Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 12.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket blir igjen vått og ustabilt. Det er en mulighet for at varmen kan trenge ned til svake lag og da øker faren for naturlig utløste store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når solen titter frem allerede fra morgenen av og med stigende temperaturer venter vi naturlig utløste skred, også høyt til fjells. Der det kom mest snø i helgen og tirsdag er mest utsatt. Vær obs på at at dette fort vekk kan bli den varmeste dagen hittil i vår og våte skred kan løsne av selg selv selv høyt til fjells. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til vedvarende svake lag av kantkorn kan det løsne større skred av seg selv. Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd.
Regn og milde dagtemperaturer tirsdag vil fukte opp snøoverflaten under 900 moh i alle himmelretninger før snøoverflaten fryser til med nattefrosten natt til onsdag. Over dette vil nedbøren komme som snø og legge opp myke flak i leområder. I skyggefulle partier over ca 600 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten. Lavere enn 600 moh er snødekket gjennomfuktet i solutsatte fjellsider.
De siste ukene er det stedvis observert et lag av kantkorn høyt i snødekket. Utbredelsen er trolig begrenset til få steder, men der hvor laget er tilstede har det mange ugunstige egenskaper slik som at det er lett å løse ut skred i det. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag morgen ble det observert flere naturlig utløste skred, både flakskred og våte løssnøskred i regionen.
6-9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

12.05.2021 kl. 11:38

723 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Våt smelteomvandlet snødekke. Løst i toppen og bærende fra tregrense

Skredfarevurdering

2 Moderat Høye temperaturer helt til topp gir mulig naturlig utløste løssnøskred som kan bli stor. Det er også flere lag i snødekket med opphoping av vann som kan gi våte flakskred Fortsatt er det naturlig utløste løssnøskred som er skredproblemet, men fortsatt stigende temperaturer gjør at det vil bli opphoping av vann mellom lag i snødekket med mulighet for våte flakskred. Dette kan løses ut naturlig

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F MF W, 3 cm 1F MF V, 9 cm P MF W, 20 cm P-K RG W, 4 cm 1F MF V, 60 cm K MFpc V

ObsID: 272119

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 14:32

396 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste snøfall i høyden har gitt pålagring av fersk Fokksnøflak i leområder. I nordvendte sider vil dette fortsatt være noe ustabil men forventes å stabilisere seg raskt. I solvendte sider er det mulig ned naturlig utløst løssnøskred utover dage. Finner ikke kantkornproblematikken i dette området av regionen Fokksnøflak i høyden har stabilisert seg. Fortsatt vil naturlig utløste skred være skredproblem kommende døgn. Mildvær kan også etter hvert påvirke bindinger i snødekket slik at det kan gå naturlig utløste flakskred i det siste snøen som et kommet

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 271905

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 13:21

753 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vindpakket myk Fuktig Fuktig til våt bundet snø hvor sola får tak, tørr myk fokksnø i skyggesider i høyde over 700 moh

Snøprofil

12 cm 4F RG D, 4 cm F DF D, 50 cm 1F RG D, 30 cm K MFpc Nordvendt heng.

ObsID: 271887

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 12:27

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm F+/4F PP/DF M-W, 10 cm 1F RG M-W, 9 cm P MFcl W, 3 cm F-4F MF W, 70 cm K- MFpc W

ObsID: 271875

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 07:40

1404 moh

Ole (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Kommentar:  Relativt harde flak av vindtransportert snø

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn fra om lag 1100 m.o.h.

Skredhendelse

10. mai 07:40 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy bruddkant Fjernutløst på 150 meters avstand (på vei opp). Hyppige drønn fra om lag 1100 meter over havet. EAWS size: 2-3. Kantkornlaget over skaren, virker å være potent også i sørvendte fjellsider høyt til fjells.

ObsID: 271836

Ofoten / NARVIK

Snø

10.05.2021 kl. 05:46

1223 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sola tok godt allerede 0500.

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ca 15 cm tørr nysnø.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere skred i underkant av soloppvarmet fjell. Dels forplanting ut fra utløsningspunkt. Skavvel øverst i renne ser ut til å ha løsnet noe. Noen av skredene går nå under observasjon. Flere var gått når vi kom opp. Sannsynligvis i går kveld.

ObsID: 271794

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Fylkesgrensen (300moh) kl 11:02 2 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 271751

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org