Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 18.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden øker mot kvelden kan noe av løssnøen som finnes i terrenget bli flyttet over til leområder og danne ustabile flak med nedføyka nysnø. På høyfjellet kan det være mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De svake lagene ligger dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. De svake lagene er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke har ødelagt lagene. Der solen tar tak kan det gå enkelte mindre, våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.
I slutten av februar førte mildvær og mye regn til at nederste delen av snødekket er smelteomvandlet opp til skoggrensen. Videre ble det delvis fuktet opp til ca 1000 moh. Over tregrensen består snøoverflaten nå stort sett av løssnø eller lett vindpåvirket snø som ligger over hardere lag med eldre fokksnø og skarelag. Under tregrensen ligger det løs og ubunden snø over gammelt smelteomvandlet snødekke.
Mildværet i slutten av februar ødela vedvarende svake lag med kantkorn opp til nær 1000 moh. Værdata tilsier at vedvarende svake lag fortsatt er et skredproblem over denne høyden. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer. Mellom smeltepakken fra slutten av februar og fokksnø som har blitt dannet senere er det observert utvikling av små kantkorn. Per nå er de fortsatt så små og runde at det ikke regnes som et skredproblem, men må følges med på.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.03.2021 kl. 15:00

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 20:07

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten fare men værmelding videre melder stor fare. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 262811

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.03.2021 kl. 13:57

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262764

Ofoten / Narvik

Snø

18.03.2021 kl. 13:37

1132 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Skulle legge inn som hendelse, men får ikke endret uten å miste posisjonen. kort fortalt: Personutløst, 15-20 cm høy bruddkant, 40-50 meter lang bruddkant. Str 1/2. Gikk på nedføyka svakt lag av nysnø, dette ble også funnet i ett par profiler. Varierende hardhet i snøoverflata på fjellet og akkurat på dette stedet var det et lite "isolert område" med myke fokksnøflak,
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE
ObsID: 262756

Ofoten / Narvik

Snø

18.03.2021 kl. 12:10

1000 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  En rask LBT, løsna på nedføyka nysnø ved frigjøring i bakkant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Begynnende kantkorn under skarelag
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Stedvis store furer, men for det meste små myke flak mellom løs eller ruflet snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak oppå nedføyka svakt lag av nysnø er lett å løse ut for en enkelt skiløper, dette gjelder spesielt der flakene er myke. Skredproblemet gjelder der nysnøen som kom mandag har bundet seg i flak. Gamle fokksnøflak er stabile, også høyt til fjells. Vedvarende svakt lag av kantkorn viker ikke til å være et problem i dette området. Mye nedbør i kombinasjon med vind vil legge opp ferske ustabile fokksnøflak i leområder. Disse kan finnes i flere himmelretninger grunnet vinddreining gjennom dagen. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport og i områder der fokksnøflakene blir store kan disse løsne av seg selv. I regionen som helhet, der det finnes vedvarende svake lag kan det gå enkelte naturlig utløste store skred, trolig mest aktuelt i indre strøk. Om kvelden når regnet kommer kan det gå naturlig utløste våte skred i lavlandet. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 600 moh Dette er basert på dagens observasjoner. Virker til at NØ-vind har hatt mest flyttekraft på løssnøen. Egentlig ganske forutsigbar situasjon, om en kjører løs eller ruflesnø så er det trygt, men en sving innpå myke flak kan utløse småtteri da det ikke har vært nok vind til at flakene er store (iallefall i dette området). Gikk over flere testheng som så ut som de hadde potensiale, men enten var snøen for løs eller for hard.

Snøprofil

10 cm F PP, 10 cm 4F/F+ DF Nedre del, 15 cm 1F RG, 1 cm I IF, 1 cm 4F FC, 40 cm P MF Traff på steinur i bunnen. Under skarelag tendens til begynnende kantkorn, men er ikke potent på dette stedet. Alle tester viste at nedføyka nysnø var jokeren, dette ble også bekreftet av et lite personutløst skred.

ObsID: 262757

Ofoten / Narvik

Snø

18.03.2021 kl. 12:00

1511 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør Lite vind, strålende sol og kaldt temperatur (ikke målt, men jeg tipper rundt -10 på obssted).

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca. 15-30cm lett løssnø i alle himmelretninger, jevnt fordelt i terrenget (flere steder rett opp på stein). Små lommer i nordvendt terreng på ca. 800moh hvor vinden hatt tatt tak i snøen, men ellers ikke tegn til vindpåvirkning.

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Eneste skredaktivitet observert på dagens tur var flere str.1 tørr løssnø i brattheng. (Hadde god oversikt over flere indikator skredbane).

ObsID: 262793

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.03.2021 kl. 11:45

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Strætelia (300moh) kl 11:46 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262735

Ofoten / Narvik

Snø

18.03.2021 kl. 10:57

700 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Over skoggrensa er snøoverflata svært varierende. Vindpakka myke flak, dyner, stedvis 10 cm løssnø, avblåst skare, flekkvis hardere flak og enkelte steder svært tynt snødekke.

