Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 05.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det har samla seg fersk fokksnø. Fare for våte, naturlige utløste skred i bratte sider hvor sola får tak. Skavelbrekk kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind tirsdag kveld kan ha ført til snøtransport og dannelse av ustabile fokksnøflak. Disse kan være ustabile også onsdag. Dette gjelder hovedsakelig i vestvendt og nordvendt terreng i høyden, hvor snødekket er kaldere. Solinnstråling gjør at våte skred kan løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Det kan finnes et nyutviklet kantkornlag i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkelt skiløper. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av dette skredproblemet i regionen.
Forrige uke var preget av en kald værtype med snøbyger som ga nysnø mange steder i regionen. I helga kom det ca. 10 - 20 cm nysnø.
Det er observert begynnende kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slik lag i snøen. I høyfjellet over 800 moh er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Siden søndag er det observert mye skredaktivitet i solvendte sider. Både flakskred og løssnøskred er observert. Søndag ble det også observert et middels stort flakskred nord for Fagernesfjellet ved Narvik, trolig skiløperutløst.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-14 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 14:20

4 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Vært pålagring i vest vendte brattheng etter vind fra øst i går. Fortsatt noe ustabilt Fokksnøflak som lett kan løses ut skred i men forventes å stabilisere seg raskt I solvendte sider er det mulig med naturlig utløst løssnøskred. Finner ikke kantkornlag i det nye fokksnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst V, NV Str 2-3 naturlig utløst flakskred. Mest ssnnynlig pga pålagring etter østlig vind i går

ObsID: 271340

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 13:34

1214 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP9@9cmQ1

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

8 cm P RG, 10 cm F/4F- DF, 15 cm 4F RG D, 2 cm P MFcr, 6 cm 1F RG, 40 cm P RG D, 20 cm K MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271337

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 12:34

862 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Mer bundet snø og vindtransportert over tregrense. Tørr snødekke i nordvendt. Fokksnø virker godt stabilisert. Ser noen eldre flakskred vestvendt brattheng ca 1100 moh

Snøprofil

13 cm 4F RG D, 14 cm 1F/4F RG D, 60 cm P-K MFpc D

ObsID: 271335

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 11:52

528 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I nordvendte sider 4-5 cm løssnø bestående av delvis nedbrutt. Uktig snødekke og solskade i solvendte sider. Ser en del løssnøskred gått i sørvendt

ObsID: 271333

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:45

930 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  kantkorn under skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  tykt lag av kantkorn/beger i lenker. digre krystaller. disse ligger over et islag rett over bakken, iallefall på dette stedet.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak dannet tirsdag er fremdeles ustabile, vær særlig oppmerksom der flakene er store. Sola ar godt i snødekket nå, vær oppmerksom på våte skred og skavelbrudd. Enkelte steder kan det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under et skarelag. Etter dumpet i helga ligger dette et godt stykke neddi snødekket, men utvis varsomhet, fravær av faretegn som drønn betyr ikke at det er trygt. vær særlig forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. Finværet fortsetter, men det ligger ikke an til temperaturstigning og man må anta at fokksnøflak dannet tirsdag fremdeles er ustabile enkelte steder. Isolerte steder finnes et svakt lag av kantkorn under skare. det skal en del til for å påvirke dette, men utvis varsomhet inntil videre. Varslet faregrad er riktig Veldig bra at vindøkningen ble fanget opp. Det har skjedd mye i snødekket i området jeg var i - fra igår ettermiddag til nå i morgens. Igår kjørte folk bratt i ubunden snø, nå er den vindpåvirka. I områder der det ikke har vært snø på flyttefot, eller der snødekket fikk satt seg en del med solpåvirkning før vinden inntraff, tenker jeg fg 2. Men i høyden der fokksnøflakene er store er vi fortsatt på en 3-er. Dette er kun basert på det jeg har sett idag. Ellers kommentar til regionen er vel at vi er ikke i vår-ski-modus ennå med dumpet som kom i helga, vindøkning igår, lave temperaturer og solinnstråling.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Er usikker på utbredelse, gikk tilbake til punktet der det ble oppdaget kantkorn under skare 23 april og kan bekrefte at det har skjedd en del siden da. Men, laget ligger nå relativt dypt og er delvis beskytta av skarelaget. Kan nok påvirkes der nysnøen fra helga er blåst vekk, men igjen - utbredelsen er usikker.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Ser ut til at den kraftigste vinden var i går kveld, fra SØ. Satte høydegrensa på 700, men i skyggeområder kan nok fokksnøflak også lavere i terrenget være ustabile. I området jeg har vært var det små ansamlinger av flak, men rundtom i nabofjellene at det absolutt finnes enkelte områder der det ligger store flak - og skred på disse kan bli større. I området jeg har vært var bruddforplantningsevnen begrenset pga tykt underliggende lag av nedføyka nysnø.

Tester

ECTP21@35cmQ2 gikk på kantkorn under skarelag. Kantkornlaget var under oppseiling 23 april, men da var kornene pittesmå. Nå er de velutviklet og fine. Men de ligger under et skarelag som bærer godt. Når jeg inkluderte denne i profilet ble hele profilet feil (!!!), derfor er den tatt ut. Temperaturer: -3,5 under kantkornlag, -4,2 over.

