . . De siste dagene har det vært pent oppholdsvær, med varme temperatur.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det smelte fort om dagen. Snødekke er så og si helt smelteomvandlet, men en intakt skarelag gjør at våte flak ikke kan utelukkes ennå. Dette problem har "A" på utbredelse på ADAM etter min mening, men str. 3 gir FG2. . . . . Men det generelle inntrykk er FG1. . . . Det har ikke kommet så mye nedbør idag som ble varslet, og der er i tillegg ganske mildt også høyt til fjells. Dermed er varslet skredproblem fokksnø >700moh ikke aktuelt. Tror man må opp i 1500moh for å finne fersk snø. Ingen stor endring ventes under de kommende dager. . . Hvis den varslet nedbør skulle kommer senere enn meldt så kan det bli en kortvarig økning i skredfare. Da relatert til opphopning av vann rundt skarelag. Hvis ikke forventes en ytterligere gradvis stabilisering av snødekke.

Skredaktivitet

7. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert (fra siste 2 døgn). Sikt var noe begrenset.

Snøprofil

7 cm 4F- MF W, 25 cm 4F+/1F MF W, 2 cm K MFcr, 3 cm 4F- MF, 55 cm 4F MF W

ObsID: 238325

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org