Snøskredvarsel for Ofoten søndag 09.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak i fjellet kan være ustabile, særlig der de ligger på vedvarende svake lag av kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag morgen: Snø og vind i helgen har lagt opp nysnøflak av varierende hardhet i leområder. Der hvor det har kommet og kommer mest snø kan det være lett å løse ut skred i nysnøen. NB! Vær ekstra obs på at det enkelte steder, særlig i nordvendt terreng høyt til fjells, kan ligge et lag av rimkrystaller eller overlatekantkorn like under den nyeste snøen. Her kan det være svært lett å løse ut skred. Oppsummert så må du derfor være obs på at du kan løse ut flak av vindtransportert snø der hvor vinden har lagt igjen ferske flak, men også der mindre ferske flak kan ligge på vedvarende svake lag. I fjellet er det også fortsatt vinterlig lagdeling i det gamle snødekket, men vedvarende svake lag langer ned i snødekket er i utgangspunktet vanskelig å påvirke.
Lett snøvær i helgen fører til påfyll av snø. I solutsatte sider vil nysnøen legge seg over smelteomvandlet og gjennfrosset hard snø, mens det i nordvendt terreng har vært løsere snø i overflaten før siste snøfall. Noe av denne løsere snøen som lørdagens snø legger seg over kan være rimkrystaller og overflatekantkorn.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og fokksnø høyt i snødekket. Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
På lørdag ble det observert ferske sprekker på Litletind.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest, endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Fylkesgrensen (300moh) kl 11:02 2 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 271751

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:33

963 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ca 40 min gamle spor som har begynt å fyke igjen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lett til moderat snøfokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn over og under skarelag 15 cm ned i snøen er markert med piler. Lett vindpåvirket snø over.

Vær

Bygevær og litt nysnø på morgenen. Lavt skydekke og tåke på toppene.

Tester

ECTN12@15cmQ1 God Gikk på kant ved skarelag. Ikke bruddforplantning over hele søylen, skyldes nok at overliggende lag er for mykt ved snøprofilet. Hvis vinden øker vil fokksnøen bli hardere og danne mer sammenhengende flak.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange skytende sprekker i brattheng. Den lengste var på sju meter.

Notater

Utbredelsen av kantkorn i forbindelse med skarelag høyt i snødekket er usikker. Har inntrykk av det kun finnes i isolerte lommer i få heng, men pga få observasjoner er det vanskelig å si sikkert. På obsstedet er laget lett å påvirke og viser mange ugunstige egenskaper: tynt lag, bryter lett og glatt, tydelig krystall (men ikke stor). På steder der vinden har jobbet med snøen og dannet sammenhengende fokksnøflak over laget kan det potensielt gi et meget skjelvent snødekke. Varslet faregrad virker rett, men med vindøkning utover kvelden som danner mer sammenhengende fokksnøflak kan det nok i høyfjellet grense til FG3.

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Våt og råtten snø i lavlandet, gradvis tørrere oppover i terrenget. Fin og tørr vintersnø fra skoggrensa. Lett til moderat snøfokk ved obspunkt. Stort sett myk fokksnø i denne fjellsida.

Snøprofil

På obspunkt er det et lag med kantkorn over og under et tynt skarelag 15 cm ned i snødekket. Det er tydelige kantkorn, men ikke store krystaller. Myk og lett vindpåvirket snø over (Fist - 4F).

ObsID: 271705

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:14

876 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 271687

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

08.05.2021 kl. 12:19

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:19 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271661

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2021 kl. 15:08

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:08

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271593

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org