Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er avhengig av hvor varmt det blir. Der varmen blir størst blir det størst skredaktivitet. Etter hvert som varmen og fuktigheten trenger ned til vedvarende svake lag av kantkorn kan det løsne større skred av seg selv. Likefult er det ventet synkende temperaturer og nattefrost flere steder, og da vil snødekket forbigående stabiliseres inntil temperaturen øker utover dagen. Utover dagen og der det kommer nedbør som regn, kan det være lett for en skikjører å løse ut skred i den fuktige snøen. Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd. Temperaturen skal være høyest i de indre delene av regionen, og her er skredfaren størst.
Nedbør som regn tirsdag fuktet opp snødekket i alle himmelretninger opp til 600 moh, mens snøoverflaten i solutsatte fjellsider nesten helt til topps ble fuktet opp av det fine og varme været på onsdag. Når fokksnøen fra sist helg ble fuktet opp onsdag morgen ga det skikkelig sugent skiføre og snøen i lavere høyder ble råtten. I skyggefulle partier over 900 moh kan det være tørr snø under den fuktige overflaten, mens snødekket lavere enn stort sett er gjennomfuktet.
De siste ukene er det stedvis observert et lag av kantkorn høyt i snødekket. Utbredelsen er trolig begrenset til få steder, men der hvor laget er tilstede har det mange ugunstige egenskaper slik som at det er lett å løse ut skred i det. Hvordan det varme været onsdag har påvirket kantkornet er usikkert. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Onsdag er det observert en del små, våte løssnøskred.
Onsdag blåste det kraftig på toppene, og det var varmt i lufta allerede fra morgenen.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nordøst.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2021 kl. 15:00

1117 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1100moh i VNV vendt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tåkete på fjellet i dag!

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Tåkete, mildt og nesten vindstille på fjellet i dag. I går (onsdag) var årets hittils varmeste dag: rundt 15+ grader ved havnivå og 5+ på 1000moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekke er preget av mildvær høyt til fjells. Siste døgn var det kun nattefrost >1200moh og under dette høyde er overflate meget våt og ikke bærende (mao. ikke særlig god skiføre). Dette mildvær øker fare for våte løssnø skred i brattheng i alle himmelretning da det er høyt temperatur og ikke solinnstråling som er årsaken til svekkelse. . . Jeg observert ikke den tidligere omtalt næroverflate kantkorn som har så diffus utbredelse. . . Jeg observert derimot gammel kantkorn/begerkrystaller ved bakken som var fortsatt intakt og ikke påvirket av mildvær på obsplass på 1100moh. Når dette lag og den overliggende flak endelig blir svekket av mildvær blir det nok å går naturlig utløst skred som kan bli store. Om dagens mildvær er nok til å trenger ned er meget usikkert. Ingen store endringer ventes under de kommende dager. Det blir økende og dreiende vindretning i morgen, men det finnes ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

108 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Null sikt på fjellet i dag. Fikk ikke observere et eneste skredbane.

Notater

Jeg skal på egentur i indrestrøk over noen høyere topper de neste tre dager- så det kan kommer litt obs derfra hvis jeg få dekning på mobilen.

Tester

CTN

Snøprofil

5 cm 4F MFcl 3 mm V, 15 cm 4F MFcl 1 mm V, 2 cm P IF, 43 cm 1F MFcl 1 mm W, 1 cm K IF, 17 cm 1F MFcl W, 14 cm P MFpc, 11 cm 4F DH 3 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm

ObsID: 272236

Ofoten / Narvik

Snø

12.05.2021 kl. 11:38

723 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Høye temperaturer helt til topp gir mulig naturlig utløste løssnøskred som kan bli stor. Det er også flere lag i snødekket med opphoping av vann som kan gi våte flakskred Fortsatt er det naturlig utløste løssnøskred som er skredproblemet, men fortsatt stigende temperaturer gjør at det vil bli opphoping av vann mellom lag i snødekket med mulighet for våte flakskred. Dette kan løses ut naturlig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Våt smelteomvandlet snødekke. Løst i toppen og bærende fra tregrense

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F MF W, 3 cm 1F MF V, 9 cm P MF W, 20 cm P-K RG W, 4 cm 1F MF V, 60 cm K MFpc V

ObsID: 272119

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 14:32

396 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste snøfall i høyden har gitt pålagring av fersk Fokksnøflak i leområder. I nordvendte sider vil dette fortsatt være noe ustabil men forventes å stabilisere seg raskt. I solvendte sider er det mulig ned naturlig utløst løssnøskred utover dage. Finner ikke kantkornproblematikken i dette området av regionen Fokksnøflak i høyden har stabilisert seg. Fortsatt vil naturlig utløste skred være skredproblem kommende døgn. Mildvær kan også etter hvert påvirke bindinger i snødekket slik at det kan gå naturlig utløste flakskred i det siste snøen som et kommet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV over 400 moh

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 271905

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 13:21

753 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vindpakket myk Fuktig Fuktig til våt bundet snø hvor sola får tak, tørr myk fokksnø i skyggesider i høyde over 700 moh

Snøprofil

12 cm 4F RG D, 4 cm F DF D, 50 cm 1F RG D, 30 cm K MFpc Nordvendt heng.

ObsID: 271887

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 12:27

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm F+/4F PP/DF M-W, 10 cm 1F RG M-W, 9 cm P MFcl W, 3 cm F-4F MF W, 70 cm K- MFpc W

ObsID: 271875

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 07:40

1404 moh

Ole (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Kommentar:  Relativt harde flak av vindtransportert snø

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn fra om lag 1100 m.o.h.

Skredhendelse

10. mai 07:40 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy bruddkant Fjernutløst på 150 meters avstand (på vei opp). Hyppige drønn fra om lag 1100 meter over havet. EAWS size: 2-3. Kantkornlaget over skaren, virker å være potent også i sørvendte fjellsider høyt til fjells.

ObsID: 271836

Ofoten / NARVIK

Snø

10.05.2021 kl. 05:46

1223 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sola tok godt allerede 0500.

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ca 15 cm tørr nysnø.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere skred i underkant av soloppvarmet fjell. Dels forplanting ut fra utløsningspunkt. Skavvel øverst i renne ser ut til å ha løsnet noe. Noen av skredene går nå under observasjon. Flere var gått når vi kom opp. Sannsynligvis i går kveld.

ObsID: 271794

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org