Snøskredvarsel for Ofoten søndag 23.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kjølig vær har en gunstig effekt på stabiliseringen av snødekket, og med delvis skyet vær styres skredfaren i stor grad av sola. Brattheng som får solinnstråling er spesielt utsatt, og her kan det være mulig for en skiløper å løse ut små, våte løssnøskred. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Vær oppmerksom på store skavler og glidesprekker.
Snøoverflaten var i starten av uken fuktig/våt til fjelltopphøyde. Synkende temperaturer fra torsdag førte deretter til gjenfrysning og bærende skare over ca 600 moh. Hele snødekket er smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.
I enkelte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.
Lørdag ettermiddag er det overskyet og kjølig vær for årstiden.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Fra ettermiddagen øst/sørøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Østlig frisk bris utsatte seder. Muligens litt regn/sludd i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2021 kl. 11:49

1114 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i lavlandet- lite snø under 400moh. Bilde tatt på 800moh mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i lavlandet- lite snø under 400moh. Bilde tatt på 650moh mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Spor til høyre er fra onsdag når snøoverflate var fuktig fortsatt og det var 5-10cm ski penetration. Spor til venstre fra i dag med gjenfrossen snøoverflate og <1cm ski="" penetration.="">
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i N vendt terreng. Bilde tatt på ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1100moh V vendt terreng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Kaldere lufttemperatur siden torsdag etter en uke med svært varme dager og fravær av nattefrost. Siste døgn har null isoterm synket fra ca. 1300moh ned til ca. 700moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Kaldere temperatur siste dagene, og spesielt under det siste døgn har hatt en gunsitg effekt på stabilitet. På observasjons tid og sted er det øverste 15-20cm av snødekke gjenfrosset til et bærende skare og potensiale for våte løssnøskred er totalt fraværende. . . . . . . . . . . . . Det ble ikke observert noe intakt vedvarende svaklag av kantkorn eller begerkrystaller ved bakken heller. Det er mulig at det finnes i område høyt til fjells, men vi er nok forbi den tiden hvor det var største sannsynlighet av skredaktivitet på dette lag. De neste dagene er det meldt lignende temperatur og nattefrost på snaufjellet. Faren for våte løssnøskred kan øker ut på ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling, men det er hovedsakelig mindre skred det er snakk om nå. Tror man kan godt justere ned til FG1 nå snart.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Øverste del av snødekket er gjenfrosset til en bærende skare ovenfor ca. 600moh. Hele snødekke er smelteomvandlet og isoterm, men et par tynn is lag intakt basalt i dekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm P MFcr, 23 cm 1F MFcl, 2 cm I IF, 20 cm 4F MFcl/DHxr -0,8 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 60 cm

ObsID: 274091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org