Snøskredvarsel for Ofoten mandag 22.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i skredterreng under mildværsgrensen og der det er fokksnøansamlinger i høyden. I indre strøk kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny runde med nedbør og stigende temperaturer gjør at nysnøen fra søndag fuktes opp. Utover ettermiddagen venter vi at det kan gå enkelte naturlig utløste våte skred. Faren øker utover dagen i takt med at temperaturen stiger og nedbøren øker på. Over mildværsgrensen vil det, utover kvelden bygge seg opp fokksnøflak i leområder, men omfanget er trolig begrenset og temperaturen er gunstig for stabilisering. I de indre delene av regionen må du likevel være obs på et det kan ligge et og annet flak fra helgen som det kan være lett å løse ut skred i. Vedvarende svake lag av kantkorn er stort sett vanskelig å påvirke.
I lavere områder er snødekket preget at skiftende vær den siste tiden. Søndag morgen lå det 5-10 cm nysnø ved havnivå, mens det dagen før var flere plussgrader ved havnivå. I fjellet har til tider kraftig vind lagt opp fokksnøflak av varierende hardhet i leområder. For øvrig består snødekket over tregrensen av eldre fokksnøflak, skarelag og enkelte kantkornlag
I fjellet, særlig indre strøk finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. De ligger generelt under harde lag av fokksnø og er vanskelig å påvirke. Enkelte steder i fjellet er det også observert begynnende kantkorn høyere i snødekket, men det virker ikke å være et utbredt og potent skredproblem per nå.
Fredag ble det meldt om små naturlig utløste skred i nordøstvendt terreng ved Fagernesfjellet.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

22.03.2021 kl. 15:08

868 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Innsamling av fokksnø i N vendt leheng på 800moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 740moh. Viser NV vendt fjellside som er preget av sterk vind siste døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind på 1000moh og innsamling av fokksnø i nord vendt heng (høyre side av bilder).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i N vendt heng.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Sterk vind fra SV har herjet med snø overflate ovenfor skoggrensen. Utsatt område er vindbanket og avblåst, mens leområde har fersk innsamling av fokksnø av ulike tykkelser og hardhet. VSL ble ikke observert på obssted men er tilstede høyere i terrenget og lengre øst mot svenskegrensen.

Tester

ECTN6@25cm I fokksnø fra helgen

CTE6@25cmQ2 I fokksnø fra helgen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Det siste døgn har det vært en temperatur stigning på fjellet (fra -10 til -3 på 1000moh.), men fortsatt kuldegrader ved havnivå nå på ettermiddag. Vind har økt i styrke og samtidig dreide seg fra V til SSV.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Største innsamling av fokksnø i leområde vendt mot N og NØ ovenfor skoggrensen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mindre utbredelse på denne skredproblem og vanskeligere å påvirke, men betraktelig større konsekvenser grunnet hvor mye større flak blir.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Problem #1 i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høy FG2 idag, på grensen til FG3. Hoved skredproblem er relatert til økende vindtransport inn i leheng. Problem med våtesnø er ikke aktuelt ennå da varslet mildværet ikke har truffet ennå, men det kan bli et problem utover kvelden. Mer vind, nedbør og økende temperatur vil gir en økning i skredfare de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

22. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt

Snøprofil

13 cm F+ PP, 18 cm 4F+ DF, 8 cm P MFcr, 75 cm 1F RG, 15 cm P MFpc Gravde ikke dypere enn dette lag -2 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 263427

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 14:00

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Øra (0moh) kl 14:00

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 263410

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 08:07

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 263331

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 20:20

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Øra (0moh) kl 14:20 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 263278

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 13:41

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Skoglund Øse (200moh) kl 13:43 40 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 263237

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 13:19

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263227

Ofoten / Narvik

Snø

21.03.2021 kl. 08:02

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Snø -2,5 °C Temperaturendring siste døgn, fra +3 til -3. Vind fra alle retninger, til tider ganske sterkt (10-15m/s). Nedbør gikk fra regn til snø. Og nysnø grensen gikk fra 500moh til havnivå.

