Snøskredvarsel for Ofoten torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte løssnøskred kan løses ut av skiløpere i bratt terreng, spesielt utsatt er solvendte heng. Våte naturlig utløste løssnøskred kan også forekomme. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 300 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
De siste dagene, senest 17.05 er det observert flere naturlig utløste våte, str. 1 og 2 skred i regionen.
0-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2021 kl. 15:00

936 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin vår stemning på fjellet i dag med en snødekke som begynner å bli litt bedre drenert.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på ca. 900moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sørvendt side av Fagernesfjellet: snøgrensen er på ca. 500moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 900moh. Se vedlagt profil.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Flere middelsstore våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Stor våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10% skyer Barisføre igjen i dag. Meget varmt temperatur også i høyden. Ingen nattefrost på flere dager.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødekke er preget av mildvær og fravær av nattefrost de siste dagene. Øverste 20-30cm av snødekke var litt mykere litt mer finkornet (relativt sett) smelteomvandlet snø, under dette var det mer grovkornet smelteomvandlet snødekke så langt ned jeg gravde (en meter). Isoterm snødekke.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare er relatert til mildvær og ingen nattefrost. Det ble ikke observert lagdeling av betydning i dag, og det øverste meter av snødekke var isoterm. Skredfarevurdering og snødekke historikk som er publisert på varsom stemmer generelt godt med dagens observasjoner. Eneste som jeg synes er rart er valg av skredproblem "kantkorn over skarelag"- hvis dette er i referanse til næroverflate kantkorn dannet i slutten av april så tror jeg at laget er smelteomvandlet etter de siste 5 dager med varm temperatur. Det finnes nok område med kantkorn ved bakken, men skredaktivitet på dette lag er forbundet med stor grad av usikkerhet. Det ble observert DH forrige torsdag på 1100moh- men skredaktivitet er nok avhengig av at det er glatt berg under for evt. flak å sklir på. En trend mot stabilisering når snødekke etterhvert får bedre drenering egenskaper. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Flere middelsstore og en store våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.

Snøprofil

30 cm 4F MFcl 1 mm/2 mm W, 70 cm 1F MFcl 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 272576

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2021 kl. 11:36

408 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA

Vær

Ikke nedbør 6 °C

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1)

ObsID: 272565

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org