Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med vått snødekke. Vedvarende svake lag i snøen kan gi middels store skred om de påvirkes av mildværet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Milde temperaturer til fjelltopphøyde øker faren for naturlig utløste skred. Størst fare er det for våte løssnøskred i bratte sider. Skredene vil i hovedsak bli middels store (str. 2.), men enkelte store skred (str. 3) kan forekomme. Videre er det utfordringer med vedvarende svake lag i snødekket som etterhvert også vil kjenne påvirkningene av det mildværet. Når disse lagene eventuelt vil svikte er vanskelig å anslå. Men vær varsom i områder hvor langt er tilstede i snødekket. Vær varsom i områder under skavler, disse blir svekket av de milde temperaturer.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps, men fortsat tørr lagdeling i snødekket. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover. Det er store variasjoner i hvor snøgrensen ligger i regionen, alt fra 50 moh til 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
I høyfjellet, over 900 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Onsdag er det observert en del små, våte løssnøskred.
Onsdag blåste det kraftig på toppene, og det var varmt i lufta allerede fra morgenen.
1-3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2021 kl. 14:16

1726 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på 1680moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Observert 2x str.2 våteflak i bratt sørvendt fjellside som ser ut til å være et par dager gammel.

Vær

Mildt helt til topps. Ingen ordentlig nattefrost.

Snødekke

Smelteomvandlet helt til topps. Rikelig med smelteriller i alle aspekter også opp til 1773 moh.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste våte løssnø skred i brattheng- alle himmelretninger.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, SV. Mellom 1300 moh og 900 moh Observert også 2x str.2 våteflak i bratt sørvendt fjellside som ser ut til å være et par dager gammel.

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observerte mange våte løssnøskred i brattheng på alle himmelretning, både naturlig utløste og svært lett å løse ut.

ObsID: 272396

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2021 kl. 12:00

478 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Skavlbrudd som har startet et mindre skred til høyre. Så et str. 1,5 flakskred til venstre. Vet ikke når de har gått, bruddkanten så litt solbakt ut så tror ikke det var idag.

Vær

3 m/s Varmt og vindstille.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst N, NØ

ObsID: 272408

Ofoten / Narvik

Snø

14.05.2021 kl. 17:09

1184 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Flere str.2 våte løssnø skred et par dager gammel observert i brattheng som får ettermiddagssol. Mange med overlappende utløp som gjør at de ser ennå større ut.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Mildt og overskyet i dag. Litt regn på Losistua ut på kvelden.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Generelt våt til meget våt på overflate helt opp til 1300moh. Ovenfor dette høyden var det dannet en tynn skare etter gjenfrysning siden onsdag kveld.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst SV, V Flere str.2 våte løssnø skred et par dager gammel observert i brattheng som får ettermiddagssol. Mange med overlappende utløp som gjør at de ser ennå større ut.

ObsID: 272367

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2021 kl. 15:00

1117 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1100moh i VNV vendt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tåkete på fjellet i dag!

Tester

CTN

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Tåkete, mildt og nesten vindstille på fjellet i dag. I går (onsdag) var årets hittils varmeste dag: rundt 15+ grader ved havnivå og 5+ på 1000moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekke er preget av mildvær høyt til fjells. Siste døgn var det kun nattefrost >1200moh og under dette høyde er overflate meget våt og ikke bærende (mao. ikke særlig god skiføre). Dette mildvær øker fare for våte løssnø skred i brattheng i alle himmelretning da det er høyt temperatur og ikke solinnstråling som er årsaken til svekkelse. . . Jeg observert ikke den tidligere omtalt næroverflate kantkorn som har så diffus utbredelse. . . Jeg observert derimot gammel kantkorn/begerkrystaller ved bakken som var fortsatt intakt og ikke påvirket av mildvær på obsplass på 1100moh. Når dette lag og den overliggende flak endelig blir svekket av mildvær blir det nok å går naturlig utløst skred som kan bli store. Om dagens mildvær er nok til å trenger ned er meget usikkert. Ingen store endringer ventes under de kommende dager. Det blir økende og dreiende vindretning i morgen, men det finnes ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

108 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Jeg skal på egentur i indrestrøk over noen høyere topper de neste tre dager- så det kan kommer litt obs derfra hvis jeg få dekning på mobilen.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Null sikt på fjellet i dag. Fikk ikke observere et eneste skredbane.

Snøprofil

5 cm 4F MFcl 3 mm V, 15 cm 4F MFcl 1 mm V, 2 cm P IF, 43 cm 1F MFcl 1 mm W, 1 cm K IF, 17 cm 1F MFcl W, 14 cm P MFpc, 11 cm 4F DH 3 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, -0,8 °C @ 100 cm

ObsID: 272236

Ofoten / Narvik

Snø

12.05.2021 kl. 11:38

723 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Høye temperaturer helt til topp gir mulig naturlig utløste løssnøskred som kan bli stor. Det er også flere lag i snødekket med opphoping av vann som kan gi våte flakskred Fortsatt er det naturlig utløste løssnøskred som er skredproblemet, men fortsatt stigende temperaturer gjør at det vil bli opphoping av vann mellom lag i snødekket med mulighet for våte flakskred. Dette kan løses ut naturlig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Våt smelteomvandlet snødekke. Løst i toppen og bærende fra tregrense

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F MF W, 3 cm 1F MF V, 9 cm P MF W, 20 cm P-K RG W, 4 cm 1F MF V, 60 cm K MFpc V

ObsID: 272119

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org