Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 25.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Hovedskredproblemet er ustabile fokksnøflak i leområder høyt til fjells. Mulige vedvarende svake lag i høyfjellet i indre deler av regionen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedskredproblemet er tilknyttet ustabile fokksnø høyt til fjells. Det har vært mye nedbør og kraftig vind de siste dagene som har ført til stor pålagring av fokksnø i leområder. I noen heng vil det fortsatt være mulig for en skiløpere å utløse stor skred i nysnø fra de siste dagene. Under mildværsgrensen er snødekke nå smelteomvandlet og skredfare avtagende. På høyfjellet og i indrestrøk finnes det vedvarende svake lag dypt i snødekket, det ligger generelt under massive og harde lag med snø og det er vanskelig å påvirke. Men skred som blir utløst i fokksnøen kan føre til at det løsner skred på kantkornlaget.
Snøoverflate er preget av store svingninger i temperatur under de siste dagene. Det har vært perioder med mildvær og regn opp til 800 moh, etterfyllt av snøfall til langt under skoggrensen. Generelt er nysnø fuktig og kompakt i lavlandet. Ovenfor mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport. I leområder høyt til fjells ligger det massive fokksnøflak av varierende hardhet.
Høyt til fjells, særlig indre strøk finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. De ligger generelt under harde lag av fokksnø og er vanskelig å påvirke.
På onsdag er det mildvær i lavlandet, men en trend mot kaldere temperatur utover dagen. Det er svært kraftig vind fra sør i høyden (30 m/s på Fagernesfjellet) med stor pålagring av fokksnø i nordvendt terreng.
22 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Vinden avtar på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2021 kl. 23:11

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263998

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2021 kl. 16:10

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Bratli (200moh) kl 16:10

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263975

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

25.03.2021 kl. 09:57

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263895

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2021 kl. 11:17

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Varmt vær og snøen smelter fort.

Vær

Ikke nedbør 6 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:18 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 11:18 Ingen, 7,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 263752

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

24.03.2021 kl. 06:32

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263688

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 10:57

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 263528

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 08:29

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Pga. Varmt vær og regn .

Vær

Regn 5 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:29 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:29 Regn, 5,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 263499

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

23.03.2021 kl. 08:05

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:06

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 263496

Ofoten / Narvik

Snø

22.03.2021 kl. 15:08

868 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Innsamling av fokksnø i N vendt leheng på 800moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 740moh. Viser NV vendt fjellside som er preget av sterk vind siste døgn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sterk vind på 1000moh og innsamling av fokksnø i nord vendt heng (høyre side av bilder).
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh i N vendt heng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mindre utbredelse på denne skredproblem og vanskeligere å påvirke, men betraktelig større konsekvenser grunnet hvor mye større flak blir.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Problem #1 i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høy FG2 idag, på grensen til FG3. Hoved skredproblem er relatert til økende vindtransport inn i leheng. Problem med våtesnø er ikke aktuelt ennå da varslet mildværet ikke har truffet ennå, men det kan bli et problem utover kvelden. Mer vind, nedbør og økende temperatur vil gir en økning i skredfare de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN6@25cm I fokksnø fra helgen

CTE6@25cmQ2 I fokksnø fra helgen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Det siste døgn har det vært en temperatur stigning på fjellet (fra -10 til -3 på 1000moh.), men fortsatt kuldegrader ved havnivå nå på ettermiddag. Vind har økt i styrke og samtidig dreide seg fra V til SSV.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Sterk vind fra SV har herjet med snø overflate ovenfor skoggrensen. Utsatt område er vindbanket og avblåst, mens leområde har fersk innsamling av fokksnø av ulike tykkelser og hardhet. VSL ble ikke observert på obssted men er tilstede høyere i terrenget og lengre øst mot svenskegrensen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Største innsamling av fokksnø i leområde vendt mot N og NØ ovenfor skoggrensen

Skredaktivitet

22. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noe begrenset sikt

Snøprofil

13 cm F+ PP, 18 cm 4F+ DF, 8 cm P MFcr, 75 cm 1F RG, 15 cm P MFpc Gravde ikke dypere enn dette lag -2 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 90 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 263427

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 14:00

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Øra (0moh) kl 14:00

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 263410

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

22.03.2021 kl. 08:07

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:08

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 263331

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org