ObsID: 263169

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.03.2021 kl. 17:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 0 °C Øra (0moh) kl 17:08

ObsID: 263116

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.03.2021 kl. 12:23

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263063

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.03.2021 kl. 16:30

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:30 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262978

Ofoten / Narvik

Snø

19.03.2021 kl. 14:00

708 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vindtransport på gang. Bilde viser delvis nedføyket skispor som en 1t. gammel.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke i nordvendt heng 630moh. Lite snø på dette sted, men åpenbar "opp-ned" oppbygging med fast fokksnø opp på løs nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 710moh i nordvendt terreng i indrestrøk nær svenskegrensen. Rasterplater viser lag med fokksnø, blyant viser kantkorn nær bakken.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Økende temp og vindstyrke i dag har ført til dannelse av fokksnø flak i noen/flere heng. På obssted er det største innsamling i leheng vendt mot øst, men for region i sin helhet har nord vendt leheng samlet mest. Vedvarende svaklag av kantkorn ble observert nære bakken.

Tester

CTH21@84cmQ1

ECTP17@41cm

CTM16@41cmQ2

ECTP7@18cm

CTE6@18cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Snøfall under natt til fredag (ca. 5mm vann ekvivalent). Stigende temperatur og økende vind siste døgn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh NB! Egenskaper gjelder for observasjonstid, før mildværet har truffet på alvor.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig FG3. Hoved skredproblem er relatert til økende vind og vindtransport snø. . . . Vedvarende svaklag av kantkorn ble observert på dagens obstur men det betraktes som generelt vanskelig til svært vanskelig å påvirke da det ligger godt beskyttet under tykk lag med hardt snø (dette er noe som blir nok å endre seg i løpet av kvelden). NB! Skredfare vurdering som stå ovenfor beskriver situasjonen på fredag ettermiddag. En økning i temperaturen, vind og nedbør utover kvelden blir nok å endre stabilitet drastisk. Stor pålagring av fokksnø inn i leheng vil øke fare for naturlig utløste skred i både mykere flak nær overflaten og hardere, større flak i det vedvarende svaklag nær bakken. Under mildværgrensen kan det forekomme noen naturlig utløste våteskred. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt grunnet tåke og flatt lys.

Snøprofil

7 cm 4F+ PP, 10 cm 1F DFbk, 24 cm 4F DF, 42 cm P RG, 8 cm 4F FC 2 mm, 9 cm I IFbi -2,2 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,7 °C @ 70 cm, -4,2 °C @ 80 cm, -3,9 °C @ 90 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 262968

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.03.2021 kl. 13:40

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 3 °C Øra (0moh) kl 13:41

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 262934

Ofoten / Narvik

Snø

19.03.2021 kl. 12:09

567 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte Kommentar:  Løste enkelt ut lite heng

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små naturlig utløste fokksnøskred tørre i NØ-vendte småheng

Vær

Ikke nedbør -2 °C fra SV ↗

Skredfarevurdering

2 Moderat 2 Varslet faregrad er riktig Øker trolig ila dagen med mildvær, vind og mer nedbør.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø

ObsID: 262904

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.03.2021 kl. 11:40

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 1 °C Kvanndal (200moh) kl 11:40 30 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer. Værobservasjon fra Kvanndal (200 moh) kl 11:47 Ingen, 1,0 °C. 30 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og vind temperatur stigning. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Blir + grader og regn.

ObsID: 262898

Ofoten / Narvik

Snø

19.03.2021 kl. 10:25

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Snødekke

7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh 5-12cm nysnø til havnivå under natt til fredag.

Vær

Ikke nedbør -3 °C Litt nysnø til havnivå under natt til fredag. Ser ut som vind fra sør øker i styrke ovenfor skoggrensen.

ObsID: 262880

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org