Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 16.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø i kombinasjon med vind vil danne ferske flak med fokksnø leområder. Dette vil være mest utpreget i skjermede formasjoner som renner, forsenkninger og bak rygger. Flakene er lettest å løse ut når det er pågående pålagring eller der flakene er veldig ferske. Det er mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De svake lagene ligger dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. De svake lagene er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke har ødelagt lagene. I områder som får gløtt av sol kan temperaturøkning svekke bindingene i snøen og det kan gå enkelte mindre, våte løssnøskred i solvendt terreng. Skredfaren vil være størst nord i regionen der det ventes mest nedbør.
Under tregrensen ligger det ubundet, fuktig til våt snø. Over tregrensen er snøen generelt vindpåvirket med myke til harde bærende fokksnøflak. Litt fersk nysnø og/eller tynne flak med fokksnø ligger over dette igjen. Rygger og utsatte formasjoner er avblåst til mildværsskare eller bakken. Det er mindre snø enn normalt for årstiden.
Et mildvær i slutten av februar ødela vedvarende svake lag med kantkorn opp til nær 1000 moh. Værdata tilsier at vedvarende svake lag fortsatt er et skredproblem over denne høyden. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer. Mellom smeltepakken fra slutten av februar og nysnøen fra starten av mars er det observert utvikling av små kantkorn. Per nå er de fortsatt så små og runde at det ikke regnes som et skredproblem, men må følges med på.
Fredag ble det på Bjørnfjell meldt om drønn i kantkorn nært overflaten der snødekket er tynt
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

16.03.2021 kl. 11:52

767 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  På andre sia av fjorden veggfjellet og fjell i Grovfjord i bakgrunnen.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen som kom igår er lett vindpåvirka over 700 moh. Ligger stortsett jevnt fordelt, men enkelte dyner i leområder.

ObsID: 262409

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 08:37

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:38 Ingen, -2,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

ObsID: 262364

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 01:27

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261325

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 14:46

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Øra (0moh) kl 14:46

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 261299

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 13:41

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:41 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 13:41 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kaldere vær .

ObsID: 261291

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 08:41

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Bratli (200moh) kl 08:41

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261233

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 06:38

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261217

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 09:39

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bratli (200moh) kl 09:39

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261073

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 03:33

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261038

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.03.2021 kl. 16:33

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bratli (200moh) kl 16:33

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260993

Ofoten / Narvik

Snø

13.03.2021 kl. 13:47

395 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Vindpakket myk Fra 400 er det kun øverste 5 cm nysnø som er fuktig. Et dryss løs snø oppå myke fokksnøflak. Knauser er avblåst. Over 400 er terrenget svært avblåst og en må oppsøke søkk for å finne sammenhengende snødekke. Overflata veksler mellom myke og harde fokksnøflak, samt avblåst mildværsskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 500 moh Vinden økte på, vanskelig å anslå retning, men basert på historikk fra nærliggende stasjon var det SØ vind. Fokksnøflakene som ble dannet sprakk opp her og der, men milde temperaturer gjør at de stabiliseres raskt.

Faretegn

Ferske sprekker Oppsprekking i fersk fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag har det vært gunstige temperaturforhold for stabilisering av fokksnøflak. I området jeg har vært er det svært lite snø for årstiden, men en må være oppmerksom i områder hvor det ligger store ansamlinger av fokksnø. Kjenner ikke til forholdene i høyden med tanke på skredproblem med vvl. Påfyll av nysnø i kombinasjon med vind vil legge opp ustabile nysnøflak i leområder. Gamle fokksnøflak ventes å være stabilisert grunnet gunstige temperaturer lørdag, men høyt til fjells kan disse fremdeles påvirkes av en skiløper. Varslet faregrad er riktig I området jeg var i økte vinden på rundt kl 14 og det ble dårlig sikt med fokk og rokk. Det ble grunnet dette retur og ingen snøprofil.

ObsID: 260958

Ofoten / Narvik

Snø

13.03.2021 kl. 13:07

133 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig snø i skogen, ca 15 cm ubundet (men godt kram). Mildnet igår formiddag.

ObsID: 260949

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.03.2021 kl. 09:10

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260907

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org