ECTP9@12cmQ2 Fersk fokksnø gikk lett til brudd etter 9 lette dask. Trodde den skulle gå ved frigjøring. Temperaturer: -5 under lag av nedføyka nysnø, -7 over

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm F/4F DF 1 mm, 1 cm K IF D, 3 cm 4F FC 2 mm, 4 cm P MFpc, 1 cm K IF, 4 cm 4F FC 3 mm, 15 cm P MFpc, 20 cm 4F FC 3 mm, 20 cm K IF bare et tykt, steinhardt hvitt islag oppå bakken. -2 °C @ 103 cm, -2,2 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 30 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 10 cm, -9,4 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV-heng

ObsID: 271321

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:23

827 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Ferske fokksnøflak ved ca 600 har lite oppsprekking
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Fokksnøflak i høyden (fra ca 800 moh) sprekker lett opp
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Snøoverflata ned "Sløret", venstre flanke i bildet, var ifølge bilder ubunden og fin igår. Idag er den vindpåvirka og innbyr ikke til skikjøring.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lommer med ferske fokksnøflak. Fikk null respons på fokksnflak ved 600 moh, men høyere opp i terrenget ved ca 800 var de skjelvne og sprakk lett opp. Mest skvetten var de som lå i skyggen. Temperaturmessig har det ikke vært gunstige stabiliseringsforhold (har vært 4-5 minusgrader siste døgn på denne høyden)

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fremdeles 10-15 cm tørr løs snø i skjermede områder uten solpåvirkning

ObsID: 271317

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 10:06

1328 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

5. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ Iløpet av gårdagen under solsteiken tipper jeg

ObsID: 271313

Ofoten / Narvik

Snø

05.05.2021 kl. 09:38

498 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

0 cm nysnø Tørr Under skoggrensa er snøen stortsett gjennomfukta. Overflata lengre opp i terrenget er tørr i skyggesider, fuktig av sol ellers. Over ca 600 er det fokksnøflak av varierende hardhet, ruflesnø og i skjermede formasjoner tørr og ubunden snø.

ObsID: 271304

Ofoten / Narvik

Snø

04.05.2021 kl. 18:37

1157 moh

Oda Førlie (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Oda Førlie

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Moderat snøfokk Spor fra 3. mai har blåst igjen i mørkholla. Bilde tatt fra baksida.

ObsID: 271254

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2021 kl. 14:57

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:57

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271244

Ofoten / Narvik

Snø

04.05.2021 kl. 13:40

1022 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE Kommentar:  Overflaterim. Kanskje ikke så lett å se på bildet.

Snødekke

Rim på mykt underlag Overflaterim fra ca 1000moh til ca 1600moh. Både på hardt og mykt underlag der vinden ikke hadde tatt skikkelig.

ObsID: 271261

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 19:19

1173 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Flere løssnøskred, ett par str 3 flakskred. Usikkert når de er gått, enten igår eller idag iforbindelse med soloppvarming
ObsID: 271148

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:57

1273 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø til topp etter snøfall går. Har vært lite vindtransport og myeløssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 271126

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:10

1028 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet 20 cm nysnø men relativt lite vind. Men det er pålagret ustabile fokksnøflak i bratte leheng som lett kan løses ut mindre skred i. Kald snø i høyden gjør at stabilisering vil ta noe tid. I solvendte sider vil sola varme opp snødekket slik at det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Ikke observert ny kantkorndannelse under den ferske fokksnøen Vindøkning fra øst vil gi betydelig snøskredfare med rikelig løssnø tilgjengelig for vindtransport. Skredproblemet vil være i vestvendte brattheng hvor det vil pålagres fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

12 cm F PP, 18 cm 4F/1F RG D, 3 cm F+ DF, 44 cm K MFpc -5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 12 cm, -4,1 °C @ 22 cm, -3,9 °C @ 30 cm

ObsID: 271121

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

03.05.2021 kl. 13:18

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:18

Skredaktivitet

3. mai 13:19 - 2. mai 13:19 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271100

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 13:15

600 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø tørr i og ved tregrense i nordvendt side

ObsID: 271098

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 12:10

921 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 1200 moh Et eldre str 3 skred (kanskje igår). Ett str 2 gikk nå. Trolig nedføyka nysnø. Ca 4 skred totalt. Ellers Mange løssnøskred

ObsID: 271079

Ofoten / Resmålsakla

Snø

03.05.2021 kl. 11:12

676 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA Kommentar:  Resmålsakla, sørside

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5) Noen bratte heng. S. Over 900 moh

ObsID: 271123

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

764 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5) N. Over 900 moh

ObsID: 271153

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 23:20

994 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte

Faretegn

Ferske skred

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Våt

ObsID: 271008

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 16:30

760 moh

PålE (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Topptur

Skredhendelse

2. mai 15:30 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 740 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Svaberg Utløst før vi kom dit av tidligere skikjører som har kjørt ut av skredet. Like mange gamle spor inn som ut av skredet. Vi søkte av skredet med skredsøker.

ObsID: 270978

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:15

804 moh

micke@Obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  micke@Obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø over natten

Skredhendelse

2. mai 14:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 747 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 cm høy og 8 m bred bruddkant Brattheng Hva som er det svake laget er litt usikkert, men antar fokksnø fra de to foregående dagene. Skredtidspunkt er også noe usikkert da jeg ikke observerte skredet.

ObsID: 270970

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:06

784 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ tipper at dette skred gikk under natt til søndag når det var pågående vindtransport inn i N vendt heng (men dette er ren spekulasjon)

ObsID: 270959

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 08:48

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C Snøbyger siden lørdag kveld, mest intense nedbør siste 8 timer.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Ca. 10cm nysnø ved havnivå. Fuktig på obssted, men basert på temperaturen må man ikke høyt til fjells for at det er tørt.

ObsID: 270898

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org