ObsID: 262731

Ofoten / Narvik

Snø

18.03.2021 kl. 10:17

486 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) 10-15 løsvsnø. Fra skoggrensa lett vindpåvirka, stedvis myke fokksnøflak

ObsID: 262693

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.03.2021 kl. 10:17

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 10:18

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262694

Ofoten / Narvik

Snø

17.03.2021 kl. 18:01

1256 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn under skare og begerkrystaller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Begerkrystaller ved bakken.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  ECT gikk ikke til brudd, men ved å bruke MYE kraft med spaden bak profilet fikk man et plant brudd i kantkorn under skarelag

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett vindpåvirka snø i sørvendte heng og på utsatte områder. Løssnø i nordvendte sider.

Tester

ECTX God

Snøprofil

Tynt lag med kantkorn 75 cm ned i snødekket. Tjukt lag med store begerkrystaller ved bakken. Begge lagene er svært vanskelig å påvirke da de er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra NØ ↙ Litt vind fra NØ, stort sett overskya. Lett tåke på toppen av Tredjetoppen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Gravde en kjapp profil for å se etter vedvarende svake lag på dagens skitur. Det var et godt utviklet lag med kant 75 cm ned i profilen, men det skulle svært stor tilleggsbelastning til for å påvirke det da laget er låst av overliggende hard fokksnø og skarelag. Når laget først gav etter var det et rent og fint brudd (Q1). Begerkrystallene ved bakken er massive, men enda vanskeligere å påvirke og laget er tjukt. Str 3, få heng og stor tilleggsbelastning som beskrevet på Varsom rimer bra med det vi observerte i dag (kan eventuelt vurdere om svært stor tilleggsbelastning er mer rett).

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 262641

Ofoten / Narvik

Snø

17.03.2021 kl. 16:10

988 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HN15 i nordvendt terreng på 750moh. Helt ok skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 740moh. viser NV vendt fjellside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i toppen av sørvendt fjellside på 1000moh. Gravde på en plass med større innsamling av nysnø for å se på ustabil sjikt overgang i dagsferske nysnø. Se vedlagt profil.

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøbyger under natt til onsdag gaven fin påfyll, ca. 15cm. relativt jevnt fordelt grunnet relativt svakt vind. Mange heng har gunstig snødekke oppbygging med lett ubunden snø uten åpenbar lagdeling. Men det finnes små lommer hvor myk vindpakket snø ligger opp på svaklag av nysnø. Største samling av vindtransportert virker å finnes i sørvendt leområde nær rygg formasjon fra skoggrensen og oppover. Vedvarende svaklag av kantkorn ble ikke observert på dagens obstur, men kan nok ikke utelukkes i andre heng (spesielt høyere til fjells og nærmere svenskegrensen).

Tester

CTM18@46cmQ2

CTM11@30cmQ3

Snøprofil

20 cm 4F- DF D, 15 cm F+ PP D, 12 cm 4F DF D, 5 cm P MFcr, 6 cm 4F+ FCxr D, 20 cm 1F RG D, 10 cm P MFpc -10,5 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s fra N ↓ 75% skyer Snøbyger under natt til onsdag, som snø til havnivå. Bris fra nord-nordøst.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Fikk generelt inntrykk av en lav FG2 idag. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra siste døgnet, men ut ifra dagens observasjoner har den ikke så stor utbredelse. Mest utsatt himmelretning er også mer sørvendt enn det som ble publisert på varsom. Problem med kantkorn ble ikke observert, men er antakeligvis tilstede høyere til fjells og lengre øst mot grensen med sverige. Det finnes rikelig med snø (10-30cm) tilgjengelig for vindtransport når vinden øker på fredag Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Denne skredproblem ble ikke observert på dagens obstur og er basert på tidligere observasjoner. Jeg er enig med tekst på varsom som beskriver problemet som mest fremtredende i høyere/indrestrøk hvor mildværet i slutten av februar ikke traff så hardt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 262630

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 15:39

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Øra (0moh) kl 15:39

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 262601

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 14:29

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:40 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262592

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:54

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262550

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:52

94 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 262547

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:52

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262548

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 11:08

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Strætelia (200moh) kl 09:00 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 262537

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

17.03.2021 kl. 10:58

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Bratli (200moh) kl 10:58 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 262529

Ofoten / Narvik

Snø

16.03.2021 kl. 11:52

767 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  På andre sia av fjorden veggfjellet og fjell i Grovfjord i bakgrunnen.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen som kom igår er lett vindpåvirka over 700 moh. Ligger stortsett jevnt fordelt, men enkelte dyner i leområder.

ObsID: 262409

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 08:37

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:38 Ingen, -2,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

ObsID: 262364

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.03.2021 kl. 01:27

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261325

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 14:46

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Øra (0moh) kl 14:46

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 261299

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 13:41

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:41 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 13:41 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kaldere vær .

ObsID: 261291

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 08:41

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Bratli (200moh) kl 08:41

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261233

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 06:38

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261217

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org