Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 17.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med roligere vindforhold og bare et lett snødryss begynner gårsdagens fokksnø å stabilisere seg. Det kan likevel fortsatt finnes ustabil fokksnø i enkelte heng, særlig i skyggeområder og høyt til fjells der det er litt kaldere temperatur. På høyfjellet kan det være mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De svake lagene ligger dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. De svake lagene er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke har ødelagt lagene. Der solen tar tak kan det gå enkelte mindre, våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.
Over tregrensen består snøoverflaten stort sett av lett vindpåvirket snø som ligger over hardere lag med eldre fokksnø og skarelag. Vindutsatt terreng er avblåst til gammel mildværsskare eller bakken. Under tregrensen ligger det løs og ubunden snø over gammelt smelteomvandlet snødekke. Det er fortsatt mindre snø enn normalt for årstiden.
Et mildvær i slutten av februar ødela vedvarende svake lag med kantkorn opp til nær 1000 moh. Værdata tilsier at vedvarende svake lag fortsatt er et skredproblem over denne høyden. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer. Mellom smeltepakken fra slutten av februar og fokksnø som har blitt dannet senere er det observert utvikling av små kantkorn. Per nå er de fortsatt så små og runde at det ikke regnes som et skredproblem, men må følges med på.
Tirsdag formiddag er det sol og rolige vindforhold.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.03.2021 kl. 18:01

1256 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn under skare og begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  ECT gikk ikke til brudd, men ved å bruke MYE kraft med spaden bak profilet fikk man et plant brudd i kantkorn under skarelag

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

Gravde en kjapp profil for å se etter vedvarende svake lag på dagens skitur. Det var et godt utviklet lag med kant 75 cm ned i profilen, men det skulle svært stor tilleggsbelastning til for å påvirke det da laget er låst av overliggende hard fokksnø og skarelag. Når laget først gav etter var det et rent og fint brudd (Q1). Begerkrystallene ved bakken er massive, men enda vanskeligere å påvirke og laget er tjukt. Str 3, få heng og stor tilleggsbelastning som beskrevet på Varsom rimer bra med det vi observerte i dag (kan eventuelt vurdere om svært stor tilleggsbelastning er mer rett).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra NØ ↙ Litt vind fra NØ, stort sett overskya. Lett tåke på toppen av Tredjetoppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett vindpåvirka snø i sørvendte heng og på utsatte områder. Løssnø i nordvendte sider.

Snøprofil

Tynt lag med kantkorn 75 cm ned i snødekket. Tjukt lag med store begerkrystaller ved bakken. Begge lagene er svært vanskelig å påvirke da de er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.

ObsID: 262641

Ofoten / Narvik

Snø

17.03.2021 kl. 16:10

988 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HN15 i nordvendt terreng på 750moh. Helt ok skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 740moh. viser NV vendt fjellside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i toppen av sørvendt fjellside på 1000moh. Gravde på en plass med større innsamling av nysnø for å se på ustabil sjikt overgang i dagsferske nysnø. Se vedlagt profil.

Tester

CTM18@46cmQ2

CTM11@30cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat Fikk generelt inntrykk av en lav FG2 idag. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra siste døgnet, men ut ifra dagens observasjoner har den ikke så stor utbredelse. Mest utsatt himmelretning er også mer sørvendt enn det som ble publisert på varsom. Problem med kantkorn ble ikke observert, men er antakeligvis tilstede høyere til fjells og lengre øst mot grensen med sverige. Det finnes rikelig med snø (10-30cm) tilgjengelig for vindtransport når vinden øker på fredag Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s fra N ↓ 75% skyer Snøbyger under natt til onsdag, som snø til havnivå. Bris fra nord-nordøst.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Denne skredproblem ble ikke observert på dagens obstur og er basert på tidligere observasjoner. Jeg er enig med tekst på varsom som beskriver problemet som mest fremtredende i høyere/indrestrøk hvor mildværet i slutten av februar ikke traff så hardt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøbyger under natt til onsdag gaven fin påfyll, ca. 15cm. relativt jevnt fordelt grunnet relativt svakt vind. Mange heng har gunstig snødekke oppbygging med lett ubunden snø uten åpenbar lagdeling. Men det finnes små lommer hvor myk vindpakket snø ligger opp på svaklag av nysnø. Største samling av vindtransportert virker å finnes i sørvendt leområde nær rygg formasjon fra skoggrensen og oppover. Vedvarende svaklag av kantkorn ble ikke observert på dagens obstur, men kan nok ikke utelukkes i andre heng (spesielt høyere til fjells og nærmere svenskegrensen).

Snøprofil

20 cm 4F- DF D, 15 cm F+ PP D, 12 cm 4F DF D, 5 cm P MFcr, 6 cm 4F+ FCxr D, 20 cm 1F RG D, 10 cm P MFpc -10,5 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 262630

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 15:39

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -2 °C Øra (0moh) kl 15:39

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 262601

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 14:29

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:40 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262592

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:54

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262550

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:52

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 262547

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:52

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262548

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:08

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Strætelia (200moh) kl 09:00 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 262537

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 10:58

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Bratli (200moh) kl 10:58 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 262529

Ofoten / Narvik

Snø

16.03.2021 kl. 11:52

767 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  På andre sia av fjorden veggfjellet og fjell i Grovfjord i bakgrunnen.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen som kom igår er lett vindpåvirka over 700 moh. Ligger stortsett jevnt fordelt, men enkelte dyner i leområder.

ObsID: 262409

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 08:37

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:38 Ingen, -2,0 °C.

ObsID: 262364

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 01:27

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261325

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 14:46

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Øra (0moh) kl 14:46

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 261299

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 13:41

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kaldere vær .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:41 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 13:41 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 261291

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 08:41

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Bratli (200moh) kl 08:41

ObsID: 261233

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 06:38

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261217

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 09:39

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bratli (200moh) kl 09:39

ObsID: 261073

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 03:33

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261038

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org