Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 23.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Våte skred kan gå i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tidlig på dagen vil det fremdeles være mulig at det løsner et og annet naturlig utløst vått skred, men ettersom temperaturen synker avtar sannsynligheten for våte skred (inntil temperaturen stiger brått mot midnatt). Over mildværsgrensen vil svært kraftig vind og snø bygge opp ustabile fokksnøflak i leområder. I de delene av regionen der det kommer mest nedbør kan det være lett for en skikjører å løse ut middels store skred i fokksnøen. Vedvarende svake lag av kantkorn er stort sett vanskelig å påvirke.
I lavere områder er snødekket preget at skiftende vær den siste tiden. I fjellet har til tider kraftig vind lagt opp fokksnøflak av varierende hardhet i leområder. For øvrig består snødekket over tregrensen av eldre fokksnøflak, skarelag og enkelte kantkornlag
I fjellet, særlig indre strøk finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. De ligger generelt under harde lag av fokksnø og er vanskelig å påvirke. Enkelte steder i fjellet er det også observert begynnende kantkorn høyere i snødekket, men det virker ikke å være et utbredt og potent skredproblem per nå.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Varmest om natten, synkende temperatur utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 10:57

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263528

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 08:29

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Pga. Varmt vær og regn .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 5 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:29 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:29 Regn, 5,0 °C.

ObsID: 263499

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 08:05

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:06

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 263496

Ofoten / Narvik

Snø

22.03.2021 kl. 15:08

868 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Innsamling av fokksnø i N vendt leheng på 800moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 740moh. Viser NV vendt fjellside som er preget av sterk vind siste døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind på 1000moh og innsamling av fokksnø i nord vendt heng (høyre side av bilder).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i N vendt heng.

Skredaktivitet

22. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Høy FG2 idag, på grensen til FG3. Hoved skredproblem er relatert til økende vindtransport inn i leheng. Problem med våtesnø er ikke aktuelt ennå da varslet mildværet ikke har truffet ennå, men det kan bli et problem utover kvelden. Mer vind, nedbør og økende temperatur vil gir en økning i skredfare de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Største innsamling av fokksnø i leområde vendt mot N og NØ ovenfor skoggrensen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Det siste døgn har det vært en temperatur stigning på fjellet (fra -10 til -3 på 1000moh.), men fortsatt kuldegrader ved havnivå nå på ettermiddag. Vind har økt i styrke og samtidig dreide seg fra V til SSV.

Tester

ECTN6@25cm I fokksnø fra helgen

CTE6@25cmQ2 I fokksnø fra helgen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mindre utbredelse på denne skredproblem og vanskeligere å påvirke, men betraktelig større konsekvenser grunnet hvor mye større flak blir.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Problem #1 i dag.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Sterk vind fra SV har herjet med snø overflate ovenfor skoggrensen. Utsatt område er vindbanket og avblåst, mens leområde har fersk innsamling av fokksnø av ulike tykkelser og hardhet. VSL ble ikke observert på obssted men er tilstede høyere i terrenget og lengre øst mot svenskegrensen.

Snøprofil

13 cm F+ PP, 18 cm 4F+ DF, 8 cm P MFcr, 75 cm 1F RG, 15 cm P MFpc Gravde ikke dypere enn dette lag -2 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 263427

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 14:00

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Øra (0moh) kl 14:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 263410

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 08:07

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 263331

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 20:20

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Øra (0moh) kl 14:20 Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 263278

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 13:41

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Skoglund Øse (200moh) kl 13:43 40 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 263237

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

21.03.2021 kl. 13:19

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263227

Ofoten / Narvik

Snø

21.03.2021 kl. 08:02

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Vær

Snø -2,5 °C Temperaturendring siste døgn, fra +3 til -3. Vind fra alle retninger, til tider ganske sterkt (10-15m/s). Nedbør gikk fra regn til snø. Og nysnø grensen gikk fra 500moh til havnivå.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 263169

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.03.2021 kl. 17:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 0 °C Øra (0moh) kl 17:08

ObsID: 263116

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

20.03.2021 kl. 12:23

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org