Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 26.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt snødekke. I bratt terreng kan våte løssnøskred løsne av seg selv eller av skiløpere.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Enkelte steder kan imidlertid mildvær og solinnstråling gi høy vannmetning i snødekket. Våte løssnøskred kan her løsne av seg selv eller løses ut av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst i sør- og vestvendte sider om ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Hold avstand til skavler og glidesprekker.
Snøoverflaten var i starten av forrige uke fuktig/våt til fjelltopphøyde med fravær av nattefrost. Siden torsdag forrige uke har det vært store temperatursvingninger gjennom døgnet med nattefrost etterfulgt av varm dagtemperatur. Hele snødekket er nå smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.
I enkelte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.
Mandag var de øverste 40 cm av snødekket ved Rundfjellet (1400 moh) gjenfrosset til et bærende lag med skare.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2021 kl. 19:35

1120 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Gamle smelteriller
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Våte løssnøskred, ikke ferske.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Sol og mildvær gir stor fare for skavlbrudd
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fortsatt mye snø høyt til fjells
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Det er vår i fjellet. Smeltevann i elv

Vær

Ikke nedbør Klarvær og nattefrost

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Det er fortsatt klarvær med stor temperaturvariasjon gjennom døgnet. Snøoverflaten tiner på dagtid der sola tar, etterfulgt av nattefrost. Det er mange gamle våte løssnøskred rundt omkring, men ingen ser ferske ut. På ryggen av Blåisen er det i snøoverflaten samme krystalltype som observert på Fonntind, ganske rare greier. Skiføre fra 400 moh. Fortsatt mye snø på høyfjellet. Stabile forhold og bra varsel for i morgen.

ObsID: 274447

Ofoten / Narvik

Snø

26.05.2021 kl. 11:00

818 moh

Eva (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eva
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eva Kommentar:  Bekkeløp begynner å åpne seg... ca 7-800 meter over havet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fast snø med 2 cm våt snø over. Litt vindpåvirkning

Notater

På tur opp til Gulliktinden på Skjomfjellet

ObsID: 274429

Ofoten / Narvik

Snø

25.05.2021 kl. 21:30

1284 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  På noen av de høyere liggende fjelltopper >1200moh ble det observert en sær krystallform- ved første øyekast tåkerim, men med nærmere undersøkelse ser det faktisk ut til å være tynn nålete overflaterim som har vært utsatt for noen runde med smelting, og så videre oppbygging på natte. Interessant. Men ikke av betyding i forhold til skredfare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  En sær krystallform- ved første øyekast tåkerim, men med nærmere undersøkelse ser det faktisk ut til å være tynn nålete overflaterim som har vært utsatt for noen runde med smelting, og så videre oppbygging på natte. Interessant. Men ikke av betyding i forhold til skredfare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin vår skiføre i solvendte aspekter ut på ettermiddagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fortsatt rikelig snømengder på snaufjellet. Bilde viser Bjørntoppen fra NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre i solvendt sider i indrestrøk ut på kvelden.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  En gammel våte flak i vest vendt terreng, ca. 850moh.

Vær

Ikke nedbør 2% skyer Oppholdsvær med stor temperatur svingninger gjennom døgnet. Vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk Fortsatt masse snø igjen i høyden og flere månede med kvalitetskikjøring for den som orker å går lite grann. Overflate formen avhenger bratthet, aspekt og tid på døgnet: solvendt sider tilbyr herlig vår skikjøring ut på ettermiddagen, mens skyggesider har raskt skareføre.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Gikk en langtur på fjellet i dag og observert alle himmelretninger på fjellene i indrestrøk. Observert ingen ferske skred (men rikelig med gamle våte løssnøskred, og en gammel våte flak).

ObsID: 274412

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2021 kl. 14:20

1400 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1400moh i nordvendt terreng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Gjenfrosset smelteriller på 1300moh i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Solid skarelag ovenfor 800moh. <1cm skipenetrasjon.="">

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Overskyet og kaldere lufttemperatur enn meldt. De siste dagene har ellers vært preget av stor temperatur svingninger med nattefrost etterfulgt av varm dagtemperatur.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Skare

Skredfarevurdering

1 Liten I dag var mer overskyet og kaldere enn værvarsel meldt, dermed har det ikke vært den forventet grad av smelting som skulle tilsi str.2 våte løssnøskred. Kaldere temperatur de siste dagene har hatt en gunsitg effekt på stabilitet. På observasjons tid og sted er det øverste 40cm av snødekke gjenfrosset til et bærende skare og potensiale for våte løssnøskred er totalt fraværende. . . . . . . . . . . . . Det ble ikke observert noe intakt vedvarende svaklag av kantkorn eller begerkrystaller ved bakken heller. Det er mulig at det finnes i område høyt til fjells, men vi er nok forbi den tiden hvor det var største sannsynlighet av skredaktivitet på dette lag. De neste dagene er det meldt lignende temperatur og nattefrost på snaufjellet. Faren for våte løssnøskred kan øker ut på ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling, men det er hovedsakelig mindre skred det er snakk om nå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 500 moh

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

42 cm K MFpc, 17 cm 1F MFcl W, 10 cm I IF, 9 cm 1F MFcl

ObsID: 274269

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org