Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 01.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga. snøbyger og vind. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær fortsetter på lørdag og på de steder som får mest nedbør vil det være ytterligere pålagring av fokksnø og enda en økning av skredfare. Det har stedvis kommet stor mengde nedbør den siste uken og store flakskred kan ikke utelukkes. Skredfaren er mest fremtredende i de deler av regionen som får mest nedbør og sterkest vind. Områder uten fersk fokksnø regnes som generelt stabile. Det er observert noen få lommer med begynnende kantkorn nært overflaten høyt til fjells. Dette antas foreløpig ikke å være et skredproblem, men det er få observasjoner og utbredelsen er derfor usikker. Selv om sannsynligheten av skredaktivitet på dette laget er lav så kan potensielle konsekvenser bli store.
Det siste uken har vært preget av snøbyger med store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Sterk vind fra vest og nordvest de siste dagene har dannet fokksnøflak av varierende hardhet ovenfor skoggrensen. I solvendte sider er snøgrensen på vei oppover i terrenget, mens det i skyggesidene fortsatt er mer sammenhengende snø. Overgangen mellom tørr/ fuktig snøoverflate er cirka 400moh.
I høyfjellet over 800moh. er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Det ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men det kan aktiveres ut på våren når/hvis det blir varmt og mye nedbør som regn.
På fredag formiddag er det vekslende vær og snøbyger til havnivå i Narvik.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 13:10

598 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Lett snøfokk Lett nedføyket spor. En time gamle.

ObsID: 270815

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 12:54

631 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite vått flakskred. Dessverre dårlig bildekvalitet
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøvær på ettermiddagen

Skredhendelse

1. mai 12:54 Vått flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 454 moh og sluttet på 435 moh Brattheng Fikk dessverre ikke sett hva svakt lag var

Vær

100% skyer Oppholdsvær fram til ca kl 15. Skikkelig snøvær utover ettermiddagen etter det.

Snøprofil

25 cm F DF M, 1 cm P MFcr M, 3 cm 4F DF/RGxf D-M, 28 cm 1F MF M, 18 cm 4F MF W, 30 cm 1F MF M

ObsID: 270814

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:38

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:39 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 12:39 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270705

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:25

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:25

ObsID: 270698

Ofoten / Narvik

Snø

30.04.2021 kl. 11:38

1002 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vestvendt side opp mot Linken. Avblåst noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Som vanlig ekstra vindpåvirket ved Skaret
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lavt skydekke med skiftende sikt i høyden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Gløtt av blå himmel innimellom
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Linken (sørvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ved Skaret

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Fokksnø over tregrensa. Mest vindpåvirket snø i sør og vest (delvis avblåst i vest), men myk fokksnø også i nord. Mye løssnø i skogen. Lett snøfokk i de kraftigste vindkastene. Det har blitt dannet litt tåkerim både enkelte steder i skogen og på høyfjellet.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s Temperaturmåleren ved Øvre viste 0°C. -9°C i følge værstasjonen på Linken....stor forskjell i temp

ObsID: 270708

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2021 kl. 18:45

511 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I skjermede område under skoggrensen er snødekke mindre preget av vind, men fortsatt påvirket av relativt milde temperatur og er litt fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Rundt skoggrensen og oppover er det tydelig hardhetsforskjell i øverste del av snødekke, med vindpakket snø opp på løsere nysnø partikler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vindutsatte område som her på bilde er avblåst fra sterk V-vind.

Snødekke

Kraftig snøfokk 8 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøoverflate er preget av sterk vind fra V sektor og relativt mild temperatur opp til ca. 400moh. Det er lokalt dannet tykk lommer med fokksnø i østvendt leområde som har åpenbare "opp/ned" oppbygging (stiv, kram snø opp på litt løsere tørr snø).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Samler seg i øst vendt leområde.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Torsdag har vært preget av bygevær med stor lokale forskjeller i nedbørsmengde. Nedbør har kommet som snø til havnivå. Vindstyrke har vært økende utover dagen, hovedsakelig fra V sektor med en dreining mot NV på kvelden. Null isoterm har vært på 200-400moh.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Meget dårlig sikt!

ObsID: 270646

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2021 kl. 14:25

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270592

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2021 kl. 13:24

995 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr 4-5 cm våt- til fuktig nysnø under tregrense. Over tregrense har nysnø kommet med vind. Pålagret i le for vestlig vind og dannet myke fokksnøflak i bratte leheng. Stedvis skare og avblåste partier. Pågår moderat vindtransport over 500 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er pålagret fersk fokksnø i bratte leheng som trenger tid til å stabilisere seg. Gunstige temperaturer gjør at dette skjer temmelig raskt. Det er kommet mindre snø siste døgn enn antatt men pga mye løssnø tilgjengelig for vindtransport vil skredfaren være betydelig de steder hvor det de siste dager er kommet mest snø Fokksnøflak vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil avta fra fredag

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → Kraftige vindkast og snøføyke over 500 moh

Snøprofil

23 cm 4F/1F- RG D, 4 cm 4F- DFdc D Øvre del, 50 cm P-K MFpc M-W Sterk vind og snøføyke. Fikk gjort en kjapp snowpit

ObsID: 270584

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2021 kl. 08:22

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:22 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:23 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270532

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 18:31

1007 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 20
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye tørr løssnø i leområder (ca 20 - 30 cm på Baksia)
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 18:30
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Andretoppen

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leformasjoner er det mye tørr løssnø, men snøen er tydelig vindpåvirket på utsatte plasser (noe mer enn i går på samme tid).

Skredfarevurdering

2 Moderat Når vinden skrus opp utover dagen i morgen vil det fyke godt med all løssnøen som er i terrenget. Snøvær vil bidra ytterligere til pålagringen og skredfaren vil øke. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -8 °C Skiftende vindstyrke og skydekke. En del tåke som henger rundt de høyeste toppene.

ObsID: 270501

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 12:56

1003 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø fra tregrense. I høyden mer ujevnt fordelt i terrenget. Mer bundet og pålageret myke fokksnøflak i leformasjoner. Ingen store endringer i snødekket i høyden siden tirsdag

Skredfarevurdering

2 Moderat Kommet en del snø de siste dagene. Selv om det det har vært rolige vindforhold og mye løssnø, har det i høyden har det vært litt pålagring av fokksnøflak med vind fra NV. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg. Mest utsatte eksponering er Ø/SØ vendt brattheng. Mer påfyll av snø kombinert med vind fra SV som skal øke utover dagen vil det gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid til å stabilisere seg og skredfaren forventes å øke til betydelig

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Tåke. Og null sikt men sola skimte så vidt gjennom

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh

Snøprofil

14 cm F/4F- PP/DF, 2 cm F PP, 10 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F RG, 8 cm K MFpc, 3 cm 1F-P MFpc, 42 cm K MFpc

ObsID: 270468

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org