Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 01.12.2020

1
Liten
Publisert:

Det er generelt lite snø. I høyden kan det være små ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er få områder som har nok snø til å gi skredfare, men nedbøren fra mandag kan ha lagt igjen en god del snø i høyden. I kompaniskap med vind kan det ha dannet seg ustabile fokksnøflak i leområder. Synkende temperaturer tirsdag gjør at snødekket stabilisere seg raskt. Det blir litt lavere snøgrense, men under skoggrensen er skiføret fortsatt fraværende.
Under skoggrensen er det svært lite eller ingen snø. Over 500 moh ligger det en liten såle av skaresnø. Flekkvis ligger det noe mer snø i forsenkninger og her er det fokksnøansamlinger.
Det har vært vekslende temperaturer og snøgrensen går stadig opp og ned.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

01.12.2020 kl. 18:46

53 moh

Kaj@obskorps (****)

Snødekke

20 cm nysnø Fikk beskjed at det er kommet nærmere 20cm nysnø siste døgn i Bjerkvik (har ikke sett det selv).

ObsID: 243467

Ofoten / Narvik

Snø

01.12.2020 kl. 12:23

251 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HN4 @275moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 330moh i Tøttadalen, viser VNV side av Rombakstøtta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 300moh. Viser N vendt side på Fagernesfjellet.

Snødekke

Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Litt nysnø under natt til tirsdag -troligvis mer i indrestrøk (basert på data fra værstasjon). Grense for tørr snø ca. 300moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra V →

ObsID: 243444

Ofoten / Narvik

Snø

01.12.2020 kl. 06:28

139 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Kram julesnø

ObsID: 243363

Ofoten / Narvik

Snø

30.11.2020 kl. 13:30

510 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 500moh, viser sørvendt fjellside i indrestrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 500moh, viser nordvendt fjellside i indrestrøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på et sted med litt over gjennomsnittlig dyp snødekke. Øverst hansker viser tynn sjikt med FC under MFcr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Markert skille i snømengde rundt Søsterbekken. Det er ikke mye snø her i indrestrøk, men ihvertfall mer enn samme høyde ute ved fjorden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Mer snø her i indrestrøk enn ved fjorden- dvs. mer enn ingenting. . . . . . Også her er det lite snø for årstiden, og ikke skiføre ennå med mindre man er ekstrem ukresen og oppsøke små lommer med snø i søkk og forsenkninger. . . . . . Snø fra tidligere i høst er blitt smelteomvandlet og snødekke består hovedsakelig av smelteomvandlet snø, med en tynn sjikt av kantkorn underskare på overflaten.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Mildvær de siste dagene, men litt kaldere temperaturer i indrestrøk i dag. Ingen nedbør av betydning siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er lite snø i Ofoten region for årstiden, og generelt ikke nok for å kunne snakke om skredproblem ennå. Unntak kan være i høyt liggende område i indrestrøk (>1000moh.) i veldig spesifikk terreng formasjoner som søkk og forsenkninger Ingen endring av betydning ventet under de næreste dagene

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm, 12 cm P MFpc

ObsID: 243271

Ofoten / Narvik

Snø

30.11.2020 kl. 12:46

238 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lite til ingen snø i Rombaksbotn området
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lite til ingen snø i Rombaksbotn området

Snødekke

ObsID: 243253

Ofoten / Narvik

Snø

28.11.2020 kl. 11:30

941 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 650moh, viser VNV vendt side av Fagernesfjellet (toppen er på 1000moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 750moh, viser VNV vendt side av Fagernesfjellet (toppen er på 1000moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ujevnt fordelt snø fra 19-20 nov. Mange stede er avblåst, mens enkelte leheng har samlet seg små lommer med vindtransportert snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 900moh mot vest. Viser ujevnt fordelt snø fra 19-20 nov. Mange stede er avblåst, mens enkelte leheng har samlet seg små lommer med vindtransportert snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 1000moh, i østlige retning
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  gjennomsnittlig snødekke (der hvor det finnes snø..). Se vedlagt profil.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mildt og overskyet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Det er lite snø for årstid. November har vært relativt mildt og nedbørfattig. Snø som kom i oktober og begynnelsen av november ble preget av mildvær i midten av november, dette mildvær førte til mye smelting av snø og dannelse av MFcr høyt til fjells. For cirka en uke siden (19-20 nov.) kom det litt snø, ca. 10cm. etterfulgt av en nye runde med mildvær og sterk vind.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt og overskyet. Ikke kommet den nedbør som var tidligere varslet.

Skredfarevurdering

Dagens obstur gikk til 1000moh (med piggsko og isbrodder siden det ikke er skiføre). Det er ikke sammenhengende skiføre ennå, bortsett fra på breene, og små lommer i søkk og forsenkninger ovenfor 700moh. Dagens snømengde ansees som ikke tilstrekkelig for å kunne utgjør noe skredfare av betydning. Litt snø denne uke, ihvertfall på snaufjellet, men sannsynligvis ikke nok for å gi nok snø til ing av skredfare.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm P MFcr, 3 cm 1F MFcl/FC 2 mm/1 mm NB! Det er svært lite snø generelt. Dette profil er gjort på 900moh i SSV vendt terreng og er representativt for de små lommer med snø på snaufjellet.

ObsID: 243035

Ofoten / Narvik

Snø

28.11.2020 kl. 10:36

364 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca.250moh og viser hvor lite snø det er under skoggrensen. Det er nok representativt for kystnærstrøk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca.250moh og viser hvor lite snø det er under skoggrensen. Det er nok representativt for kystnærstrøk.

Snødekke

0 cm nysnø Våt løssnø Våt Lite snø generelt. Det kom ca. 10cm mellom 19-20. nov. dette er nå våt og smelteomvandlet opp til ca. 700-800moh.

ObsID: 243028

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org